Vuokrasopimus. Vuokran korotus.

vuokrasopimus
vuokran korotus

Diaarinumero: 784/83/11
Antopäivä: 18.04.2012

Vuokralainen vuokrasi noin 100 m² kiinteistön 26.7.2009 alkaen. Kuukausivuokrakasi osapuolet sopivat 470 euroa. Vuokrasopimus päättyi 31.8.2011. Asiassa on riitaa siitä, onko vuokranantajalla ollut oikeus yksipuolisesti korottaa vuokraa 620 euroon.

VAATIMUKSET

Vuokralainen vaatii, ettei vuokraa koroteta.

Vuokralaisen mukaan vuokran korotus 470 eurosta 620 euroon on kohtuuton ja perusteeton.

VASTAUS

Vuokranantaja kiistää vuokralaisen vaatimukset.

Vuokranantajan mukaan hän on 10.2.2011 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut vuokralaiselle uuden vuokran olevan 620 euroa 15.3.2011 alkaen. Vuokranantaja on ilmoittanut vuokrankorotuksen syyksi yleisen kustannustason nousun. Vuokranantajan mukaan vuokrasopimuksessa on sovittu, että vuokraa voidaan korottaa vuosittain. Lisäksi vuokranantaja toteaa, että vuokra on korotuksen jälkeenkin yleistä markkinatasoa edullisempi.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n mukaan vuokra määräytyy sen mukaan, mitä siitä on sovittu. Jos on sovittu, että vuokranantaja saa vuokrasuhteen aikana yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksen ajankohdan tai määrän, tällainen sopimusehto on mitätön, jos ei ole myös sovittu perusteesta, jonka mukaan vuokraa sopimussuhteen aikana saadaan korottaa.

Asiassa on riitaa siitä, onko vuokranantajalla ollut oikeus yksipuolisesti korottaa vuokraa. Osapuolten välisen vuokrasopimuksen mukaan vuokran tarkastusajankohta on kerran vuodessa. Vuokrasopimuksessa ei ole kuitenkaan sovittu vuokrankorotusperusteesta. Tästä huolimatta vuokranantaja on yksipuolisesti korottanut vuokraa vedoten yleisen kustannustason nousuun. Lautakunta katsoo, ettei vuokranantajalla ole ollut oikeutta korottaa vuokraa, koska korotusperusteesta ei ole sovittu osapuolten välillä.

SUOSITUS

Mikäli vuokranantaja on korottanut vuokraa, lautakunta suosittaa, että vuokranantaja palauttaa vuokrankorotusta vastaavan määrän vuokralaiselle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.4.2012