Vuokrasopimus. Huoneiston vuokrasuhteen jälkeinen kunto. Vakuuden palautusvaatimus.

vuokrasopimus
vakuuden palautus

Diaarinumero: 785/83/11
Antopäivä: 18.04.2012

Vuokralainen vuokrasi 109 m² huoneiston 1.4.2009 alkaen. Kuukausivuokraksi osapuolet sopivat 1 300 euroa. Vuokrasopimus päättyi 30.11.2010. Asiassa on riitaa siitä, onko vuokranantajalla oikeus pidättää vuokralaisen maksamasta 1 300 euron vuokravakuudesta 628,35 euroa huoneiston vuokrasuhteen jälkeisen kunnon perusteella.

VAATIMUKSET

Vuokralainen vaatii vuokranantajalta 628,30 euroa.

Vuokralainen on saanut kertomansa mukaan 1 300 euron vuokravakuudesta takaisin 381,15 euroa. Vuokralainen myöntää, että hän on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle huoneiston vuokrasuhteen jälkeisen kunnon johdosta yhteensä 290,50 euroa (laakaovet 117 euroa, pölynimurin suulake 33,15 euroa, ilmastoinnin suodatin 20,40 euroa ja voimatarrojen seinään jättämien jälkien poistaminen 120 euroa), mutta katsoo, että loput vuokravakuudesta eli 628,30 vuokranantajan pitäisi maksaa hänelle takaisin.

Vuokralaisen mukaan huoneistossa ei ole tehty vuokrasopimuksen edellyttämää kuntoraporttia. Vuokralaisen kertoman mukaan huoneistosta on puuttunut lampun kupu ja lamppuja jo hänen sinne muuttaessaan. Pesuhuoneen listan osalta vuokralainen toteaa, että vesi on valunut käytävään rakennusvirheen johdosta, sillä kallistus on tehty kohti ovea. Vuokralainen katsoo, että hän on siivonnut asunnon ja toteaa, että esimerkiksi liimatarrojen jäljet kuuluvat huoneiston normaaliin kulumiseen.

VASTAUS

Vuokranantaja kiistää vuokralaisen vaatimukset.

Vuokranantajan mukaan huoneistossa on suoritettu kuntotarkastus ennen vuokralaisen muuttoa. Koska kumpikaan osapuoli ei ole tällöin löytänyt huomautettavaa, osapuolet eivät ole tehneet tarkastuksesta kirjallista raporttia. Vuokranantajan mukaan huoneiston lopputarkastuksessa on sen sijaan havaittu seuraavat puutteet: kolme laakaovea on vaurioitunut, lampun kupu ja lamppu puuttuu, eteisen ja vessan halogeenivalot roikkuvat, tarrojen liimajälkiä on seinissä, keskuspölynimurin suukappale on rikki, likapyykkikaapin vetokorin kiskot ovat rikki, pesuhuoneen sisäänkäynnin jalkalista ja vuorilista ovat rikkoontuneet, ulkoseinässä on jälkiä, jätevaunun mekanismi ja vetolaatikon kahva ovat rikki. Lisäksi vuokranantajan mukaan myös laatikon etusarjasta on lohjennut pala ja alakerran käytävän nurkassa on lovi.

Vuokranantajan mukaan vuokralainen ei ole siivonnut huoneistoa seuraavilta osin: keittiön kaapit, hella, olohuoneen ja keittiön lattiat, mikro, mikrokaappi sekä jääkaapin alaosa. Lisäksi vuokranantaja toteaa, että kaapeista on löytynyt jätteitä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 8 §:n mukaan kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan, voidaan sopia.

Lain 25 §:n mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Vuokralainen on myöntänyt korvausvelvollisuutensa seuraavilta osin: laakaovet 117 euroa, pölynimurin suulake 33,15 euroa, ilmastoinnin suodatin 20,40 euroa sekä seinän puhdistuskustannukset 120 euroa voimatarrojen aiheuttamien jälkien johdosta. Lautakunta pitää tarroista aiheutuneiden jälkien korjaamisen osalta kohtuullisena vuokralaisen myöntämää määrää, eikä vuokranantajalla ole lautakunnan mukaan oikeutta pidättää vuokravakuudesta suurempaa osaa tarrajälkien osalta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä laakaovien irrotus- ja asennuskustannuksista. Lautakunta arvioi kohtuulliseksi hyvitykseksi ovien asennuskustannusten osalta 20 euroa.

Vuokranantaja on pidättänyt vuokravakuudesta huoneiston korjauskustannukset. Arvioitaessa vuokralaisen vastuuta asunnon kuluneisuudesta ja puutteellisuuksista lautakunta pitää lähtökohtana sitä, että vuokralainen ei ole vastuussa huoneiston tavanomaisesta kulumisesta. Lisäksi jos kohde on ollut asumiskäytössä jo aikaisemmin eikä siellä ole vuokrasuhteen alkaessa järjestetty asiakirjoihin dokumentoitua katselmusta, jossa huoneiston kunto ja mahdolliset puutteet olisi todettu, ei kaikkia vuokrasuhteen päättyessä olevia tämän ylittäviä korjaustarpeita voi pitää pelkästään viimeisen asukkaan aiheuttamina.

Vuokralaisen ja vuokranantajan lausumat puuttuvista/toimimattomista lampuista ja lampun kuvusta ovat ristiriitaiset. Lautakunta toteaa, että vuokranantajan on näytettävä toteen väitteensä. Lautakunnalle ei ole kuitenkaan esitetty asiakirjoihin dokumentoitua alkukatselmusta siitä, missä kunnossa huoneisto on ollut ennen vuokrasuhteen alkua. Näin ollen lautakunta katsoo, että vuokranantajalla ei ole oikeutta pidättää vuokravakuutta tältä osin. Myöskään alakerran käytävän nurkassa olevan loven ja ulkoseinän jälkien osalta sekä vetolaatikon kahvan, laatikon etusarjasta lohjenneen palan ja likapyykkikaapin vetokorin kiskon osalta lautakunnalle ei ole esitetty kirjallista näyttöä siitä, että kyseiset vauriot olisivat aiheutuneet kyseisen vuokralaisen toimesta. Lautakunta katsoo, ettei vuokranantajalla ole näiden osalta oikeutta vakuuden pidättämiseen.

Halogeenivalojen osalta vuokralainen on myöntänyt irrottaneensa kiinnikkeet. Lautakunta katsoo, että vuokralaisen olisi pitänyt kiinnittää halogeenilamput takaisin paikoilleen vuokrasuhteen päätyttyä ja ostaa uusi kiinnipitorengas kadonneen tilalle. Lautakunta katsoo, että vuokranantajalla on tältä osin oikeus pidättää 20 euroa vakuudesta.

Vuokranantaja on pidättänyt vuokravakuudesta 100 euroa tekemättömän loppusiivouksen johdosta. Asiassa esitettyjen valokuvien perusteella lautakunta katsoo tulleen näytetyksi, ettei vuokralainen ole tehnyt loppusiivousta. Lautakunta harkitsee kohtuulliseksi hyvitykseksi siivouksen osalta 50 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että vuokranantaja maksaa vuokralaiselle 538,30 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.4.2012