Asuinhuoneiston vuokrasopimus. Huoneiston vuokrasuhteen jälkeinen kunto. Vakuuden palautusvaatimus.

vuokrasopimus
vakuuden palautus

Diaarinumero: 3897/83/10
Antopäivä: 17.04.2012

Vuokralainen vuokrasi 54,5 m² huoneiston alkaen 1.8.2008. Kuukausivuokraksi osapuolet sopivat 450 euroa ja vakuudeksi 900 euroa. Vuokrasuhde päättyi 30.9.2010. Asiassa on riitaa siitä, voiko vuokranantaja pidättää vakuudesta 300 euroa huoneiston tapettien kunnon ja kadonneen avaimen johdosta.

VAATIMUKSET

Vuokralainen vaatii vuokranantajalta 300 euroa 17,5 prosentin viivästyskorolla, mutta ensimmäisen kuukauden osalta vuokralainen vaatii viivästyskorkoa koko vakuuden eli 900 euron osalta.

Vuokralaisen mukaan vuokranantaja on pidättänyt 300 euroa vakuudesta tapettien huonon kunnon ja kadotetun avaimen osalta. Vuokralainen kiistää vahingoittaneensa tapetteja ja kertoo, että niistä on puuttunut paloja jo vuokrasuhteen alkaessa, mistä on aikoinaan asunnon esittelyn yhteydessä mainittu välittäjälle. Avaimien osalta vuokralainen toteaa, että yksi avaimista on pudonnut betonin sekaan valun yhteydessä. Vuokralaisen mukaan irtisanomisilmoituksen yhteydessä vuokranantaja on todennut, ettei puuttuvaa avainta tarvitse korvata.

VASTAUS

Vuokranantaja kiistää vuokralaisen vaatimukset.

Vuokranantajan mukaan välitysliike on käynyt tarkastamassa asunnon ennen vuokrasuhteen alkua. Tällöin huoneiston kunto on todettu hyväksi. Vuokrasuhteen päätyttyä välitysliike on jälleen tehnyt huoneiston tarkastuksen, jolloin vuokranantajalle on kerrottu, että olohuoneessa tapettia on revitty neljästä kohdasta. Vuokranantajan mukaan tapetit oli uusittu ennen edellisen vuokralaisen muuttoa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 8 §:n mukaan kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan, voidaan sopia.

Lain 25 §:n mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Vuokranantaja on pidättänyt vakuudesta huoneiston tapetin korjauskustannukset sekä puuttuvan avaimen teettämiskustannukset. Arvioitaessa vuokralaisen vastuuta huoneiston tapettien vaurioiden osalta lautakunta toteaa, ettei tapettien repeytymistä voida pitää tavanomaisena kulumisena. Asiassa esitetyn aineiston mukaan asunnossa ei ole kuitenkaan järjestetty asiakirjoihin dokumentoitua alkukatselmusta, jonka vuokranantaja tai välitysliike olisi tehnyt yhdessä vuokralaisen kanssa. Kun otetaan huomioon, että kohde on ollut aikaisemminkin asumiskäytössä, ei kaikkia tavanomaisen kulumisen ylittäviä korjaustarpeita voida pitää pelkästään viimeisen asukkaan aiheuttamina. Lautakunta katsoo, ettei sille ole esitetty riittävää kirjallista näyttöä siitä, että vuokralainen olisi vaurioittanut tapetteja. Näin ollen lautakunta toteaa, että vuokranantajan on palautettava vuokralaiselle 250 euroa.

Vuokranantaja on myös pidättänyt 50 euroa kadonneen avaimen johdosta. Vuokrasopimuksen ehdossa on maininta siitä, että jos vuokralainen hukkaa avaimet, hän vastaa lukostojen uudelleen sarjoittamisesta. Vuokralainen on kertomansa mukaan pudottanut yhden avaimen betonin sekaan. Lautakunta katsoo, että vuokranantajalla on oikeus pidättää 50 euroa kadonneen avaimen johdosta.

Vuokralainen on myös vaatinut viivästyskorkoa. Koska vakuus olisi kuulunut palauttaa vuokralaiselle kohtuullisessa ajassa eli viimeistään kahden viikon kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä, on vuokralaisella oikeus korkolain mukaan viivästyskorkoon 850 euron osalta 15.10.2010 alkaen siihen päivämäärään saakka, kunnes vuokranantaja palautti 600 euroa ja sen jälkeen 250 euron osalta. Viivästyskoron korkokanta on ollut 8 prosenttia 15.10.2010-30.6.2011, 8,5 prosenttia 1.7.2011-31.12.2011 ja 8 prosenttia 1.1.2012 alkaen.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että vuokranantaja maksaa vuokralaiselle 250 euroa sekä viivästyskorkoa alkaen 15.10.2010.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.4.2012