Asuinhuoneiston määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen.

irtisanominen
vuokrasopimus

Diaarinumero: 333083/10
Antopäivä: 17.04.2012

Vuokralainen vuokrasi 56 m² huoneiston 1.11.2009-31.10.2010 väliseksi määräajaksi. Kuukausivuokraksi osapuolet sopivat 600 euroa. Vuokralainen irtisanoi määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymään 15.8.2010 jouduttuaan lomautetuksi 17.8-6.9.2010 väliseksi ajaksi. Lomautuksen jälkeen vuokralainen on jatkanut vuokrasuhdetta. Asiassa on riitaa siitä, onko vuokralainen velvollinen maksamaan vuokraa lomautuksen ajalta.

VAATIMUKSET

Vuokralainen vaatii, että vuokranantaja luopuu velkomasta 429 euron suuruista lomautusaikaan kohdistunutta vuokraa.

Vuokralaisen mukaan hän on joutunut irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen, koska hänellä ei ole ollut varaa maksaa vuokraa lomautuksen johdosta. Vuokralaisen mukaan vuokranantajan kanssa on sovittu, että vuokralainen etsii korvaavan vuokralaisen tilalleen. Näin vuokralainen on myös menetellyt, mutta vuokranantaja on myöhemmin kieltäytynyt ottamasta korvaavaa vuokralaista ja vaatinut, että vuokralainen jatkaa vuokralla lomautuksesta huolimatta. Vuokralainen kertoo kuitenkin siivonneensa asunnon, palauttaneensa avaimet ja irtisanoneensa sähkösopimuksen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen mukaisesti. Koska asuntoa ei ollut vuokrattu uudelle asukkaalle, vuokralainen on lomautuksen jälkeen muuttanut takaisin kyseiseen huoneistoon.

VASTAUS

Vuokranantaja kiistää vuokralaisen vaatimukset.

Vuokranantajan mukaan vuokralaisen on maksettava lomautuksen ajalta normaalisti vuokraa. Vuokranantaja vaatii 429 euron maksamatta olevaa vuokraa sekä hänelle kertyneitä asianajokuluja vuokralaiselta. Vuokranantaja on todennut, että vuokralainen voi maksaa puuttuvan vuokraosuuden kuukausierissä esimerkiksi 100 euroa/kk.

RATKAISU

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 55 §:n mukaan tuomioistuin voi oikeuttaa vuokralaisen irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen: 1) jos hänen tai hänen huoneistossa asuvan perheenjäsenensä sairaus tai vamma aiheuttaa asunnon tarpeen lakkaamisen tai olennaisen muuttumisen tai

2) jos hän muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojensa, työnsä tai puolisonsa työn takia taikka

3) jos muusta näihin verrattavasta syystä sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi vuokralaisen kannalta ilmeisen kohtuutonta. Vuokrasopimuksen sillä osapuolella, joka ei ole sopimusta irtisanonut, on oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Lautakunta toteaa, että määräaikainen sopimus sitoo pääsääntöisesti sen osapuolia koko sovitun määräajan. Tuomioistuin voi kuitenkin edellä mainitusta syystä oikeuttaa vuokralaisen irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen. Vuokralainen ei ole vienyt asiaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Lautakunnan arvion mukaan lyhyttä lomautusta ei myöskään voida pitää asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 55 §:n mukaisena irtisanomisperusteena. Koska vuokrasopimusta ei ole irtisanottu siten kuin laissa edellytetään, sopimus on ollut voimassa myös vuokralaisen lomautuksen ajan ja tämän on maksettava vuokranantajalle vuokra myös lomautuksen ajalta.

Vuokranantaja on vaatinut asianajokulujensa korvaamista, joiden määrää ei ole kuitenkaan lautakunnalle selvitetty. Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n mukaan asianosaiset vastaavat itse omista kustannuksistaan. Näin ollen lautakunta ei suosita vuokranantajalle hyvitystä asianajokulujen osalta.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.4.2012