Tuulilasin pyyhkimien sulkien kauppa. Tuulilasin vaurioituminen. Asennusohjeet.

Diaarinumero: 4490/33/11
Antopäivä: 10.04.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 17.5.2011 elinkeinonharjoittajalta (EH) uudet tuulilasinpyyhkijöiden sulat 33,96 eurolla.

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko kyseisten sulkien asennusohje ollut riittävä. Osapuolet ovat niin ikään eri mieltä siitä, onko K:n auton tuulilasi vaurioitunut puutteellisten asennusohjeiden seurauksena sekä K:n oikeudesta vahingonkorvaukseen aiheutuneen vaurion vuoksi.

VAATIMUKSET

K vaatii 320 euron korvausta tuulilasin vaurioitumisen ja 112,50 euron korvausta asiasta aiheutuneiden matkakustannusten vuoksi.

K:n mukaan kaupan kohteena olleessa sulkapaketissa oli teksti sulkien toiminnasta ja valokuvat niiden asentamisesta. Kummassakaan näistä ei kuitenkaan sanota tai näytetä, että kapeat harmaat suojat pitää poistaa ennen sulkien asentamista. Koska sulkien asennusohje oli puutteellinen, suojia ei poistettu, ja auton tuulilasi vaurioitui siten, että se joudutaan uusimaan. K katsoo, että EH:n tulee puutteellisten asennusohjeiden vuoksi korvata tuulilasin uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi asiasta on aiheutunut matkakustannuksia, jotka EH:n tulee niin ikään hyvittää.

K on liittänyt valitukseensa autonsa tuulilasin tarkastaneen autolasipalvelun lausunnon. Heidän mukaansa tuulilasin pinta oli vaurioitunut sen vuoksi, ettei sulkakumien suojana olleita muovisuojia poistettu, kun sulat asennettiin autoon.

VASTAUS

EH:n mukaan kyseisissä pyyhkijänsulissa on ollut harmaat suojukset kumien päällä. Suojukset liikkuvat kumpaankin suuntaa ja ne lähtevät pois vetämällä/työntämällä. Jos pyyhkijänsulkia on tarkastellut aiemmin, suojukset ovat heti havaittavissa. Jos suojuksia ei oteta pois, niin pyyhkijät eivät toimi kunnolla, eikä autosta näe ulos. Koska asiakas on huomannut sulkien huonon toimivuuden jo ensimmäisellä käyttökerralla, niin hänen olisi pitänyt ottaa heti yhteyttä myyjään. Lisäksi tuotteen käyttäminen olisi pitänyt keskeyttää. Kyseisiä sulkia on myyty tuhansia kappaleita, ja muita reklamaatioita ei ole tehty.

EH toivoo tuulilasin ikää koskevan selvityksen lisäksi tarkempaa tietoa siitä, miksi autolasipalvelu on päätynyt siihen, että tuulilasi on vaurioitunut nimenomaan kyseisten muovisuojusten aiheuttamaan vaurioon. Lisäksi sulkien asentajalla tulee olla riittävä tietotaito, jotta asennus tehdään oikein. K ei myöskään ole toimittanut kyseisiä sulkia myyjän tarkastettavaksi. EH kiistää vaatimukset edellä esitetyn perusteella.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 a §:n 2 momentin mukaan tavarassa on myös virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Kuluttajariitalautakunta on tarkastanut kaupan kohteena olleet lasinpyyhkijän sulkakumit sekä näiden suojat. Lautakunnan käsityksen mukaan sulkakumien suojat ovat niin selvästi havaittavissa, että suojien paikallaan olo olisi pitänyt havaita jo sulkia asennettaessa tai viimeistään välittömästi lasinpyyhkimiä sulkakumien asentamisen jälkeen ensimmäisen kerran käytettäessä. Lautakunnan näkemyksen mukaan sillä, ettei suojien poistamisesta ole mainittu asennusohjeessa, ei ole asiaa kokonaisuutena arvioiden tässä tapauksessa merkitystä.

Lautakunta katsoo edellä esitetyn perusteella, että pyyhkimien sulkakumien päällä olleista suojista tuulilasille mahdollisesti aiheutuneet vahingot ovat syntyneet ostajan oman menettelyn seurauksena. Lautakunta ei edellä esitetyn perusteella suosita asiassa hyvitystä.

 
Julkaistu 10.4.2012