Laajakaistaliittymät. Liittymän sulkeminen. Sähköpostitilin katoaminen. Sopimusrikkomus.

laajakaistaliittymä

Diaarinumero: 4095/39/09
Antopäivä: 07.03.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) teki elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa laajakaistasopimuksen syyskuussa 2005 XX kaupungin osoitteeseen ja tammikuussa 2007 NN:n kaupungin osoitteeseen. Syyskuussa 2009 K sai tiedon, että NN:n osoitteen laajakaistaliittymä oli virheellisesti irtikytketty elokuussa 2009.

Asiassa on riitaa siitä, että laajakaistasopimuksen irtikytkemisen johdosta K:n sähköpostitili lopetettiin ja

sen sisältöä katosi.

VAATIMUKSET

K vaatii sopimusrikkomuksesta korvausta 500 euroa. Vaatimus sisältää korvauksen tuhotusta tiedostosta ja korvauksen kuluista, joita on aiheutunut useista käynneistä EH:n myymälöissä, lukuisista puhelinsoitoista EH:n maksulliseen asiakaspalveluun K:n työajalla ja lukuisista sähköpostiviesteistä. Lisäksi vaatimus pitää sisällään korvauksen asian viemisestä kuluttajariitalautakuntaan ja valituskirjelmän laatimisesta liitteineen.

XX:n osoitteen liittymä oli K:n isän käytössä. K itse asuu NN kaupungissa ja on käyttänyt NN:n osoitteen liittymää. K on maksanut molempien liittymien laskut. Kesällä 2009 EH ilmoitti XX:n liittymän osalta, että yrityskaupan seurauksena EH:n liittymät siirretään automaattisesti paikalliselle puhelinyhtiölle. K oli hankkimassa uutta tietokonetta syyskuussa 2009, jolloin hän sai EH:n liikkeessä asioidessaan tiedon, että NN:n osoitteen laajakaistaliittymä oli irtisanottu elokuussa 2009. Asiasta ei ilmoitettu K:lle eikä hän ollut huomannut asiaa, koska tietokone oli ollut korjattavana toukokuusta 2009 alkaen. Lisäksi K oli kesän aikana XX:ssä lomalla ja isän liittymä toimi kuten ennenkin.

Liittymät eivät liittyneet toisiinsa muilta osin kuin siten, että K maksoi molempien laskut. Asiakasnumerot ja sopimukset ovat täysin erilliset. K on saanut tiedon, että liittymien siirron yhteydessä tapahtui jokin virhe, jonka seurauksena NN:n osoitteen liittymä poistettiin.

Virheen seurauksena K:n koko sähköpostitiedosto poistettiin, jolloin katosi satoja saapuneita ja lähetettyjä viestejä, liitetiedostoja sekä valokuvia. K:lla ei ollut mahdollisuutta pelastaa tiedostoa, koska liittymä hävitettiin kysymättä lupaa. K:lla ei ole mahdollisuutta osoittaa viestien määrää ja sisältöä, mutta kyseinen osoite oli ollut käytössä useita vuosia, joten on selvää, että siellä oli K:lle tärkeää tietoa ja materiaalia runsaasti. Sähköpostissa oli muun muassa tärkeitä henkilökohtaisia viestejä ja valokuvia sekä K:n työhön liittyviä liitetiedostoja, joita hän ei voi jälkikäteen hankkia uudelleen. K katsoo, että sähköpostiviestit ovat hänen omaisuuttaan hänen nimissään olevan tiedoston sisältönä.

K perustelee korvausvaatimustaan nimenomaan sopimusrikkomuksella, johon EH on syyllistynyt. EH:lla ei ole ollut oikeutta irtisanoa sopimusta yksipuolisesti. Joka tapauksessa asiakkaalle on ilmoitettava asiasta ennen sopimuksen irtisanomista. Liittymän irtisanomiseen ei ole ollut K:n puolella olevaa syytä eikä irtisanomisesta tullut omaehtoisesti tietoa edes jälkikäteen.

EH on antanut K:lle laajakaistan kahdeksi kuukaudeksi ilmaiseksi käyttöön vahingon korvatakseen, mutta hänellä on ollut toisen operaattorin liittymä syyskuusta 2009 lähtien, joten EH:n liittymä on ollut tarpeeton eikä sitä ole käytetty. Ilmaisen kauden päätteeksi EH lähetti vielä laskun, vaikka liittymäsopimus EH:lla ei enää jatkunut.

VASTAUS

XX:n rannikkoseudulla sopimusten hallinta siirtyi lopullisesti 1.5.2009 paikalliselle puhelinyhtiölle ja sopimukset poistettiin EH:n järjestelmistä 28.6.2009 mennessä. K:n laajakaistaliittymä NN:n osoitteessa on avattu ja laskutettu koko ajan samalla asiakasnumerolla kuin XX:n osoitteessa oleva liittymä. Tästä syystä siirrettäessä XX:n liittymää paikalliselle yhtiölle irtikytkeytyi myös K:n NN:n liittymä. Irtikytkennän seurauksena K:n sähköpostiosoite poistui käytöstä. Varsinaisena laskutusosoitteena molemmissa liittymissä on ollut K:n osoite NN:ssä.

EH asettaa asiakkaan irtisanotut sähköpostit liittymän irtisanomisen jälkeen karanteeniin 2−3 kuukaudeksi. Kyseisenä aikana kellään muulla ei ole mahdollisuutta saada samaa sähköpostiosoitetta ja asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus saada sama osoite käyttöön, mikäli hän haluaa palata takaisin asiakkaaksi. Tämän jälkeen sähköpostilaatikko ja sähköpostiosoitteet tyhjentyvät automatisoidusti ja sähköpostiosoitteet vapautuvat uusille käyttäjille.

K:n laajakaistaliittymä irtisanottiin virheellisesti 27.6.2009. Tämän jälkeen K:lle lähetetyt sähköpostit palautuivat takaisin lähettäjille 22.9.2009 saakka, jolloin K:lle avattiin uusi laajakaistaliittymä, jolle pystyttiin tekemään sähköpostilaatikon, sähköpostiosoitteiden ja sähköpostien palautus. EH.n käsityksen mukaan K ei liikkeessä syyskuussa

2009 asioidessaan vielä ollut havainnut sähköpostiosoitteidensa toimimattomuutta. EH:n mukaan näin pitkä aikaväli osoittaa, ettei K:n käytössä ollut sähköpostiosoite ole ollut aktiivikäytössä.

Uusi laajakaistaliittymä irtisanottiin puhelinkeskustelun perusteella ja sovittiin, että liittymä on voimassa 30.11.2009 saakka. Liittymä irtisanottiin tarpeettomana, koska K:lla oli jo toinen liittymä. K:lle hyvitettiin korvauksena sähköpostiosoitteen poistumisesta liittymän kuukausimaksut

53,80 euroa, joten K:lla on ollut käytössään maksuton laajakaistaliittymää syyskuusta marraskuun loppuun saakka.

EH:n mukaan K:n olisi pitänyt ottaa kohtuullisessa ajassa yhteyttä virheen korjaamiseksi. Ohjelmista ja tärkeistä asiakirjoista suositellaan aina otettavaksi varmuuskopiot virhetilanteiden ja esimerkiksi laitteiden tai kovalevyn rikkoutumisen varalle. EH:n yleisten sopimusehtojen kuluttaja-asiakkaille mukaan EH korvaa asiakkaalle virheestä aiheutuneet välittömät vahingot. EH ei missään tapauksessa vastaa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista liiketoiminnassa. EH pitää 500 euron korvausvaatimusta perusteettomana.

RATKAISUN PERUSTELUT

KYSYMYKSENASETTELU

Asiassa on riidatonta, että K:n toinen laajakaistaliittymä on virheellisesti suljettu ja että tämän seurauksena K:n sähköpostitili ja sillä olleet tiedot ovat kadonneet. Tiedot on EH:n mukaan myöhemmin palautettu uuden liittymän avaamisen yhteydessä. EH ei ole kuitenkaan kiistänyt sitä, että osa tiedoista on voinut jäädä kateisiin.

Osapuolet ovat erimielisiä EH:n velvollisuudesta korvata kadonneet sähköpostit ja muut tiedot. K on vaatinut korvausta tietojen katoamisesta ja hänelle aiheutuneista kuluista yhteensä 500 euroa.

VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS KATEISIIN JÄÄNEIDEN TIETOJEN OSALTA

Sopijapuolella on lähtökohtaisesti velvollisuus korvata sopimusrikkomuksesta toiselle osapuolelle aiheutunut vahinko. Vahinkoa kärsineen on kuitenkin esitettävä riittävä selvitys hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Kuluttajariitalautakunnan täysistuntoratkaisussa 3953/32/2010 on katsottu, että kuluttajan on turvallisuussyistä varmuuskopioitava säännöllisesti sellaiset tiedostot, joiden hän haluaa säilyvän, jollekin tallennusvälineelle. Mikäli kuluttaja on laiminlyönyt tämän, vahinko on johtunut hänen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa K ei ilmeisestikään ole tallentanut tärkeitä sähköpostiviestejä, tiedostoja ja muita tärkeitä tietoja sähköpostitilin lisäksi muualle. K ei myöskään ole yksilöinyt, mitä tietoja tarkalleen ottaen on jäänyt lopullisesti kateisiin. Lisäksi sähköpostitilin sulkeutumisen jälkeen kyseiseen osoitteeseen lähetetyt viestit on selvityksen mukaan palautettu lähettäjille, jolloin lähettäjien on täytynyt ymmärtää, ettei kyseinen viesti ole tavoittanut vastaanottajaansa.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että K:lle olisi aiheutunut EH:n sopimusrikkomuksen vuoksi korvattavaa vahinkoa.

ASIAN SELVITTÄMISESTÄ AIHEUTUNEET KULUT

Lautakunta pitää ilmeisenä, että K:lle on sopimusrikkomuksen johdosta aiheutunut kustannuksia liikkeessä asioinneista ja puheluista EH:n asiakaspalveluun. K ei ole esittänyt tarkempaa erittelyä hänelle aiheutuneista kuluista, joten lautakunta arvioi kohtuullisen korvauksen määräksi tältä osin 20 euroa.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n mukaan K vastaa itse tämän valitusasian käsittelyn hänelle aiheuttamista kuluista.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle asian selvittämisestä aiheutuneiden kulujen korvaukseksi 20 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.3.2012