Matkapuhelimen kauppa. Etämyynti. Hintaerehdys. Sopimuksen sitovuus.

etämyynti
matkapuhelin
hintaerehdys

Diaarinumero: 473/32/11
Antopäivä: 13.02.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi etämyynnistä 29.12.2010 elinkeinonharjoittajan (EH) verkkokaupasta matkapuhelimen

199,50 euron tarjoushintaan. Myyjäliike veloitti kuitenkin puhelimesta 399 euroa, koska tarjous ei liikkeen mukaan koskenut kyseistä tuotetta. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko myyjällä ollut oikeus vedota sen internetsivustolla olleeseen tekniseen virheeseen.

VAATIMUKSET

K vaatii myyjää hyvittämään matkapuhelimen hinnasta 199,50 euroa.

Tuotetta tilatessaan K oli syöttänyt tarjousnumeron tilauslomakkeelle ja sen jälkeen tuotteen hinta oli muuttunut tarjouksen mukaiseksi. K tilasi tuotteen ja sai myöhemmin sähköpostina tilausvahvistuksen, jossa hinnaksi vahvistettiin 199,50 euroa.

K:n mukaan tarjouksen rajoitusehdot eivät olleet riittävästi esillä. K katsoo, että hänellä oli perusteltua olettaa tilauksessa olevan hinnan olevan oikea.

Myyjäliikkeen antaman vastauksen johdosta K huomauttaa, että tarjousehdot eivät ole näkyvillä tilausvaiheessa. Tilauskoodin syöttämisen jälkeen ne on erikseen etsittävä ja avattava. K:n mukaan on kohtuutonta olettaa asiakkaan perehtyvän jokaiseen yksittäiseen rajoitukseen ja muistavan nämä tilausvaiheessa. Virhe olisi pitänyt oikaista välittömästi. Myyjäliike ei olisi kuitenkaan tiedottanut virheestä lainkaan ilman K:n aktiivisuutta kolmen viikon kuluttua tilauksesta. K katsoo, ett kyseisen suuruinen alennus olisi ollut mahdollinen.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset. Tilausta tehdessään K käytti saamaansa tarjousta. Tarjouksen ehdoissa todetaan selkeästi kahteen kertaan, että tarjous koskee uuden kevätmalliston normaalihintaisia vaatteita, kenkiä, asusteita, kodintekstiilejä, sisävalaisimia ja mattoja. Tarjous ei ehtojen mukaan koske elektroniikkatuotteita. K:n olisi tullut tutustua ehtoihin ennen tarjouksen hyödyntämistä.

Yhtiö katsoo, ettei tarjouksen käyttäminen tuotteisiin, joita tarjous ei ehtojen mukaan koske, sido yhtiötä. K:n on täytynyt tulla tietoiseksi siitä, mitä tuotteita tarjous koskee. K:lla on ollut mahdollisuus ymmärtää, että yhtiön järjestelmässä on ollut virhe, kun se on hyväksynyt tarjousnumeron väärin elektroniikkatuotteen ostamiseen. Vaikka K ei olisi lukenut tarjouksen ehtoja riittävällä tarkkuudella, yhtiöllä ei olisi velvollisuutta myöntää alennusta tuotteisiin, joita tarjous ei ole koskenut. Järjestelmässä olleen teknisen virheen vuoksi tarjouksen mukainen alennus on virheellisesti mennyt läpi, vaikka tilaus on koskenut puhelinta.

Teknisen virheen vuoksi K on saanut tilauksen tekemisen jälkeen automaattisen vastaanottovahvistuksen, jossa on näkynyt virheellinen hinta. Kyseinen vahvistus lähtee järjestelemästä automaattisesti. Yhtiö on korjannut virheellisen hintatiedon K:lle välittömästi sen huomattuaan 18.1.2011.

K nouti ja maksoi puhelimen vasta siinä vaiheessa, kun oli jo tietoinen virheellisesti ilmoitetusta hinnasta. Yhtiö katsoo, ettei K:n olisi tullut ottaa puhelinta vastaan ja hänen olisi pitänyt peruuttaa tilaus, koska oli tietoinen hinnan virheellisyydestä.

Yhtiö katsoo, että K:n on täytynyt ymmärtää hinnan virheellisyys sekä se, ettei elektroniikkauutuuksiin myönnetä näin suuria alennuksia. Hänelle ilmoitettu hinta poikkeaa merkittävästi yleisestä hintatasosta. Hintavirhe on ollut ilmeinen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Valituksessa on kysymys kuluttajansuojalain 6 luvun tarkoittamasta etämyynnistä. Osapuolten välillä on tilauksen ja saadun vahvistuksen perusteella syntynyt sopimus, joka myyjän on täytettävä.

Varallisuusoikeudellista oikeustoimista annetun lain (oikeustoimilain) 32 §:n 1 momentin mukaisesti sopimus on pätemätön, mikäli annettu tahdonilmaisu ei vastaa sen ilmaisijan tahtoa (ilmaisuerehdys) ja vastaanottaja on sen myös tiennyt tai hänen olisi se pitänyt tietää.

EH:n antaman selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että hintatieto internetsivuilla on ollut virheellinen. Kysymyksessä on siten ollut oikeustoimilain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmaisuerehdys.

Asiassa tulee arvioitavaksi, olisiko K:n pitänyt ymmärtää, että internet-sivuilla ilmoitettu tuotteen hinta oli virheellinen. Erehdyksestä huolimatta sopimus sitoo EH:a, ellei K:n olisi pitänyt tietää, että hintatieto oli johtunut erehdyksestä eikä tuotetta ollut tarkoitettukaan myytäväksi 199,50 euron hinnalla. K on kiistänyt tienneensä erehdyksestä.

Asiassa on riidatonta, että K:n saamassa tilausvahvistuksessa tuotteen hinta on ollut 199,50 euroa. Vaikka alennushinta on ollut selvästi EH:n normaalihintaa ja tämän tuotteen sekä vastaavien tuotteiden yleistä hintatasoa alempi, hinta ei ole kokonaisuus huomioon ottaen ollut niin poikkeuksellinen, että sen perusteella hintavirhe olisi ollut ilmeinen ja K:n ymmärrettävissä. EH ei ole osoittanut mitään sellaista seikkaa, jonka perusteella K:n olisi pitänyt objektiivisesti arvioiden tietää myyjän erehdyksestä. Pelkästään se, että tarjouskoodi ei ollut tarkoitettu esimerkiksi puhelimiin, ei osoita, että K:n olisi pitänyt tietää tuo seikka. Tarjousehdoissa ei mainita erikseen, etteivät ne koske muun muassa elektroniikkatuotteita. K:n ei ole myöskään osoitettu olleen vilpillisessä mielessä.

Edellä mainituilla perusteilla sopimus sitoo EH:a.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH palauttaa matkapuhelimen hinnasta K:lle 199,50 euroa.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 13.2.2012