Lentolipun nettivaraus. Nimenmuutos. Maksun kohtuullisuus.

lentolippu
nettivaraus
maksun kohtuullisuus

Diaarinumero: 2821/35/09
Antopäivä: 03.12.2010

Asiassa on kyse lentolippuun varauksen jälkeen tehdystä nimenmuutoksesta ja lentoyhtiön nimenmuutoksesta perimän maksun kohtuullisuudesta.

VAATIMUKSET

Kuluttaja (jäljempänä K) vaatii, että lentoyhtiö luopuu vaatimasta häneltä nimenmuutoksesta veloitettavaa 100 euroa.

K varasi 20.7.2009 internetin kautta lentoliput kahdelle perheelle (10 henkilölle) välille Tampere-Riika-Tampere. Yhden lipun hinnaksi tuli 42 euroa. K kirjoitti epähuomiossa erään matkustajan sukunimeksi K, vaikka nimen piti olla toinen. Virheen huomattuaan hän soitti välittömästi lentoyhtiön maksulliseen asiakaspalveluun, jossa keskustelu käytiin englanniksi. K:lle ilmoitettiin, että nimen muuttaminen toiseksi maksaa 100 euroa. K kertoo korostaneensa, että kyseessä oli kirjoitusvirhe eik matkustajan vaihtaminen toiseksi.

K toteaa, että varausta tehtäessä ei kysytä henkilötunnuksia eikä sopimusehdoissa myöskään ole mainintaa siitä, paljonko muutoskulut ovat, mikäli tapahtuu kirjoitusvirhe. Ehdoissa on ainoastaan maininta kuluista siinä tapauksessa, että matkustaja vaihdetaan toiseksi.

K myöntää tehneensä virheen mutta katsoo, että muutosmaksu on kohtuuton. Lentolipun hinta oli 42 euroa ja nimenmuutosmaksu

100 euroa. Kun lippuja ei ollut vielä tulostettu, tieto nimenmuutoksesta olisi tarvinnut muuttaa ainoastaan tietojärjestelmään. Todellisia kustannuksia ei lentoyhtiölle aiheutunut, koska K teki itse nimenmuutoksen internetissä.

VASTAUS

Lentoyhtiö kiistää vaatimuksen seuraavin perustein.

Varaaminen internetissä tapahtuu siten, että asiakas varaa kaikki lennot itse. Kun kaikki tiedot (matkustajien nimet, lennon numerot, kellonajat, päivämäärät, matkakohde jne.) on annettu, ne näytetään vahvistusta varten. Asiakkaan pitää tässä vaiheessa myös hyväksyä ehdot, muuten varausta ei vahvisteta. Lentoyhtiön ehdoissa todetaan nimenmuutoksesta, että matkustajan nimenmuutos voidaan tehdä netin kautta (100 euroa) tai varauspalvelun kautta (150 euroa).

K teki varauksen 20.7.2009 ja sai vahvistussähköpostin heti kun varaus oli tehty. Lentoyhtiön tietojen mukaan K otti yhteyttä varauspalveluun 4.8.2009 muuttaakseen yhden matkustajan nimen ja hänelle kerrottiin tällöinkin muutoksen hinnasta. Matkustajan nimi vaihdettiin 6.8.2009 ja koska muutos tehtiin netin kautta, 100 euron veloitus on tehty oikein. Muutosmaksu on sama riippumatta lipun hinnasta.

RATKAISU

Lautakunta toteaa asiasta saamansa selvityksen perusteella, että K on itse varannut lentoliput lentoyhtiön internetsivuilta. Se, että yhden matkustajan sukunimeksi kirjoitettu varaukseen toinen K:n sijasta, on johtunut K:n tekemästä virheestä. K:lla on ollut mahdollisuus tarkistaa varauksen oikeellisuus varausta tehdessään ja varausvahvistuksen saatuaan. Lautakunta katsoo, että asiassa saadun selvityksen perusteella K:n on varauksen yhteydessä tullut hyväksyä lippuehdot, joissa on muun ohella mainittu, että matkustajan nimen muuttaminen maksaa 100 tai

150 euroa muutostavasta riippuen. K on pitänyt muutoksesta tässä tapauksessa veloitettavaa 100 euron maksua kohtuuttomana.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Lautakunta toteaa, että jälkikäteen tehdystä nimenmuutoksesta veloittaminen on lentolippujen nettivarauksessa tavanomainen ehto. Aiemmassa lentolipun uudelleenkirjoituskuluja koskeneessa ratkaisussaan (1889/35/2009, annettu 19.3.2010) lautakunta on katsonut, että lentoyhtiön perimät noin 110-120 euron muutoskulut eivät olleet päätöksestä ilmenevissä olosuhteissa kohtuuttomat. Erona mainittuun päätökseen on tässä tapauksessa se, että K teki itse varauksen ja nimenmuutoksen internetissä. Lisäksi lipun hinta on tässä tapauksessa ollut huomattavasti pienempi kuin nimenmuutoskulu. Lautakunta katsoo, ettei 100 euron muutoskulua pelkästään näiden seikkojen vuoksi voida pitää kohtuuttomana.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

 
Julkaistu 3.12.2010