Käytetyn mopon kauppa. Rikkoutunut moottori.

Diaarinumero: 2348/33/09
Antopäivä: 12.10.2010

NN osti yksityishenkilöltä 4.11.2008 käytetyn mopon 2 000 eurolla. Matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä

3 821 kilometriä. Mopolle oli 29.8.2007 myönnetty 24 kuukauden takuu.

Katkenneen öljypumpun vaijerin takia moottoriin ei päässyt öljyä, mikä johti moottorin kiinnileikkaamiseen 18.5.2009.

Mopon matkamittarin lukema oli tällöin 6264 kilometriä.

VAATIMUKSET

Ostaja vaatii maahantuojaa korvaamaan mopon korjauskustannukset (327,70 euroa), viasta aiheutuneet matkakulut (62,40 euroa) ja puhelinkulut (10 euroa). Ostaja vaatii summalle viivästyskorkoa.

Mopolle myönnettiin 24 kuukauden takuu.

Pakoputken avartaminen on tehty putken tukkeutumisen takia.

Tämä on tavanomainen huoltotoimenpide. Koska pakoputken kuristaminen on alun perin tehty moottoritehon alentamiseksi nopeusrajoituksia silmällä pitäen, avartamista voidaan pitää tehdasasetuksiin palauttamisena.

Vaijerin katkeamisen jälkeen öljypumppu syöttää moottoriin vain riittävästi öljyä, jotta se kulkee tyhjäkäynnillä.

VASTAUS

Maahantuoja kiistää ostajan vaatimukset.

Mopon pakoputkistoa on muutettu siten, että se ei vastaa alkuperäistä. Moottori "kiertää" viritettynä huomattavasti enemmän kuin mitä valmistaja on suunnitellut. Takuuehtojen mukaan muutoksia ei saa tehdä. Takuu ei myöskään kata vaijereita.

Öljyvaijerin katkeamisen yhteydessä öljypumppu jää osittain "päälle" -asentoon, jolloin pumpusta edelleen virtaa öljyä koneeseen, vaijerin katkeamisesta huolimatta. Jos ajoneuvoa on viritetty, kuten tässä tapauksessa, moottori ei suuremmasta pyörintänopeudesta johtuen saa riittävästi öljyä.

Alkuperäisrakenteella ja hyvälaatuisella öljyllä pakoputki ei tukkeudu. Avartamista ei näin ollen tarvitse suorittaa.

Mopo on tullut tehtaalta kuristettuna. Kuristus on näin ollen tehdasasetus. Väite siitä, että öljyä riittäisi vain tyhjäkäyntiin, ei pidä paikkansa.

Maahantuoja on tästä huolimatta Good Will -eleenä korvannut ostajalle kahden tunnin edestä korjaustyötä (90 euroa), männänrenkaat (57,30 euroa) ja uuden vaijerin (115 euroa).

RATKAISUN PERUSTELUT

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, kattaako maahantuojan myöntämä takuu öljyvaijerin katkeamisesta aiheutuneen moottorivaurion.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe, jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu, ja tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että pakoputkistoa on avarrettu, eikä siten tältä ominaisuudeltaan vastaa alkuperäistä mopoa. Takuuehtojen mukaan takuu on voimassa edellyttäen, että ajoneuvoa ei ole muutettu tai mukautettu.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että asiassa on arvioitava onko mopoon tehdyllä muutoksella ollut syy-yhteyttä moottorin rikkoutumiseen. Maahantuoja on väittänyt, että mopo saa riittävästi öljyä myös silloin kun öljypumpun vaijeri on katkennut edellyttäen, että moottori ei käy liian korkeilla kierroksilla. Korkeiden kierrosten välttämiseksi pakoputkistoa on kuristettu mopon valmistuksessa. Ostaja katsoo, ettei moottori öljypumpun vaijerin katkeamisen jälkeen saa tarpeeksi öljyä ajoa varten, vaan että se saa vain riittävästi öljyä tyhjäkäyntiä varten.

Koska ostaja on virittänyt mopoa eikä ole esittänyt lautakunnalle ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa tai muuta erityistä selvitystä asiassa, kuluttajariitalautakunta katsoo maahantuojan saattaneen todennäköiseksi, että moottorin rikkoutuminen on johtunut ostajan puolella olevasta seikasta. Kuluttajariitalautakunta katsoo näin ollen, että mopolle myönnetty takuu ei kata öljypumpun vaijerin katkeamisesta aiheutunutta moottoririkkoa.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.10.2010