Hammaslääkäripalvelu. Päivystyslisä. Palvelun hinnan sopimuksenmukaisuus.

lääkäripalvelut

Diaarinumero: 1783/38/09
Antopäivä: 07.10.2010

Hammaslääkäripalvelun päivystyslisä.

VAATIMUKSET

Kuluttaja (jäljempänä K) vaatii, että elinkeinonharjoittaja (EH) palauttaa päivystyslisän 24,90 euroa.

K varasi 28.4.2009 kello 12 ajan irronneen paikan uusintapaikkausta varten. Aikaa varatessa hän kertoi, ettei hänellä ollut kiire hoitoon ja että riittävää on ajan saaminen viikon sisälle. K tiedusteli kuitenkin, löytyisikö hänelle aiempaa aikaa kuin mitä hänelle aluksi tarjottiin, minkä jälkeen hänelle tarjottiin aikaa samalle päivälle kello 14. Koska kyseinen aika sattui hänelle sopimaan, K ilmoitti ottavansa sen.

K toteaa, että ainut asia, joka hänelle kerrottiin puhelimitse oli se, että mikäli päivystyspotilaita ilmaantuu, hän saattaa joutua odottamaan. Aikaa varattaessa K:lle ei kerrottu automaattisesti veloitettavasta päivystyslisästä 24,90 euroa - kyseinen lisä veloitetaan käynneistä, jotka on varattu samana päivänä. Koska lisästä ei kerrottu aikaa varattaessa ja koska K:n hoidon tarve ei edes ollut kiireinen, päivystyslisä tulee palauttaa.

K huomasi päivystyslisän maksaessaan laskua. Hänelle kerrottiin tällöin, ettei EH:lla ollut tapana ilmoitella asiakkaille erikseen lisästä. K oli vielä myöhemmin yhteydessä häntä hoitaneeseen hammaslääkäriin palautuksen saamiseksi.

VASTAUS

K:lle oli varattu päivystysaika ja hänelle oli myös mainittu kyseessä olevan päivystysaika. K halusi ajan nopeammin. Samalle päivälle löytyi aika, ja muut ajat olisivat menneet kahden viikon päähän. K varasi ajan. Asiakkaat valitsevat itse, milloin he haluavat tulla hoitoon eikä kellekään tyrkytetä aikoja.

Käytännön mukaan päivystyslisä veloitetaan, jos asiakkaalle annetaan päivystysaika. Asiakkaille ei kerrota puhelimitse päivystyslisästä, jos tästä ei kysytä, mutta asiakkaille mainitaan aina, mikäli kyseessä on päivystysaika. Päivystyslisää ei toisaalta salatakaan.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asiassa on riidatonta, ettei K:lle ole kerrottu puhelimitse sitä, että häneltä tullaan veloittamaan 24,90 euron suuruinen päivystyslisä, koska K sai ajan samalle päivälle. Lautakunta toteaa, että EH:n mukaan K:lle on kuitenkin kerrottu, että kyseessä on päivystysaika, mitä seikkaa K ei ole varsinaisesti kiistänyt. EH ei ole kuitenkaan kiistänyt sitä, etteikö K olisi ilmoittanut aikaa varatessaan, ettei hänen hoidon tarpeensa ollut kiireellinen. Ottaen tämän lisäksi huomioon, että asiassa on riidatonta, ettei K:lle kerrottu puhelimitse sitä, että koska hänelle varattiin aika jo samalle päivälle, häneltä tullaan päivystyslisä veloittamaan, lautakunta katsoo, että EH:lla ei ole oikeutta veloittaa K:lta päivystyslisää.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle päivystyslisän 24,90 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.10.2010