Hupparin ja lippalakin kauppa. Alaikäisen tekemän sopimuksen pätevyys.

alaikäinen
sopimuksen pätevyys

Diaarinumero: 2302/30/09
Antopäivä: 19.07.2010

Kuluttajan (jäljempänä K) 12-vuotias tytär osti 18.6.2009 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) hupparin 27,92 eurolla ja lippalakin 44,90 eurolla. K valittaa siitä, että ostoksille ei ollut vanhempien suostumusta.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua.

Ostosten yhteissumma oli 72,80 euroa. Hän katsoo, ettei niitä voi pitää tavanomaisina ja määrältään vähäisinä. Lapsen viikkoraha on 15 euroa.

VASTAUS

Kaupan kohteena olevat huppari ja lippalakki kuuluvat nuorten suosimiin ostoksiin. Ne ovat tavanomaisia ostoksia tämänikäisillä. EH:n asiakaskunnasta noin 90 prosenttia on

10-15-vuotiaita. Ostos on olosuhteisiin nähden hyvin tavanomainen. Ostokset ovat myös merkitykseltään vähäiset, kun otetaan huomioon niiden pieni rahallinen määrä. On kohtuutonta edellyttää, että myyjäliike joutuisi hankkimaan tällaisista ostoksista joka kerta etukäteisluvan vanhemmilta.

RATKAISU

Holhouslain 24 §:n mukaan vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Holhouslain 26 §:n mukaan oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa ole antanut siihen suostumustaan.

Vajaavaltaisen tekemä sellainen oikeustoimi, johon hänellä ei ole kelpoisuutta, on pätemätön eikä se sido vajaavaltaista.

Kun arvioidaan, onko alaikäisen vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi sitova ilman edunvalvojan suostumusta eli tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen, on otettava huomioon muun muassa vajaavaltaisen ikä sekä ostettujen tuotteiden hinta. Myös se, mitä on ostettu, on merkityksellistä arvioinnissa. Olosuhteisiin nähden tavanomaisina ja merkitykseltään vähäisinä hankintoina voidaan pitää tuotteita, joita samanikäiset lapset yleensä käyttävät ja jotka ovat kohtuuhintaisia.

Tässä tapauksessa 12-vuotias on ostanut 27,92 euroa maksaneen hupparin ja 44,90 euroa maksaneen lippalakin. Oikeustoimia on tarkasteltava kokonaisuutena, koska ostokset on tehty yhtä aikaa. Vaatteet ovat tavanomaisia 12-vuotiaalle lapselle. Niiden yhteishinta oli 72,80 euroa. Lautakunta katsoo tuotteiden luonne huomioon ottaen, että kauppa sitoo K:n tytärtä.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita hyvitystä.

ERIÄVÄ MIELIPIDE.

Katson, että erityisesti ostosten yhteishinta huomioon ottaen oikeustoimi ei ole ollut merkitykseltään vähäinen. Oikeustoimi on pätemätön ja EH:n on palautettava kauppahinta ja K:n on palautettava ostokset.

 
Julkaistu 19.7.2010