Taksimatka. Välillisen vahingon korvausvelvollisuus.

Diaarinumero: 892/35/09
Antopäivä: 17.05.2010

Kuluttajan (jäljempänä K) ja elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) välinen erimielisyys koskee välillisen vahingon korvaamista. K oli tilannut etukäteen taksin lentokentälle, mutta taksi juuttui lumeen ja toinen taksi ajoi puolestaan väärään osoitteeseen, joten hän myöhästyi lennolta. K joutui matkustamaan määränpäähänsä junalla, jonka lipun hintaa hän vaatii EH:lta.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH korvaa hänelle junalipun hinnan 64,50 euroa.

K tilasi sunnuntai-iltana taksin maanantaiaamuksi 24.11.2008 klo 05.25. K:n oli tarkoitus matkata taksilla lentokentälle, jossa hänellä oli varattuna lento klo 06.25. Koska tilattu taksi ei ollut saapunut klo 05.30 mennessä, K soitti heti taksikeskukseen. Keskus yhdisti puhelun kyseisen taksin kuljettajalle, joka kertoi juuttuneensa lumeen. Tämän vuoksi K tilasi uuden taksin, joka ajoi puolestaan väärään osoitteeseen: kuljettaja soitti K:lle ja ilmoitti olevansa osoitteessa XX. K yritti viel tämänkin jälkeen soittaa tilauskeskukseen, mutta hän ei päässyt läpi. K:n ohi ajoi sattumalta vapaa taksi, jonka kyytiin hän pääsi. K myöhästyi kuitenkin lennoltaan, koska lähtöportti oli K:n saapuessa jo suljettu. Koska seuraava lento olisi lähtenyt vasta puolen päivän jälkeen ja se olisi maksanut 375 euroa, K osti junalipun, joka maksoi 64,50 euroa. K:n mukaan hän on oikeutettu vaatimaansa korvaukseen, koska lennolta myöhästyminen on johtunut EH:n taksikeskuksen ja kuljettajien tekemistä virheistä.

VASTAUS

EH kiistää K:n hyvitysvaatimukset perusteettomina.

EH:n mukaan keskus välitti K:n ennakkoon tekemän taksitilauksen oikein ja asianmukaisesti taksille, joka ajoi kuitenkin vahingossa väärään osoitteeseen ja juuttui siellä lumeen. Tämän tiedon saatuaan K tilasi uuden taksin, mutta asiakaspalvelija kuuli osoitteen väärin, minkä takia taksi ajoi väärään osoitteeseen toisen kunnan alueelle. Koska K myöhästyi kotimaan lennoltaan, EH päätti korvata K:lle saamatta jääneen taksipalvelun hinnan 21 euroa.

EH on joskus korvannut ennakkotilauksen tehneille asiakkaille saamatta jääneen palvelun hinnan, mikäli tilauksen pettäminen on aiheutunut EH:n keskuksen virheestä. Tällä kerralla keskus ei kuitenkaan tehnyt ennakkotilauksessa virhettä ja ensimmäinen taksi oli ehtinyt K:n osoitteeseen ajoissa ilman lumeen juuttumista, vaikka se ajoikin ensin väärään osoitteeseen. Tältä osin huomioon tulee ottaa myös se, että kyseisenä päivänä oli syksyn lähes ainoa kova lumisade.

EH ei yleensä korvaa suoratilauksia, vaikka niissä olisikin sattunut virhe. K:n tapauksessa EH katsoi kuitenkin, että jälkimmäinen tilaus oli seurausta edellisestä ennakkotilauksesta. Näin ollen EH päätti korvata välittömän vahingon eli saamatta jääneen taksipalvelun hinnan.

K on vaatinut EH:lta menetettyä lentomatkaa korvanneen junamatkan hintaa, mutta EH ei ole suostunut sitä korvaamaan, sillä EH välittää vain taksimatkoja. Välillisten menojen korvaaminen olisi kohtuutonta.

RATKAISUN PERUSTLUT

EH on korvannut K:lle saamatta jääneen taksipalvelun hinnan

21 euroa, mutta K vaatii lisäksi junalipun hinnan korvaamista.

K joutui hankkimaan 64,50 euron junalipun siitä syystä, että hän myöhästyi lennoltaan.

Asiaa tulee arvioida vahingonkorvausta sopimussuhteessa koskevien periaatteiden mukaan. Lautakunta toteaa, että junamatkasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ovat luonteeltaan välillistä vahinkoa. Välillisen vahingon korvattavuus on pääsääntöisesti sidottu tuottamusperusteeseen. Jotta suoritusvelvollinen vapautuisi vastuusta, sen on näytettävä menetelleensä huolellisesti omaa sopimusvelvoitetta täyttäessään.

Asiassa saadun selvityksen perusteella ennakkoon tilattu taksi ajoi väärään osoitteeseen, jossa se juuttui lumeen. Lautakunta on katsonut täysistuntoratkaisussaan 99/35/1559, että taksin välittäjä ei vastaa itse taksikyydistä vaan siitä, että taksinvälitystehtävä tulee asianmukaisesti suoritetuksi. EH on toiminut nyt kyseessä olevassa tapauksessa ainoastaan välittäjänä ja saadun selvityksen mukaan EH on välittänyt ennakkotilauksen asianmukaisesti ja oikein taksiluvan haltijalle. Näin ollen EH:n ei voida katsoa olevan vastuussa siitä, että siitä erillinen taksiluvan haltija oli oikein välitetystä tiedosta huolimatta ajanut väärään osoitteeseen ja siellä juuttunut lumikinokseen eikä ollut sen vuoksi tullut tilattuun osoitteeseen.

Jälkimmäisen tilauksen osalta lautakunta toteaa, että kun K kuuli ennakkoon tilatun taksin juuttuneen lumeen, hän tilasi EH:lta uuden taksin, joka ajoi väärään osoitteeseen toisen kunnan alueelle, koska keskuksen asiakaspalvelija oli EH:n mukaan kuullut K:n osoitteen väärin. Tämän selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että EH ei ole näyttänyt menetelleensä asiassa tältä osin huolellisesti välitystehtävää suorittaessaan. Se, ettei taksi tullut oikeaan osoitteeseen, on muun näytön puuttuessa johtunut asiakaspalvelijan välitystehtävää suorittaessaan tekemästä virheestä. Ottaen huomioon, että ennakkoon tilattu taksi oli ajanut väärään osoitteeseen ja palvelu oli jo viivästynyt, EH:lla on ollut erityinen aihe varmistua siitä, että K:n tilaama toinen taksi saa oikean osoitetiedon.

Asiassa on riidatonta, että K:lle on aiheutunut junamatkasta ylimääräisiä kustannuksia 64,50 euron verran. Tämän sekä edellä mainitun perusteella lautakunta katsoo, että EH on velvollinen korvaamaan kyseisen vahingon K:lle.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH korvaa K:lle junalipun hinnan 64,50 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.5.2010