Kannettavan tietokoneen kauppa. Näyttö vaurioitunut takuuaikana.

tietokone
takuuaika

Diaarinumero: 2166/32/10
Antopäivä: 19.04.2010

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 9.10.2008 vantaalaisesta tavaratalosta kannettavan tietokoneen 1 000 eurolla. Maahantuoja oli myöntänyt koneelle vuoden takuun.

K kertoo valituksessaan, että hän havaitsi maaliskuussa 2009 tietokoneen LCD-näytön vaurioituneen itsestään ilman mitään ulkopuolista syytä. Maahantuoja lähetti näytön takuuhuoltoon Saksaan, mutta siellä korjausta ei suostuttu sisällyttämään takuun piiriin.

Maahantuojan mukaan näyttö on vaurioitunut ulkopuolisesta syystä. Sen vuoksi maahantuoja on kiistänyt olevansa ostajalle vastuussa näytön vaurioitumisesta.

VAATIMUKSET

K vaatii, että tietokone korjataan takuun nojalla veloituksetta.

Tietokoneen sisällä tai päällä ei ollut nähtävillä minkäänlaisia merkkejä siitä, että koneeseen oli osunut jokin. Ei voi olla niin, että maahantuojan laitteet eivät kestä normaalia käsittelyä, varsinkin kun tätä laitetta on käytetty hyvin vähän, noin 5-6 tuntia. Muun ajan se on ollut käyttämättömänä laukussa tai hyllyssä kotoa. Kone oli hankittu kakkoskoneeksi. Näytön lievä vaurio on voinut olla laitteessa jo ostettaessa.

K on liittänyt valitukseensa maahantuojan huollon asiasta lähettämän sähköpostiviestin. Siinä maahantuoja toteaa olevan mahdollista, että ennen huoltoon lähettämistä laitteen näytön vaurio ei ole ollut yhtä huomattava, kuin sen huoltoon saapuessa. Normaalikäytössä näytön valaistus on erilainen kuin laitteen diagnosointitilassa. Diagnosointitilassa näytössä ei ole taustakuvaa tai valaistusasetusta, joka voisi peittää mahdollisen murtuman näytöllä. Tämän vuoksi vaurion voi nhdä kokonaisuudessaan diagnosointitilassa. Alkuperäisessä vikailmoituksessa raportoitiin "mustetahra" näytöllä, mikä on näkyvissä kuvassa, jonka huolto otti ja lähetti K:lle. Tämä vahvistaa tapaturmaisen vahingon diagnoosissa. Vaurio on aiheutunut joko ulkopuolisesta iskusta tai siitä, että LCD-näyttöä on painettu esimerkiksi laitetta suljettaessa tai avattaessa. Vaurio on todennäköisesti vielä pahentunut kuljetuksen aikana.

VASTAUS

Maahantuoja viittaa vastauksessaan tietokoneen tarkastaneen huoltoliikkeen tarkastuslausuntoon, jossa on todettu kyseisen LCD-näytön vahingoittuneen ulkopuolisesta syystä, esimerkiksi kovan pistemäisen paineen vaikutuksesta. Tämän on aiheuttanut näytön vaurioitumisen ja halkeamisen. Maahantuoja kiistää K:n vaatimukset.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Tietokoneelle myönnetty takuu on ollut voimassa koneen vioittumishetkellä. Sen vuoksi myyjätaholla on tässä tapauksessa näyttövelvollisuus siitä, että tietokoneen vioittuminen on aiheutunut sen vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Tapaukset, joissa tietokoneen näyttö rikkoutuu ilman ulkoista syytä, ovat harvinaisia. Tässä tapauksessa kuluttajariitalautakunnalla on ollut käytettävissään tietokoneen vaurioituneesta näyttöruudusta otettu digikuva.

Kuvaa tarkastaessaan lautakunta on todennut, että vaurioalue vaikuttaa tyypilliseltä lasikerroksiin tulleelta iskemäjäljeltä. Mahdollisesti läppää suljettaessa jokin kovahko esine on jäänyt väliin. Kuviotyyppi ei viittaa esimerkiksi lasimassojen sisäisiin jännitysvaurioihin, jotka yleensä alkavat ruudun reunasta. Myöhemmin tällainen vaurio laajenee vääjäämättä tärinästä, lämpötilan vaihteluista tai läpän mekaanisesta väännöstä.

Edellä mainittujen tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella lautakunta katsoo saatetun todennäköiseksi, että tietokoneen vioittuminen on aiheutunut ostajan puolella olevista seikoista. Näin ollen myyjätaholla ei ole virhevastuuta asiassa.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 19.4.2010