Matkapuhelimen kauppa. Tavaran virhe. Takuu. Näyttö halki.

tavaran virhe
matkapuhelin

Diaarinumero: 2784/32/09
Antopäivä: 08.04.2010

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 2.4.2008 matkapuhelimen

219 eurolla. Maahantuoja myönsi sille kahden vuoden takuun.

K kertoo valituksessaan, että 8.-9.5.2008 puhelimen näyttöön oli ilmestynyt musta juova ja pari päivää myöhemmin puolet näyttöruudusta oli pimentynyt. K reklamoi asiasta myyjälle 12.5.2008.

K:n mielestä matkapuhelin on arkinen käyttöesine, jonka tulisi kestää jonkinasteista impulssia. Myyjätaho on vedonnut käyttövirheeseen eikä ole suostunut sisällyttämään puhelimen korjausta takuun piiriin.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua tai uutta vastaavaa toimivaa matkapuhelinta.

Ennen vaurion ilmaantumista puhelin oli K:n mukaan pudonnut jakkaralta maton päälle. Tekstiviestit oli sen jälkeen ollut mahdollista lukea siedettävästi, mutta näytön puolikas oli pimentynyt parin päivän kuluessa lukukelvottomaksi.

VASTAUKSET

1) Myyjän mukaan matkapuhelimen käyttöohjeessa todetaan seuraava: Älä pudota, ravista tai kolhin puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä. Takuuehtojen mukaan puhelimen takuu ei kata kosteusvaurioita, putoamisvaurioita tai muita ulkoisen syyn aiheuttamia vaurioita.

K on kertonut, että puhelimen vika ilmaantui sen pudottua jakkaralta. On todennäköistä, että puhelimeen tullut vika johtui tuolloin syntyneestä putoamisvaurioista.

2) Maahantuoja toteaa, että matkapuhelimen mukana on toimitettu suomenkielinen käyttöohje, jossa on kerrottu takuun rajoituksista. Puhelimen näyttö on haljennut ulkopuolelta tulleen iskun tai pudotuksen voimasta. Tällainen vikaantuminen ei kuulu takuun eikä myyjätahon virhevastuun piiriin.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan K:n ostaman matkapuhelimen näyttöruutu on vioittunut takuuaikana. Vioittuminen on tapahtunut sen jälkeen, kun puhelin oli pudonnut jakkaralta matolle

Kuluttajariitalautakunta on tarkastanut sille toimitetun matkapuhelinta ja sen näyttöruutua esittävän digikuvan. Näyttöruudussa on nähtävissä useita halkeamia. Se on vaurioitunut laaja-alaisesti.

Tapaukset, joissa matkapuhelimen näyttö rikkoutuu ilman ulkoista syytä, ovat harvinaisia. Näytössä on havaittavissa selvä halkeama. Halkeamat aiheutuvat yleensä puhelimeen kohdistuvien ulkoisten iskujen, puristuksen tai vääntymisen seurauksena. Kuluttajariitalautakunnan käytettävissä olevan materiaalin perusteella ei ole mahdollista tarkemmin arvioida vian aiheutumismekanismia. Puhelimeen on kohdistunut kuitenkin mitä ilmeisimmin huolelliseen käyttämiseen tai säilyttämiseen liittymätn edellä mainittu ulkoinen voima, minkä seurauksena näytön lasi on vaurioitunut.

Edellä olevan nojalla lautakunta katsoo, että myyjätaho on saattanut todennäköiseksi, että K:n matkapuhelimen vauriot ovat johtuneet tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta eikä puhelimessa näin ollen ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettua virhettä. Sen vuoksi kaupan kohteessa ei ole sellaista virhettä, josta myyjä ja takuunantaja olisivat vastuussa ostajalle.

Edellä olevan nojalla kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.4.2010