Moottoripyöräkoulu. Opetussopimus. Oppilaan vastuu vahingosta.

Diaarinumero: 3745/39/08
Antopäivä: 29.12.2009

Kyse on moottoripyöräkoulun oppilaan vastuusta koulun omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

VAATIMUKSET

Oppilas (jäljempänä O) vaatii, että elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) luopuu perimästä vakuutuksen omavastuuta

400 euroa.

O oli tehnyt EH:n kanssa suullisen opetussopimuksen ajokorttiluokan korottamisesta BE:stä ABE:ksi. Opetuksen aikana O kaatui 600 cm3 moottoripyörällä ensimmäisellä ajokerrallaan 24.8.2008, minkä seurauksena hän loukkaantui ja moottoripyörä vaurioitui. O ei ollut sitoutunut maksamaan vakuutuksen omavastuuosuutta mahdollisen vahingon varalta. Kirjallinen opetussopimus on tulostettu vasta vahingon tapahtumisen jälkeen 23.9.2008. O ei ennen ajokoetta ollut nähnyt eikä myöskään kuullut mahdollisesta maksuvelvollisuudesta. EH:n vaatimus on perusteeton.

Ennen onnettomuutta opettaja oli kysynyt O:lta jaksaako tämä vielä ajaa, mihin O oli vastannut, ettei hän oikein jaksaisi. Tästä huolimatta ajo-opetus oli vielä jatkunut. O ei ollut toiminut vastoin opettajan antamia ohjeita. Häntä oli nimenomaan kehotettu lisäämään vauhtia loppujarrutusta varten. Sekoitettuaan kytkimen ja etujarrun toisiinsa O oli kaatunut.

Onnettomuuden jälkeen ajovarusteita ei ollut O:n läsnä ollessa tarkastettu. Hän oli saanut tiedon varusteiden vaurioista vasta autokoulun vastauksesta kuluttajariitalautakunnalle. Vakuutuksen omavastuuosuuden jääminen EH:n maksettavaksi ei ole autokoulun kannalta kohtuutonta.

VASTAUS

EH kiistää vaatimuksen. O oli aloittanut EH:n moottoripyörän ajolupaan oikeuttavan ajo-opetuksen 8.8.2008. Ajo-opetusvaiheessa O joutui onnettomuuteen, jossa vahinkoja syntyi paitsi moottoripyörälle, myös ajovarusteille. Ajokypärää ei onnettomuuden jälkeen saa enää käyttää, vaikka se näyttäisikin ehjältä.

Opetussopimuksen mukaan A-ajo-opetuksessa oppilas on vastuullinen kuljettaja. Opetussopimus oli voimassa suullisena sopimuksena.

EH:n autokoulunopettaja oli normaalin käytännön vastaisesti laiminlyönyt ottaa O:n allekirjoituksen kirjalliseen opetussopimukseen. Sopimusehdot oli sen sijaan käyty suullisesti läpi ensimmäisenä ajo-opetuksesta, hinnasta ym. ehdoista neuvoteltaessa/sovittaessa sekä uudelleen ajo-opetuksen teoriavaiheessa, jossa on erityisesti korostettu moottoripyörällä ajettaessa kuljettajan vastuullisuutta.

Vastuu perustuu myös ajoneuvoasetuksen 23 §:ään, jonka mukaan oppilas katsotaan kuljettajaksi annettaessa ajo-opetusta moottoripyörällä. Jos opettaja on ajo-opetusta annettaessa mukana moottoripyörässä, hänet katsotaan kuljettajaksi. Tässä tapauksessa ajo-opettaja ei ollut mukana moottoripyörässä.

Opettaja oli kehottanut O:ta useita kertoja ottamaan ajoharjoittelun rauhallisesti. Lopuksi oli tarkoitus tehdä "löysä" jarrutus 50 kilometrin tuntinopeudesta, jota

O ei päässyt tekemään, koska alkukiihdytyksessä häneltä olivat menneet sekaisin etujarru ja kytkin, minkä seurauksena hän oli kaatunut.

EH oli vakuuttanut ajoneuvonsa, joten vahinko ajoneuvon osalta rajoittuu omavastuuosuuteen. Vahinko tältä osin oli 1.704,30 euroa. Lisäksi autokoululle aiheutui vahinko myös ajovarusteiden osalta (kypärä noin 150 euroa sekä takki, hanskat ja kengät arvoltaan noin 350 euroa), miltä osin autokoulu ei ole esittänyt vaatimuksia oppilaalle.

Vaadittu omavastuu aiheutuneesta vahingosta on suhteessa lähes samanhintaiseen ajo-opetukseen 550 euroa erittäin kohtuullinen, joten perusteita korvauksen kohtuullistamiselle ei ole.

RATKAISU

O on tehnyt sopimuksen EH:n kanssa ajo-opetuksen saamiseksi ja ajokorttiluokan korottamiseksi siten, että hän saa oikeuden kuljettaa moottoripyörää. O:n mukaan hänelle ei ollut kerrottu mahdollisuudesta joutua vahinkotilanteessa korvaamaan vakuutuksen omavastuuosuus autokoululle. Hänelle ei myöskään ollut esitetty allekirjoitettavaksi kirjallista opetussopimuskaavaketta, johon lausuma vastuusta perustuu.

EH on myöntänyt kirjallisen sopimuksen jääneen allekirjoittamatta.

Lautakunta pitää O:n kertomusta uskottavana ja katsoo, että sopimusta omavastuuosuuden korvaamisesta ei ole näytetty syntyneen EH:n väittämällä tavalla. O:lla ei siten ole sopimukseen perustuvaa velvollisuutta omavastuuosuuden suorittamiselle.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:stä ilmenevän periaatteen mukaan sen, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on korvattava aiheuttamansa vahinko.

O on ollut autokoulussa saamassa ajo-opetusta. Onnettomuus oli sattunut ajoharjoittelun loppuvaiheessa, sen jälkeen, kun O saatuaan kerran aikaisemmin tunnin verran opetusta pienemmällä, 125 cm3:n moottoripyörällä ensimmäistä kertaa oli harjoitellut suuremmalla, 600 cm3:n moottoripyörällä. O oli kertomansa mukaan ennen onnettomuutta ilmaissut opettajalle olevansa väsynyt. Opettaja oli kuitenkin päättänyt teettää vielä yhden harjoituksen, joka oli epäonnistunut O:n sekoitettua toisiinsa kytkimen ja etujarrun, minkä seurauksena hän oli kaatunut.

EH on vedonnut siihen, että moottoripyörällä ajoharjoittelussa olevaa oppilasta on pidettävä kuljettajana, jollei opettaja oli mukana moottoripyörässä. Tässä tapauksessa opettaja ei ole ollut mukana.

Oppilaan vastuu autokoululle aiheutuneesta vahingosta voi perustua ainoastaan siihen, että oppilas toimii tahallaan tai tuottamuksellisesti vastoin opettajan antamia määräyksiä.

EH ei ole väittänyt O:n jättäneen tahallaan noudattamatta opettajan antamia ohjeita. Lautakunnan käsityksen mukaan O:n erehtyminen moottoripyörän kytkimen ja etujarrun paikasta on seurausta vähäisestä ajokokemuksesta. Tämän perusteella O:n ei voida katsoa aiheuttaneen onnettomuutta edes tuottamuksella. EH:lla ei ole vahingonkorvauslain nojalla oikeutta saada korvausta O:lta.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että EH luopuu vaatimasta O:lta vakuutuksen omavastuuosuutta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.12.2009