Ylipainomaksu. Kohtelu lähtöselvityksessä.

valmismatka

Diaarinumero: 2768/35/08
Antopäivä: 10.12.2009

Lentokentän lähtöselvityksessä punnittiin vain joidenkin matkustajien käsimatkatavarat. Kyse on tällä tavoin määrätyn ylipainomaksun oikeellisuudesta.

VAATIMUKSET

Kuluttaja (jäljempänä K) vaatii matkanjärjestäjää palauttamaan hänen maksamansa matkatavaran ylipainomaksun, 70 €.

K katsoo, että maksu määrättiin hänelle epäoikeudenmukaisella ja "rasistisella" tavalla, koska kaikkien samalle lennolle tulevien matkustajien käsimatkatavaroita ei punnittu.

Kreetan lomamatkan (4.-18.5.2008) paluulennon lähtöselvityksessä valittajien matkalaukut punnittiin. Ne painoivat 21 ja 22,5 kg. Lähtöselvitysvirkailija vaati lisäksi käsimatkatavaroiden punnitsemista, jolloin vaa'alle vaadittiin kaikki mukana oleva: käsilaukku, kamera, jopa päällystakit. Matkustajille kerrottiin, että sallittu matkatavaran yhteispaino/matkustaja oli 20 kg joten matkatavaroiden ylipainoa oli yhteensä reilut 14 kg.

Tästä määrästä ylipainomaksua vaadittiin 5 €/alkava kilo eli yhteensä 70 €. Ylipainomaksu oli suoritettava, jotta saisi maastapoistumiskortit.

K katsoo, että kaikilta, joilla on matkatavaroiden osalta ylipainoa, tulisi veloittaa ylipainomaksu. Nyt ylipainomaksua ei veloitettu esim. matkustajalta, jonka pelkkä ruumaan menevä matkalaukku painoi jo yli 22 kg. Suurimmalta osalta matkustajia ei myöskään punnittu käsimatkatavaroita erikseen. Lentokentällä mukana ollut matkanjärjestäjän opas yritti saada lentokenttävirkailijoita poistamaan ylipainomaksun siinä kuitenkaan onnistumatta. K perustelee lisäksi vaatimustaan sillä, että lento oli myöhässä, joten kaikkien matkustajien käsimatkatavarat olisi ehditty punnita, jolloin eriarvoisuutta matkustajien välille ei olisi syntynyt.

Lisäksi K esittää, että hänelle on ennen matkaa annettu tieto, että pääsääntöisesti sallittu matkatavaramäärä on

20 kg/matkustaja ja sen lisäksi 5 kg käsimatkatavaraa.

VASTAUS

Matkanjärjestäjä kiistää vaatimuksen. Matkatavaroihin liittyvistä asioista on kerrottu heidän kotisivuilla sekä esitteen osiossa Hyvä tietää (Lentomatkat - Matkatavarat, ja siinä todetaan: lennoilla käsimatkatavara saa painaa enintään

5 kg ja se lasketaan sisältyväksi sallittuun 20 kg kokonaismatkatavaramäärään. Matkustamoon saa ottaa yhden, korkeintaan 5 kg painavan käsimatkatavaran per matkustaja. Ulkomitoiltaan käsimatkatavara saa olla enintään 45x35x20 cm. Matkustajilla on mahdollisuus etukäteen varata esim. 10 kg edestä ylipainoa ja maksaa tästä etukäteen edullisempi lisämaksu verrattuna lentokentällä laskutettavaan lisämaksuun.

Paikalliset lentokenttäviranomaiset noudattavat ao. maan tullimääräyksiä sekä eri lentoyhtiöiltä saamiaan ohjeistuksia ja määräyksiä muun muassa matkatavarapainojen suhteen. On selvää, että kaikkien matkustajien matkatavaroiden punnitseminen olisi liian aikaa vievää eikä käytännössä mahdollista toteuttaa. Yleisenä käytäntönä onkin, että matkustajien lähtöselvityksen yhteydessä punnitaan matkatavaroita satunnaisesti, "pistokokeilla".

RATKAISU

Valmismatkalain 17 §:n mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle 6, 7 tai 8 §:ssä tarkoitettuja tietoja ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon; tai matkanjärjestäjä on laiminlyönyt 16 §:n mukaisen avustamisvelvollisuutensa.

Virhearvioinnin lähtökohtana on matkustajan ja matkanjärjestäjän välinen sopimussuhde. Nyt kyseessä olevassa sopimussuhteessa matkanjärjestäjä ei ole antanut K:lle virheellistä tai puutteellista tietoa ylipainomaksun määräytymiseen vaikuttavista seikoista. Sen sijaan matkanjärjestäjän kotisivuilla sekä esitteessä on kerrottu lennon matkatavaroiden osalta, että käsimatkatavara saa painaa 5 kg ja se lasketaan sisältyväksi sallittuun 20 kg:n kokonaismatkatavaramäärään.

Saadun selvityksen mukaan K:lla ja hänen vaimollaan oli matkatavaroiden ylipainoa yhteensä 14 kiloa, joista veloitettiin ylimääräistä maksua 5 euroa/kilo. Lautakunta katsoo, että K:lta ja hänen vaimoltaan peritty ylipainomaksu ei ole ollut sopimukseen sovellettavien ehtojen vastainen. Se, että ylipaino tarkistetaan pistokokein eikä kaikkien matkustajien osalta, perustuu siihen, että kaikkien matkustajien tarkistaminen ei olisi käytännössä mahdollista. Koska kaikki matkustajat voivat joutua pistokokeen kohteeksi, kyse ei ole yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesta tai syrjivästä menettelystä Asiassa ei muutoinkaan ole käynyt ilmi, että lentoyhtiö olisi menetellyt valittajia kohtaan epäasianmukaisesti. Lautakunta katsoo, että kysymyksessä ei ole valmismatkalaissa tarkoitettu virhe eikä suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.12.2009