Matkakortin käyttö. Matkustajan tahtomatta tapahtunut veloitus.

matkakortti

Diaarinumero: 1747/35/08
Antopäivä: 23.10.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) käytti 26.4.2008 elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) matkakorttia. K:n mukaan lukijalaite veloitti virheellisesti seutulipun hinnan, vaikka hän ei painanut painiketta. K:n tarkoituksena oli ostaa sisäisen liikenteen lippu.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:a hyvittämään lippujen hinnaneron 1,74 euroa. Lisäksi hän vaatii 0,302 euron korvausta puhelinkuluistaan ja 3,85 euron korvausta postikuluistaan. Puhelinkulut ovat aiheutuneet soitosta EH:lle 27.4.2008 ja postikulut valituksen tekemisestä kuluttajariitalautakuntaan.

K kertoo, että hänen tarkoituksenaan oli ostaa sisäisen liikenteen arvolippu. K:n näytettyä matkakorttia kortinlukijan edessä, laite veloitti ennen minkään painikkeen painamista kalleimman lipun hinnan. K ei koskenut laitteeseen lipulla, kädellä tai muutenkaan.

EH ei ole todistanut, että K olisi itse aiheuttanut virheellisen veloituksen. EH:n pitäisi voida todistaa esimerkiksi laitteen lokitiedoin, että K on vienyt kortin laitteen eteen ja sitten painanut väärää painiketta. Olennaista on, että EH:n pitäisi näyttää K:n painaneen kortinlukijan painiketta.

Asiasta on ollut keskustelua julkisuudessa ja vastaavia ongelmia on ollut muillakin. Leimauslaitteissa on vikaa, joka aiheuttaa itsestään tapahtuvat leimaukset. Matkustajalla ei ole mitään mahdollisuuksia todistaa laitteen väärää toimintaa.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimuksen. EH katsoo, että tapahtunut väärän lippulajin veloitus on johtunut K:n omasta virheellisestä toiminnasta matkakorttia käytettäessä. Lukuisissa suoritetuissa testeissä ei ole onnistuttu saamaan aikaan tilannetta, jossa kortinlukija veloittaisi kortin arvoa ilman painikkeen painamista. Lukija veloittaa aina voimassaolevan tariffin mukaisen arvolipun hinnan riippuen siitä, mitä painiketta painetaan ja mikä asiakasryhmä on kyseessä. Veloitus ei ole teknisesti mahdollinen ilman painikkeen painamista. EH on tarkistanut kyseessä olevan kortinlukijan tapahtumat väitetyn virheellisen veloituksen tapahtumapäivänä. Kortissa, laitteissa tai järjestelmässä ei ole havaittu virheitä tai häiriöitä kyseisenä päivänä.

K ei ilmeisesti ole toiminut matkakorttia koskevien käyttöohjeiden mukaisesti. EH pitää käyttöohjeita selkeinä ja riittävinä. Ohjeiden mukaan korttia pitäisi näyttää 1-10 cm:n etäisyydellä kortinlukijalle. K:n tapauksessa on ilmeisesti käynyt niin, että hän on laittanut korttinsa niin lähelle lukijaa, että se on hipaissut näppäintä 2 (seutumatka). Järjestelmästä ei voida selvittää, onko henkilö painanut painiketta ostaakseen arvolipun tai painanut painiketta vahingossa. Näin ollen EH ei pääsääntöisesti korvaa yksittäisiä arvolippuja.

EH toteaa, että arvolippujen ostaminen itsepalvelukortinlukijalta on matkustajan vastuulla eikä erehdyksessä maksettuja yksittäisiä arvolippuja näin ollen korvata. Vastuu matkalipun oikeellisuudesta kuuluu aina matkustajalle.

RATKAISU

K:n valituksen mukaan hänen matkakortiltaan veloittui seutulipun hinta, vaikka hän ei painanut mitään kortinlukijan painiketta. EH:n näkemyksen mukaan veloitusta ei tapahdu ilman painikkeen koskettamista, joten K:n on täytynyt hipaista lukijalaitetta.

Liikennöitsijä vastaa korttijärjestelmän toimivuudesta. Jos järjestelmä veloittaa ylimääräisen tai väärän matkan teknisen vian tai muun vastaavan, järjestelmästä riippuvan syyn vuoksi, matkustajalla on oikeus saada virheellisesti veloitettu määrä takaisin. Samaten liikennöitsijä voi olla velvollinen palauttamaan maksun, jos erehdys on johtunut liikennöitsijän antamista virheellisistä tai puutteellisista ohjeista kortinlukijan käyttämiseksi.

EH on tarkastanut kyseessä olevan kortinlukijan tapahtumat kyseisen veloituksen tapahtumapäivällä ja todennut, että kortissa, laitteissa tai järjestelmässä ei ole havaittu virheitä tai häiriöitä kyseisenä päivänä. EH on esittänyt korttitapahtumaa koskevan tulosteen, eikä siitä ilmene mitään vikaan tai toimintahäiriöön viittaavaa. Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka vuoksi olisi syytä epäillä EH:n suorittaman tarkastuksen tuloksia. Lautakunta katsoo EH:n selvittäneen riittävän luotettavasti, että sen järjestelmässä ei ole virhettä tai toimintahäiriötä, joka olisi voinut aiheuttaa K:n matkakortin veloituksen.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.10.2009