Tavaroiden katoaminen vaatesäilytyksestä

Diaarinumero: 163/35/09
Antopäivä: 23.10.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) kävi taidemuseossa järjestetyssä juhlanäyttelyssä. Käynnin aikana K:n päällystakki ja sen taskussa olleet hansikkaat katosivat museon tiloissa olleesta naulakosta. Hän vaatii museota korvaamaan kadonneiden vaatteiden arvon.

VAATIMUKSET

K vaatii 190 euroa vahingonkorvausta kadonneista vaatteista. Korvausvaatimus koostuu 4-5 vuotta vanhasta takista, jonka arvoksi hän on arvioinut 150 euroa ja samanikäisistä nahkahansikkaista, joiden arvoksi hän on arvioinut noin

50 euroa.

K jätti ulkovaatteensa pakollisena pitämäänsä vaatesäilytykseen, josta niitä ei löytynyt hänen lähtiessään tapahtumasta. Museossa käynnistä peritään pääsymaksu, joten kyse on vastikkeellisesta palvelusta. K toteaa, että asiaa selvittäessään museo on todennut opetusministeriön määräysten edellyttävän päällysvaatteiden jättämistä naulakkoon, kuten vaatenaulakossa oleva kyltti kehottaa menettelemään. Edellä mainitun kyltin alla on toinen kyltti, jossa todetaan, ettei museo vastaa naulakkoon jätetyistä vaatteista. K katsoo, ettei museo voi rajoittaa vastuutaan, koska vaatteet on jätettävä naulakkoon, jotta museoon pääsee.

K toteaa, että museo on myöhemmin esittänyt, että kehotus päällysvaatteiden jättämiseen ei olisikaan ehdoton. K ei ole museokäynnin aikana havainnut kenelläkään muullakaan olevan takkia näyttelytiloissa. Esitetyn kehotuksen ehdottomuuden tulkinta ei voi jäädä kuluttaja-asiakkaan vastuulle.

VASTAUS

Museo kiistää vaatimuksen.

Museo toteaa, ettei se vaadi asiakkaitaan riisumaan takkiaan, ainoastaan pyytää sitä. Eteisessä on säilytyslokerot ja arvoesineitä voi jättää kassahenkilöstön valvottavaksi.

Jos asiakkaalla on esimerkiksi turkki, henkilökunta yleensä tarjoutuu viemään sen takahuoneeseen. Museon naulakko sijaitsee kassapisteen vieressä, josta henkilökunnalla on hyvä näköyhteys naulakkoon. Museo pitää todennäköisenä, että takki on otettu epähuomiossa (vaihtunut), koska museolle oli kyseisenä ajankohtana jäänyt melko uusi takki. Museo on pyrkinyt mm. valvontanauhoin selvittämään tapahtunutta. Tapaus on ainutkertainen museon 43-vuotisen historian aikana.

Museo toteaa, että valvomattomat naulakot ovat museoissa ja muissa julkisissa tiloissa yleinen käytäntö. Naulakossa olevassa kyltissä ainoastaan pyydetään eikä vaadita ulkovaatteiden jättämistä. Museo ei voi ulkovaatteiden jättämistä vaatia, koska sillä ei ole valvottua, maksullista vaatesäilytystä. Asiassa on aiemmin viitattu opetusministeriön määräyksiin ja siihen, ettei museossa tulisi kulkea ulkovaatteissa. Museon henkilökunta ei kuitenkaan ole tällaista vaatinut. Päinvastoin sellaisten lokerikkoihin mahtumattomien vaatteiden, kuten turkkien osalta, on tarjottu säilytystä takahuoneessa.

RATKAISU

Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että ravintola on ottaessaan vaatteita ja muita tavaroita säilytettäväksi vastiketta vastaan vastuussa siitä, että säilytykseen jätettyjä tavaroita vartioidaan ja että ne luovutetaan asiakkaalle vain asianmukaista naulakkolappua vastaan. Vapautuakseen vahingonkorvausvastuusta ravintolan on osoitettava, ettei sopimusrikkomus ole johtunut sen huolimattomuudesta.

Lautakunta on katsonut, että museolla on samanlainen vastuu tapahtuman vaatesäilytyksestä kuin ravintolalla. Elinkeinonharjoittaja ei voi rajoittaa vastuutaan maksullisesta palvelusta esimerkiksi seinissä olevissa kylteissä mainituin ilmoituksin.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa naulakko on maksuton ja valvomaton. Naulakossa on lisäksi kyltit "Pyydämme jättämään takit ja laukut naulakkoon, kiitos" ja "Arvoesineet voi jättää kassaan. Museo ei vastaa ulkovaatteista ja laukuista". Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella lautakunta katsoo, ettei museon naulakon tekstistä voi päätellä, että näyttelytiloihin pääseminen edellyttää päällysvaatteiden naulakkoon jättämistä. Lisäksi valittavina on ollut muitakin säilytysmahdollisuuksia, kuten lokerikot ja henkilökunnan puoleen kääntyminen. Kun muilla näyttelyvierailla on esteetön pääsy kyseiseen naulakkoon, ei nyt ilmeisesti tapahtunutta takkien vaihtumista voi käytännössä estää, vaikka museon henkilökunnalla onkin ollut muutoin mahdollisuus valvoa naulakolle pääsyä. Museolla ei kuitenkaan ole vastuuta maksuttomaan ja valvomattomaan naulakkoon vapaaehtoisesti jätetystä omaisuudesta.

Edellä mainitulla perusteilla lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.10.2009