Käytetyn henkilöauton kauppa. Auton viat.

käytetyn auton kauppa

Diaarinumero: 3481/33/08
Antopäivä: 12.10.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 30.8.2008 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) käytetyn, 7.3.2003 ensirekisteröidyn henkilöauton 6 700 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä noin 158 000 kilometriä.

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko autossa ollut oikean etupyörän laakerin, oikean etupystytangon sekä laturin vian vuoksi myyjän vastuulle kuuluva virhe. Edellä esitettyjen vikojen korjauksista aiheutui kuluttajariitalautakunnalle toimitettujen laskujäljennösten mukaan 411 euron kustannukset.

VAATIMUKSET

K vaatii 400 euron korvausta.

K:n mukaan auton piti olla kunnossa ja hyvin huollettu. Huollon yhteydessä autossa kuitenkin ilmeni huomattava määrä vikoja. Auton edellisestä huoltokerrasta oli kulunut alle vuosi ja sillä oli huollon jälkeen ajettu vajaat 12 000 kilometriä. K katsoo, ettei hyvin huolletussa autossa pitäisi yhden huollon yhteydessä ilmetä niin paljon vikoja kuin tässä tapauksessa tapahtui.

K:n mukaan auton hintaa alennettiin suoran kaupan vuoksi eikä alennuksen perusteena siten ollut mikään tiedossa ollut vika. Myyjä ei myöskään suostunut korjaamaan vikoja tai osallistumaan korjauskustannuksiin.

K on liittänyt valitukseensa XX:n käteislaskun, jonka mukaan auton etupyörän laakerissa, oikeassa etupystytangossa sekä laturissa ilmeni vikaa.

VASTAUS

EH:n mukaan ostaja havaitsi autoa koeajaessaan laturin hihnapyörän sivuääniä. Tämän vuoksi auton kauppahintaa alennettiin 250 eurolla. Myyntihetkellä auton etupyörien laakereissa ei kuitenkaan ollut vikaa. Lisäksi kyseessä on autoa tavanomaisesti käytettäessä kuluva osa, jonka rikkoutuminen on auton ajomäärä huomioon ottaen tyypillistä eikä myyjälle annettu mahdollisuutta auton korjaamiseen.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3-kohdan mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta odottaa.

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan paitsi auton hinnan, myös erityisesti sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon auton ikä, ajomäärä ja huoltohistoria

Kaupan kohteena on ollut lähes viisi vuotta ja viisi kuukautta vanha auto, jolla oli kaupantekohetkellä ajettu noin 158 000 kilometriä. Valituksen perusteena olevien vikojen korjaushetkellä auton matkamittarin lukema on ollut 160 032 kilometriä. Lautakunta toteaa auton iän ja erityisesti auton ajomäärän perusteella, että ostajankin on kohtuudella täytynyt varautua auton tavanomaiseen kuluneisuuteen sekä tästä aiheutuviin korjauskustannuksiin. Lautakunnan käsityksen mukaan korjaukset ovat kohdistuneet autoa tavanomaisesti käytettäessä kuluviin osiin. Korjaukset eivät myöskään ole auton ajomäärään nähden epätavallisia eivätkä niistä aiheutuneet kustannukset ole olleet auton ikään, ajomäärään sekä kauppahintaan perustuviin ostajan aiheellisiin odotuksiin nähden asiaa kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomat. Lautakunta katsoo edellä esitetyn perusteella, ettei auto ole siinä ilmenneiden vikojen vuoksi ollut huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut aihetta olettaa. Koska autossa ei siten ole ollut virhettä, kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

 
Julkaistu 12.10.2009