Käytetyn pakettiauton kauppa. Dieselpumpun sekä lisälämmittimen viat.

hinnanalennus
käytetyn auton kauppa

Diaarinumero: 3493/33/08
Antopäivä: 12.10.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 8.5.2008 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) käytetyn, 23.11.2000 ensirekisteröidyn pakettiauton 11 500 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 135 899 kilometriä.

Auton myynti-ilmoituksen mukaan autossa oli polttoainekäyttöinen lisälämmitin. K havaitsi kaupanteon jälkeen lisälämmittimen hehkutulpassa sekä paloilmapuhaltimessa vikaa. Lisäksi auton dieselpumpun solenoidi jouduttiin uusimaan. Viat korjattiin

XX Oy:n ja NN Ky:n korjaamolla. Korjauskustannukset olivat

1 105 euroa.

VAATIMUKSET

K vaatii 1 105 euron korvausta.

K:n mukaan myyjää pyydettiin varmistamaan lisälämmittimen toimivuus ennen kuin auto luovutettiin ostajalle. Tästä huolimatta lisälämmitin ei toiminut. Lisäksi myyjän aiemmin korjaaman letkuvuodon sijasta polttoainevuodon syynä oli dieselpumpun vuoto. Viat on sittemmin korjattu ostajan kustannuksella.

VASTAUS

EH kiistää vaatimukset, koska ostajalla on ollut mahdollisuus sekä koeajon aikana että auton ostohetkellä todeta lisälämmittimen toimivuus.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3-kohdan mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta odottaa.

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan paitsi auton hinnan, myös erityisesti sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon auton ikä, ajomäärä ja huoltohistoria

Kaupan kohteena on ollut noin seitsemän ja puoli vuotta vanha käytetty auto, jonka matkamittarin lukema on ollut kaupantekohetkellä lähes 136 000 kilometriä. Lautakunnan käsityksen mukaan ostajankin on kohtuudella täytynyt varautua auton ikääntymisestä aiheutuviin välttämättömiin korjauskustannuksiin. Lautakunta katsoo, että dieselpumpun solenoidi kuluu autoa tavanomaisesti käytettäessä eikä kyseisen osan uusimista voida auton ikään nähden enää pitää ennenaikaisena. Koska vika on siten aiheutunut auton tavanomaisesta kuluneisuudesta, autossa ei ole tältä osin ollut hyvitykseen oikeuttavaa virhettä.

Lautakunnalle esitetyssä auton myynti-ilmoituksessa on mainittu polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Lautakunnan näkemyksen mukaan ostajalla on siten ollut aihetta olettaa, että kyseinen lämmitin on toimintakuntoinen. Ostajalla ei myöskään ole erityistä tavaran ennakkotarkastusvelvollisuutta, vaan hänellä on oikeus luottaa autosta annettuihin tietoihin. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että auto on lisälämmittimen osalta ollut huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut aihetta edellytt. Autossa on siten ollut lisälämmittimen osalta virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Hinnanalennuksen määrän arviointi perustuu auton iän sekä ajomäärän ja kauppahinnan lisäksi ilmenneen virheen laatuun ja korjauskustannuksiin. Auto on lisäksi korjatuilta osiltaan tullut iältään ja ajomäärältään vastaavia autoja parempaan kuntoon, miltä osin korjauksista on syntynyt ostajalle hyötyä. Lautakunta arvioi edellä esitetyn perusteella hinnanalennuksen määräksi 200 euroa, joka EH:n tulee suorittaa K:lle.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennuksena 200 euroa.

 
Julkaistu 12.10.2009