Käytetyn auton kauppa. Vaihdelaatikon vika.

autokauppa

Diaarinumero: 1053/33/08
Antopäivä: 30.09.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 23.7.2007 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) vuonna 1996 käyttöönotetun henkilöauton 2 500 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä

215 000 kilometriä.

Kaupan jälkeen 21.9.2007 ilmeni, että auton vaihteisto on viallinen. Auton matkamittarin lukema oli tuolloin 220 175 kilometriä. Vian korjaamisesta aiheutui K:lle 1 936 euron kustannukset.

Asiassa on riitaa siitä, kuka vastaa auton korjauskustannuksista.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH maksaa hänelle korvauksena 968 euroa.

K:n mielestä auton alhainen hinta ei vaikuta myyjän korvausvelvollisuuteen. Hän pitää myyjän tarjoamaa 250 euron suuruista korvausta liian pienenä.

Käytettyä vaihdelaatikkoa ei löytynyt. Lopulta merkkiliikkeestä löytyi kunnostettu vaihdelaatikko.

Korjauksen tehneen autokorjaamon lausunnon 9.4.2008 mukaan autossa on ollut vaihdelaatikon laakerivika, jonka seurauksena laakeripesä ja vaihteiston ulkokuori ovat rikkoutuneet. Vian aiheuttaja saattaa olla se, että vaihdelaatikossa on ollut liian vähän voiteluöljyä. On myös mahdollista, että vaurio on aiheutunut tavanomaisesta kulumisesta.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset. Auto ja sen vaihdelaatikko ovat auton ikä, yli 10 vuotta, ja matkamittarin lukema, yli 215 000 kilometriä, huomioon ottaen elinkaarensa lopussa. Vaihdelaatikon vika on johtunut auton kulumisesta. Näin ollen vaihdelaatikon rikkoutumista ei ole mahdollista ennalta tietää.

EH tarjoaa sovintoesityksenään K:lle 250 euroa hyvityksenä vaihteiston korjauskustannuksista.

RATKAISU

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", on siinä kuluttajasuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukaan kuitenkin virhe, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhettä arvioidaan käytetyn auton kaupassa auton hinnan lisäksi sillä perusteella, mitä ostaja voi perustellusti odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon esimerkiksi sen ikä, ajokilometrit ja huoltohistoria.

Sitä, millaiset perustellut odotukset ostajalla myytävän auton kunnosta on, arvioidaan sen tiedon valossa, mitä kuluttajilla yleensä käytettyjen autojen kunnosta on. Tällaiset tiedot perustuvat siihen, minkälaisia tietoja autoista markkinoinnissa tai muutoin annetaan ja on saatavilla, ja siihen, miten kuluttajilla on mahdollisuus havainnoida liikenteessä ja markkinoilla olevia autoja. Kuluttajalta ei voi edellyttää erityistä teknistä tietämystä autoista. Tämän vuoksi ostajan perustellut odotukset voivat poiketa siitä, mikä auton todellinen tekninen kunto on.

Pian kaupanteon jälkeen K:n käytettynä ostamassa autossa on ilmennyt vaihdelaatikon vika. Tuolloin auto oli yli kymmenen vuotta vanha ja sillä oli ajettu noin 220 000 kilometriä. K:n toimittamassa korjaamon lausunnossa pidetään mahdollisena, että vaurio on seurausta normaalista kulumisesta. Kuluttajariitalautakunta toteaa, että K:n on kaupan yhteydessä erityisesti auton hinta ja sen ikä ja sillä ajettu kokonaismatka huomioon ottaen tullut varautua siihen, että auto on kulunut ja autolle voi joutua tekemään merkittäviäkin korjauksia. Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että K:n ostamassa autossa olisi ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä. Lautakunta pitää kuitenkin asianmukaisena, että EH hyvittää K:lle lupauksensa mukaisesti 250 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.9.2009