Hajuveden kauppa. Etämyynti. Palautusoikeus. Hygieniatuote.

etämyynti

Diaarinumero: 3749/36/08
Antopäivä: 30.09.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi 6.10.2008 EH:n verkkokaupasta hajuvesipullon 41,90 eurolla. Kun K avasi pakkauksen, hän huomasi tilanneensa väärän tuotteen ja halusi palauttaa sen.

EH ei suostunut K:n vaatimukseen, koska pakkauksen sinetti oli avattu.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH palauttaa hänelle tavaran kauppahinnan 41,90 euroa viivästyskorkoineen.

Tuote oli väärä eikä sitä voinut havaita muutoin kuin avaamalla pakkaus. K:n mielestä hajuvesi ei ole sellainen hygieniatuote, jota ei luonteensa vuoksi voisi palauttaa edelleen myytäväksi tai joka voisi pilaantua tai vanhentua nopeasti.

Tilauksen yhteydessä asiakkaan ei tarvitse eikä hänellä edes ole mahdollisuutta tutustua yrityksen soveltamiin toimitusehtoihin. Ostoehdot löytyvät erikseen support-nimisen linkin alta. Vieraskielisen termin käyttäminen muuten suomenkielisillä sivuilla on K:n mielestä harhaanjohtavaa. Laskussa on maininta, että väärin tilattujen tuotteiden palauttamisesta peritään 5 euron käsittelykulut. Tällaisia kuluja ei kuitenkaan verkkokaupassa saa periä kuluttajalta. Hajuvesi on edelleen K:lla, koska EH ei ole suostunut antamaan hänelle palautusohjeita.

VASTAUS

EH kiistää K:n väitteet ja vaatimukset. Ostoehdot erottuvat selkeästi sen verkkosivuilla. Hyväksyessään ostoksen asiakas samalla sitoutuu ehtoihin. Jos tuotteen sinetti on poistettu, sitä ei ehtojen mukaan voi enää palauttaa. Tämä koskee myös tilannetta, jossa tuotteen pakkaus on avattu. Tuote, joka on avattu, ei ole enää myyntikuntoinen. Asiakkaan vastuulla on tilata oikea tuote. Tuoteseloste ja tuotteen kuva ovat vastanneet myynnissä olevaa tuotetta. Palautusohjetta EH ei ole toimittanut asiakkaalle, koska tuotteen palauttaminen olisi tässä tapauksessa ollut turhaa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajalla on etämyynnissä kuluttajansuojalain 6 luvun

15 §:n mukaan oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa laissa tarkoitetun vahvistuksen tai tavaran vastaanottamisesta, jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:n 4 kohdan mukaan kuluttajalla ei ole etämyynnissä peruutusoikeutta, jos sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi taikka joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua. Tästä rajoituksesta on mainittava etämyynnissä annettavissa ennakkotiedoissa ja vahvistuksessa.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön, jollei samassa luvussa toisin säädetä.

K tilasi EH:n verkkokaupasta hajuveden haluamansa toisen hajuveden sijasta. K:n mukaan erehdys selvisi hänelle vasta, kun hän oli avannut tuotteen pakkauksen. Koska pakkaus oli avattu, EH ei suostunut peruuttamaan kauppaa.

Lautakunta katsoo, että kosmetiikka ja kauneudenhoitotuotteet, myös parfyymit, ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voi hygieniasyistä palauttaa uudelleen myytäväksi, jos niiden pakkaus on avattu. Näin ollen EH:n ehto on kuluttajansuojalain

5 luvun 16 §:n mukainen. Tästä on kerrottu yrityksen internet-sivuilla ja K:lle tulleessa vahvistuksessa. Kuluttajariitalautakunta katsoo, ettei K:lla ole oikeutta vedota kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaiseen peruuttamisoikeuteensa.

Se, että K on erehdyksessä ostanut väärän tuotteen, ei ole EH:n vastuulla eikä K.lla tällä perusteella ole oikeutta purkaa kauppaa.

Lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.9.2009