Auton huolto. Moottorin ilmansuodattimen vaihtotarve. Palveluksen asianmukaisuus. Vahingonkorvausvaatimus.

auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 2156/34/07
Antopäivä: 30.09.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) käytti vuonna 2003 käyttöönotetun henkilöauton oppilaitoksella 150 000 kilometrin huollossa.

Auton turbo vaurioitui 4.3.2007 jolloin autolla oli ajettu huollon jälkeen noin 2 700 kilometriä. Vaurion aiheuttajaksi osoittautui moottorin ilmansuodattimen koteloon ja sieltä turboon ja imukanaviin päässyt hiekka.

K katsoo oppilaitoksen palveluksen olleen virheellinen, koska moottorin ilmansuodatin oli jätetty vaihtamatta ja suodatinkotelo puhdistamatta.

VAATIMUKSET

K vaatii, että oppilaitos korvaa hänelle virheestä aiheutuneet korjauskustannukset 2 724,25 euroa.

K:n mukaan huollon työmääräyksessä käytettiin ko. auton huolto-ohjelma kirjan sivun 21 ohjeita. Kyseisessä sivussa on viittaus sivun 11 lisätöihin, jotka tehdään 90 000 kilometrin välein. Valmistajan mukaan vaurion aiheuttanut ilmansuodatin olisi pitänyt vaihtaa 90 000 kilometrin välein. Osa huoltoliikkeistä vaihtaa sen 60 000 kilometrin välein. Huoltokirjan edellisiltä sivuilta ilmenee, että ilmansuodatin oli vaihdettu viimeksi

50 776 kilometrin kohdalla eli 97 161 kilometriä aiemmin. Tämän lisäksi ns. ovipielilapussa olisi merkintä ilmansuodattimen vaihdosta, jos se olisi edellisessä 81 000 kilometrin huollossa tehty.

K:n mukaan oppilaitoksen olisi pitänyt noudattaa auton mallikohtaisia huolto-ohjeita ja vaihtaa suodatin, koska osan vaihtoväli oli täyttynyt. Oppilaitos ei menetellyt näin, mikä aiheutti suodattimen tukkeutumisen ja hiekan kulkeutumisen turboon ja imukanaviin edellä mainituin seurauksin.

K on toimittanut lautakunnalle auton vaurion jälkeen tutkineen ja korjanneen XX Oy:n 19.4.2007 päivätyn lausunnon, jonka mukaan rikkoutunut ilmansuodatin aiheutti auton turbovaurion, kun epäpuhtaudet pääsivät turboon. Ilmansuodatin oli viimeksi vaihdettu, kun kilometrilukema oli 50 776. Ilmansuodatin olisi lausunnon mukaan pitänyt vaihtaa Suomen oloissa jo 110-115 000 kilometrin kohdalla. Suodatin on jäänyt vaihtamatta myös 147 937 kilometrin kohdalla tehdyssä huollossa.

VASTAUS

Oppilaitos kiistää K:n vaatimukset. Oppilaitos kertoo tehneensä K:n autoon sovitun 150 000 kilometrin LongLife-huollon, vuosihuollon öljynvaihtoineen ja huolto-ohjelman mukaan

30 000 kilometrin välein tehtävät huollon lisätyöt. Lisäksi etujarrupalat vaihdettiin, valot kunnostettiin ja korjattiin esp-järjestelmän poiskytkeytymiseen liittyvät viat.

Oppilaitos toteaa, että K on esittänyt, että moottorin ilmansuodatin pitää vaihtaa valmistajan huolto-ohjelman mukaan 90 000 kilometrin välein ja merkkiliikkeiden käytännön mukaan jopa 60 000 kilometrin välein. Kummallakaan tavalla vaihtoa ei tehdä 150 000 kilometrin huollossa, kuten ei myöskään valmistajan suosituksen ja spesifikaation mukaisessa huolto-ohjelmassa. Oppilaitoksen mukaan seuraava ilmansuodattimen vaihto tai tarkistus olisi pitänyt tehdä vasta 180 000 kilometrin kohdalla.

Oppilaitos katsookin, että ongelma on johtunut siitä, että autoa ei ole aiemmin huollettu huolto-ohjelman mukaisesti. Auton edellinen huolto-ohjelman mukainen huolto on tehty 31.5.2005 ja se on vastannut huolto-ohjelman 80 000 kilometrin huoltoa. Tämän jälkeen auto olisi pitänyt huoltaa 110-115 000 kilometrin kohdalla, jolloin ilmansuodatin olisi pitänyt myös vaihtaa.

Tämä huolto on kuitenkin jätetty tekemättä.

Oppilaitos katsoo, ettei se ole vastuussa aiemmista huollon laiminlyönneistä. Lisäksi kyseessä on tyypiltään sellainen pitemmän ajan kuluessa syntyvä vaurio, että jos suodatin olisi vaihdettu huollossa vain 2 700 kilometriä ennen vauriota, olisi tuolloin voitu todeta vaurion jo tapahtuneen. Tälläkään perusteella he eivät ole vastuussa vahingosta.

RATKAISU

K:n auton turbo rikkoutui ja moottorin imukanavat täytyi puhdistaa, kun ilmansuodattimen tukkeuduttua ja rikkouduttua ilmansuodattimen koteloon ja sieltä edelleen turboon ja imukanaviin oli päässyt hiekkaa.

K katsoo, että oppilaitoksen olisi tekemänsä 150 000 kilometrin huollon yhteydessä pitänyt vaihtaa moottorin ilmansuodatin. Oppilaitos katsoo, ettei ilmansuodattimen vaihto kuulunut sovittuun huoltoon ja että vaurio oli joka tapauksessa jo huollon aikoihin tapahtunut.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Lautakunnalle esitetyn asiakirja-aineiston perusteella moottorin ilmansuodattimen tarkastus ja mahdollinen vaihto ei kuulunut tilattuun 150 000 kilometrin huoltoon. Oppilaitokselle ei ollut esitetty, että auton huolto-ohjelmasta oli aiemmin poikettu, joten oppilaitoksen tiedossa ei ollut, että ilmansuodattimen vaihtoa ei ollut huolto-ohjelman mukaisesti tehty. Näin ollen oppilaitos ei voinut tietää vaihtovälin jo täyttyneen. Oppilaitoksella ei ollut syytä tarkastaa auton huoltohistoriaa tai sen mahdollisia laiminlyöntejä. Lautakunta katsoo oppilaitoksen tehneen huoltopalveluksen sovitussa laajuudessa ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Lisäksi turbo rikkoutui vain 2 700 kilometriä huollon jälkeen. Suodattimen vaihtoväli oli ylitetty jo ennen huoltoa. On todennäköistä, että turbon vaurioituminen oli alkanut jo ennen sitä, mistä syystä suodattimen vaihto ei enää tuossa vaiheessa olisi jatkanut turbon ikää.

Edellä mainituilla perusteluilla lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.9.2009