Tietokoneen kauppa. Laitteeseen esiasennettu Windows käyttöjärjestelmä.

tietokone

Diaarinumero: 4029/32/08
Antopäivä: 24.09.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) liikkeestä tietokoneen. Tietokoneeseen oli asennettu Windows Vista-käyttöjärjestelmä. K:n mukaan hän havaitsi laitteen ostamisen jälkeen, ettei käyttöjärjestelmästä johtuen voinut käyttää tietokonetta suunnittelemallaan tavalla.

VAATIMUKSET

K vaatii ostamansa tietokoneen asemasta tietokoneen, jossa on asennettuna käyttöjärjestelmänä Windows XP tai vastaava.

Laite oli ostetulla käyttöjärjestelmällä varustettuna käyttökelvoton. Ostohetkellä K:n mieleen ei ollut tullut, että tietokoneen käyttöjärjestelmä ei olisi yhteensopiva muihin Windowsin käyttöjärjestelmiin nähden. Kirjastosta lainatuista seitsemästä cdrom-levystä ainoastaan yksi toimi tietokoneessa. Myöskään kaikkien ohjelmistojen tai tulostimen käyttäminen ei onnistunut.

Myyjäliike ja tietokoneen maahantuoja ilmoittivat, että heillä oli tarjota tietokoneita ainoastaan Windows Vista-käyttöjärjestelmällä varustettuna. Tietokone ja käyttöjärjestelmä ovat kuitenkin kaksi erillistä tuotetta, eikä perustetta tietokoneen ja Windows Vistan kytkykaupalle ole.

VASTAUKSET

1) EH

Myyjäliikkeen käyttämät tukkumyyjät eivät enää toimittaneet Windows XP-käyttöjärjestelmällä varustettuja tietokoneita. Vanhojen ohjelmistojen toimimattomuus uudella käyttöjärjestelmällä varustetussa tietokoneessa on luonnollista.

2) Maahantuoja

Yhtiön kuluttajatietokoneet on toimitettu Windows Vista-käyttöjärjestelmällä varustettuna vuoden 2007 alusta lukien. Käyttöjärjestelmä on oleellinen osa tietokonetta, eikä laitteen myyminen ilman käyttöjärjestelmää olisi tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi käyttöjärjestelmän osuutta laitteen hinnasta ei myöskään ole mahdollista palauttaa.

Windows XP-käyttöjärjestelmän hankkiminen erikseen ei enää ole mahdollista. Tietokone on myös suunniteltu toimimaan Windows Vista käyttöjärjestelmällä, eikä toimintaa vanhemmalla käyttöjärjestelmällä voida taata.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on muun muassa laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Tietokoneen kaupasta ei ole esitetty tarkempaa selvitystä. Kauppa on ilmeisesti tapahtunut vuonna 2008. K ei ole väittänyt saaneensa kaupantekohetkellä tai muutoin virheellistä tietoa laitteesta tai sen käyttöjärjestelmästä.

Yleisesti on tiedossa, että huomattavan suuri osa erityisesti kodinkoneliikkeissä myynnissä olevista tietokoneista on varustettu kunakin ajankohtana tuoreimmalla Windows-käyttöjärjestelmällä. Kysymyksessä olevassa laitteessa on ollut asennettuna tai ainakin esiasennettuna Windows Vista käyttöjärjestelmä. Pelkästään sitä, että tämä uusi käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva kaikkien aikaisemmille Windows-käyttöjärjestelmille tarkoitettujen ohjelmien tai laitteiden kanssa, ei ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

K on pitänyt kauppaa vaihtoehdottomana kytkykauppana. Kuluttajansuojalain nojalla ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen tai hyvitykseen, mikäli hänen ostamansa laite sisältää ominaisuuksia, tässä tapauksessa käyttöjärjestelmän, jolle hänellä ei mahdollisesti ole tarvetta. K ei ole väittänyt, että laitteessa olisi teknistä vikaa. Tietokoneessa ei siten myöskään tällä perusteella ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettua virhettä.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Eriävä mielipide

Katson, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on muun muassa laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Tietokoneen kaupasta ei ole esitetty tarkempaa selvitystä. Kauppa on ilmeisesti tapahtunut vuonna 2008. K ei ole väittänyt saaneensa kaupantekohetkellä tai muutoin virheellistä tietoa laitteesta tai sen käyttöjärjestelmästä.

Katson kuitenkin, että myyjäliikkeen on tavaran teknisten ominaisuuksien lisäksi annettava ostajalle riittävästi tietoa tiedossaan olevista, kaupan päättämiselle merkityksellisiistä seikoista. Tietokoneen kaupassa tällaisia tietoja voivat olla muun muassa uuden käyttöjärjestelmän sellaiset ominaisuudet, jotka saattavat estää ostajaa käyttämästä sinällään kohtuullisen ajanmukaisia ohjelmiaan tai oheislaitteitaan koneessa.

Tietokonealalla toimivan elinkeinonharjoittajan olisi näin ollen pitänyt kertoa Windows Vistan sellaisista ominaisuuksista, jotka eivät ole kuluttajien yleisessä tiedossa, esimerkiksi siitä, että oheislaitteet, joiden ei ole varta vasten ilmoitettu olevan Vistan kanssa yhteensopivia, eivät toimi uuden koneen kanssa. Koska myyjäliike ei ole tätä tehnyt, kaupan kohteessa on virhe.

Koska virhe on johtunut myyjäliikkeen laiminlyönnistä, ei maahantuoja ole siitä vastuussa.

Selvityksen mukaan ei ole mahdollista toimittaa Windows XP-käyttöjärjestelmää. Katson, että K:lla on oikeus virhettä vastaavaan 100 euron hinnanalennukseen.

 
Julkaistu 24.9.2009