Auton korjaus. Jakopään hihnan rikkoutuminen.

auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 2307/34/07
Antopäivä: 24.09.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) vei vuonna 2000 käyttöönotetun henkilöautonsa korjattavaksi elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) korjaamolle 10.11.2004. Korjauksessa kunnostettiin auton moottori ja vaihdettiin jakopään hihna. Auton matkamittarin lukema oli tuolloin 287 176 kilometriä.

Auton jakopään hihna rikkoutui 31.7.2006 aiheuttaen autoon moottorivaurion. Tuolloin matkamittarin lukema oli 355 159 kilometriä. Moottorin korjaus maksoi K:lle 4 564 euroa.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH maksaa 2 000 euroa auton korjauskustannuksista laillisine tuotto- ja viivästyskorkoineen.

Moottorin korjauksesta aiheutui 4 564 euron kustannukset. Jakohihnan rikkoutuminen johtui sen hammastuksen irtoamisesta. Hihna oli ostettu EH:lta.

Auton jakopään hihna oli vaihdettu 67 983 kilometriä aikaisemmin. Lisäksi EH kertoi edellisen korjauksen yhteydessä suullisesti, että hihnan vaihtoväli on 75 000 kilometriä. Hihna on katkennut ennenaikaisesti.

K on lakannut käyttämästä autoa postiajossa huhtikuussa 2003. Hän myöntää, että huoltoväli on ilmoitettu hänelle suullisesti.

K:n toimittaman XX-dieselhenkilöautoja koskevan huoltopöytäkirjan mukaan hihnan vaihtoväli on 75 000 kilometriä. Huoltokirjan mukaan autoa on huollettu säännöllisesti.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimuksen. Autoa ei ole huollettu asianmukaisesti. Autolle on tehty merkkiliikkeessä vain 75 000 kilometrin määräaikaishuolto. Tuolloin auton matkamittarin lukema oli 78 114 kilometriä.

K vetoaa huoltopöytäkirjassa annettuun vaihtoväliin. EH ei kuitenkaan ollut vielä K:n tekemän huollon aikaan ottanut käyttöön huoltopöytäkirjaa. Huoltojen tekeminen ajallaan on ollut K:n vastuulla.

Edellisen korjauksen aikana, vuonna 2004, EH toimi toisen yrityksen valtuuttamana merkkikorjaamona. Kaikki autossa käytetyt varaosat olivat ko. auton alkuperäisvaraosia.

Jakohihnan vauriota on nopeuttanut auton käyttäminen mekaanisia osia voimakkaasti rasittavassa postiajossa, jossa autolla ajetaan lyhyitä matkoja ja käyttötuntien määrä ajokilometreihin nähden on suuri.

RATKAISUN PERUSTELUT

Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamisessa tarvittavaa materiaalia eikä toisin ole sovittu, materiaalin on kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n 3 momentin mukaan oltava kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua. Jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe. Toimeksisaajan asiana on näyttää, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Auton jakopään hihna katkesi, kun edellisestä jakopään hihnan vaihdosta oli kulunut alle kaksi vuotta. Hihnasta irtosi hammastuksia. Autolla oli matkamittarin mukaan ajettu tuona aikana noin 68 000 kilometriä. Hihnan katkeaminen aiheutti autoon moottorivaurion. Asiassa toimitetun huoltopöytäkirjan mukaan auton huoltoväli on 48 kuukautta tai 75 000 kilometriä. Näin ollen autoon 10.11.2004 asennettu jakopään hihna ei ole kestävyydeltään vastannut sille asetettua laatuvaatimusta. Huoltokirjan mukaan autoa on huollettu säännöllisesti. Kuluttajansuojanlain mukaisen virhevastuun syntyminen ei edellytä, että autoa olisi huollettu merkkiliikkeessä. EH ei ole osoittanut, että auton korjauspalvelus olisi suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Koska muuta ei ole näytetty, kuluttajariitalautakunta katsoo, että EH:n jakopään hihnan vaihtopalveluksessa on ollut virhe, koska jakohihna ei kestänyt huolto-ohjelman mukaista huoltoväliä.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi.

Kuluttajariitalautakunta pitää jakopään hihnan katkeamisen aiheuttaman moottorivaurion korjaamisen osuutena 3 200 euroa. Tästä määrästä K vaatii EH:lta 2 000 euroa.

Autolla oli ajettu rikkoutumishetkellä yli 350 000 kilometriä. Kuluttajariitalautakunta katsoo, ettei autoon ole ollut enää taloudellisesti tarkoituksenmukaista tehdä 3 200 euroa maksavaa ja selvästi auton arvoa suurempaa korjausta. Näin ollen K:n vahinko rajoittuu auton arvoon. Muun selvityksen puuttuessa lautakunta arvioi vahingon määräksi 700 euroa.

Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle ja vastaavalle velalle on maksettava viivästyskorkoa 30 päivän kuluttua vaatimuksen ja sen riittävien perusteiden ilmoittamisesta.

K:n vaatimus on mennyt EH:n tiedoksi viimeistään lautakunnan vastauspyynnön mukana 2.8.2007. EH on saanut sen tiedoksi viimeistään 9.8.2007. Koronmaksuvelvollisuus alkaa siten 9.9.2007. Viivästyskoron määrä on ollut 1.7.2007-31.12.2008

11,5 prosenttia ja 1.1.2009-30.6.2009 9,5 prosenttia.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle

700 euroa edellä sanottuine korkoineen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 24.9.2009