Matkapuhelinliittymä. Tahaton verkkovierailu. Operaattorin antamat tiedot

matkapuhelinliittymä
tiedonantovelvollisuus
laskutus

Diaarinumero: 4622/39/08
Antopäivä: 18.09.2009

Kyse on kuluttajan maksuvelvollisuudesta, kun hänen liittymänsä on siirtynyt Suomen puolella käyttämään ulkomaisen operaattorin verkkoa.

VAATIMUKSET

Kuluttaja (jäljempänä K) vaatii, että elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) luopuu laskuttamasta verkkovierailun osuutta 390,65 euroa. Operaattori on jo luopunut puolesta alkuperäistä vaatimustaan.

K teki EH:n kanssa määräaikaisen liittymäsopimuksen ja otti liittymäänsä myös tiedonsiirtopalvelun, XX:n, josta tehtiin sopimus 23.10.2007. K ei kertomansa mukaan saanut sopimusta tehdessään erillisiä ohjeita laitteen käytöstä raja-alueella eikä myöskään liittymän käyttöopasta. Myyntitilanteessa oli ollut esillä, että liittymää tullaan käyttämään Utsjoella.

Sopimuksen mukaan tiedonsiirtopalveluiden hinnat ovat voimassa kotimaassa ja käyttö ulkomailla laskutetaan erikseen. K ei ole käynyt ulkomailla riidanalaisen laskutuksen aikaan, mutta hänellä on kesämökki Utsjoella. Hän oli mennyt Utsjoelle jo toukokuussa, mutta toukokuun ja kesäkuun 2008 lasku oli normaali 27 euroa. Heinäkuun lasku oli noin 800 euroa. K ei osannut seurata tietokoneelta, mitä verkkoa hänen liittymänsä käyttää.

VASTAUS

EH pitää valitusta aiheettomana.

K:n liittymäsopimukseen kuului XX-lisäpalvelu, joka sisältää rajattoman määrän tiedonsiirtoa kotimaassa 9,80 euron kuukausihintaan. Tiedonsiirtopalvelun käytöstä ulkomaan verkossa veloitetaan erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakas vastaa päätelaitteen asetuksista ja hän on velvollinen tutustumaan hankkimansa päätelaitteen ominaisuuksiin. K on saanut sopimuksen solmimisen yhteydessä toimitusehdot ja käyttöoppaan, jossa on kerrottu käytöstä raja-alueilla.

EH on hyvittänyt asiakaspalvelullisista syistä puolet laskuilla 84553899 ja 85272855 veloitetusta tiedonsiirrosta (368,90 euroa ja 22,02 euroa). Edellisellä laskulla veloitettiin käyttömaksut laskutuskaudelta 25.6.-24.7.2008 ja norjalaisen operaattorin verkossa 15.7.-24.7.2008 käytetty tiedonsiirto. Jälkimmäisellä laskulla veloitettiin käyttömaksut 25.7.-24.8.2008. Tiedonsiirtoa oli käytetty norjalaisen operaattorin verkossa 25.7.2008.

K:n valitettua kyseisestä laskusta hänelle neuvottiin puhelimitse, kuinka modeemin saa lukittua käyttämään vain

EH:n verkkoa, jotta tiedonsiirtomaksuista ulkomaan verkossa vältytään jatkossa.

Automaattisella verkonvalinnalla liittymä hakeutuu aina voimakkaimman signaalin antamaan verkkoon. Mokkulan yhteysohjelmasta (Mobile Partner) on nähtävissä se verkko, jossa liittymä milloinkin on. Päätelaite ei siirry ulkomaisen operaattorin verkkoon, jos manuaalinen verkkohaku on valittu. Kuvallinen ohje päätelaitteen lukitsemisesta EH:n verkkoon löytyy yhtiön verkkosivuilta. EH-liittymän käyttöoppaassa kerrotaan tiedonsiirron käytöstä Suomen raja-alueilla kuten myös toimitusehdoissa. K:lla on ollut velvollisuus tutustua hankkimaansa palvelua koskeviin, hänelle annettuihin sopimusasiakirjoihin. Hänelle on liittymäsopimukseen tehdyn merkinnän mukana annettu toimitusehdot, käyttöopas ja hinnasto. Nämä tiedot löytyvät myös EH:n verkkosivuilta. Jälleenmyyjä ei muista myyntitilanteen kulkua.

EH on todennut edelleen, että K:lle annettu käyttöopas koskee yleisesti kaikkia EH-liittymiä. EH-liittymän SIM-korttia voi käyttää monenlaisissa päätelaitteissa kuten puhelimissa ja modeemeissa. Ensisijaisesti mokkulaa varten hankitun EH-liittymän SIM-kortti toimii myös matkapuhelimissa ja päinvastoin. Käyttötavasta riippumatta kyse on kuitenkin aina

EH-liittymästä. Käyttöoppaan sivun 17 ohje "Käyttö raja-alueilla koskee EH-liittymää riippumatta päätelaitteesta. Myös toimitusehtojen kohdassa 3.3 mainitaan, että liittymää voi käyttää muuhunkin kuin soittamiseen tai tekstiviestien lähettämiseen.

RATKAISU

EH:n matkaviestinpalveluiden yleisten toimitusehtojen kohdassa 3.1 kehotetaan asiakasta tutustumaan toimitusehtoihin, palvelukohtaisiin erityisehtoihin, käyttöoppaaseen sekä hinnastoon.

Toimitusehtojen kohta 3.11 käsittelee liittymän käyttöä raja-alueilla ja automaattista verkonvalintaa. Kohdan 12.2 mukaan asiakas vastaa myös muiden tuottajien palveluiden käyttömaksuista, jos hän on käyttänyt niiden palveluita.

Kohta 15.1 koskee asiakkaan maksuvelvollisuutta.

EH-liittymän käyttöoppaan sivulla 17 käsitellään matkapuhelimen turvaohjeita. Kohdassa "Käyttö raja-alueilla" todetaan, että Suomen raja-alueilla liikuttaessa matkapuhelin käyttää aina voimakkainta saatavillaan olevaa matkaviestinverkkoa, jos sen verkonvalinta-asetuksen valinta on automaattinen. Suomen raja-alueilla liittymä voi siis hakeutua naapurimaan verkkoon, jolloin soitetut ja vastaanotetut puhelut ja viestit veloitetaan kyseisen operaattorin hinnaston mukaisesti. Automaattinen verkon valinta on matkapuhelimissa yleensä oletusasetuksena, mutta valinta voidaan tehdä myös manuaalisesti EH-verkoksi.

Toimitusehtojen kohdassa 3.3 todetaan muun muassa, että liittymää voi käyttää muuhunkin kuin soittamiseen ja tekstiviestien lähettämiseen.

Laskutus lienee tapahtunut liittymän käytön mukaan ja on sinänsä oikea. Kyse onkin siitä, onko kuluttajalle annettu riittävät tiedot liittymän käytöstä ja tuotu esiin riittävällä tavalla raja-alueilla tai rajan läheisyydessä tapahtuva, käyttöön liittyvä tarkoituksettoman ja kalliin verkkovierailun mahdollisuus.

K:n saamista toimitusehdoista ja käyttöoppaasta ei selvästi ilmene, miten verkkovierailu estetään käytettäessä liittymää mokkulalla. K:lle on hänen mukaansa ensimmäisen kerran 16.8.2008 annettu puhelimitse ohjeet tietokoneella tapahtuvan automaattisen verkkovalinnan vaihtamisesta manuaaliseksi.

K on liittymää hankkiessaan kertonut myyjälle, että liittymää tultaisiin käyttämään kesämökillä Utsjoella. Lautakunta pitää uskottavana, että tästä huolimatta tahattoman verkkovierailun mahdollisuudesta ja sen estämisestä ei ole kerrottu K:lle. Toimitusehtojen 3.3 kohdassa oleva maininta, että liittymää voidaan käyttää myös muulla päätelaitteella kuin matkapuhelimella, ei lautakunnan käsityksen mukaan ole kuluttajan kannalta tarpeeksi selkeä siten, että siitä ymmärtäisi toimitusehtojen koskevan myös mobiililaajakaistaa. K:n saamista toimitusehdoista ja käyttöoppaasta saa sen käsityksen, että ne koskevat pelkästään liittymän käyttöä matkapuhelimella. Lautakunta ei pidä EH:n toimitusehdoissa ja käyttöoppaassa kuluttajalle annettuja ohjeita riittävän selkeinä tahattoman verkkovierailun estämiseksi. Kuluttajan kannalta ei riitä, että estämisestä mobiililaajakaistaa käytettäessä on kerrottu EH:n kotisivuilla, jollei kuluttajalle ole sopimusta tehtäessä kerrottu asiasta tai kotisivuihin ole tässä tarkoituksessa viitattu.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että EH luopuu vaatimasta K:lta tahattomasta verkkovierailusta aiheutunutta 390,65 euroa.

Lautakunta toteaa, että EH:n uusissa liittymissä tahaton verkkovierailu on estetty. Esto ulotetaan asteittain myös vanhimpiin liittymiin.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.9.2009