Huoneiston vuokraus. Huoneiston kunto vuokrakauden alkaessa. Sijaisasunto. Vuokran hyvittäminen.

huolellisuusvelvollisuus
vuokrasopimus
huoneiston kunto

Diaarinumero: 2698/83/08
Antopäivä: 14.09.2009

Vuokralaiset vuokrasivat asuinhuoneiston (1h+tpk, 44 m2) asunto-osakesäätiöltä ajalle 1.5.2008-31.8.2009. Kohteen kuukausivuokra oli 650 euroa. Tapauksessa on kiistaa siitä, että vuokrakauden alkaessa asunnossa oli meneillään kosteusvauriokorjaus. Asia tuli vuokralaisille yllätyksenä. Vuokranantaja antoi vuokralaisten käyttöön toisen asunnon remontin ajaksi (vuokralaiset pääsivät omaan asuntoonsa 23.5.2008) ja on hyvittänyt toukokuun vuokrasta puolet eli 325 euroa. Vuokralaiset eivät tyydy näihin hyvityksiin.

VAATIMUKSET

Vuokralaiset vaativat, että vuokranantaja hyvittää heille toukokuun vuokran kokonaisuudessaan. Muuttopäivänä huoneisto oli asumiskelvoton: keittiön kaapit ja lattiamatto oli irrotettu ja asunnossa oli meneillään kosteusvahingon kuivatus. Jos vuokralaiset olisivat tienneet korjauksesta, he olisivat vuokranneet asunnon vasta kesäkuun alusta. Vuokranantaja järjesti heille sijaisasunnon vasta Vapun jälkeen. Sijaisasunto oli rauhattomassa ja epäsiistissä rapussa. Näistä tapahtumista ja useista peräkkäisistä muutoista aiheutui vuokralaisille haittaa, vaivaa, asumishyödyn menetystä ja kuluja. Asian hoito jäi pitkälti heidän omatoimisuutensa varaan.

VASTAUS

Vuokranantaja on jo hyvittänyt vuokralaisia riittävästi. Edellisen asukkaan poismuuton yhteydessä 12.4.2008 huoneistossa todettiin mahdollinen vesivahinko. Vuodon oli aiheuttanut astianpesukoneen tulppaamaton liitäntä, eli edellisen vuokralaisen laiminlyönti. Vuokranantaja ryhtyi heti välttämättömiin korjaustoimiin. Saatujen tietojen mukaan korjauksen piti valmistua Vappuun mennessä, mutta se veikin pidemmän ajan. Vuokralaiset pääsivät muuttamaan asuntoonsa vasta 23.5.2008. Tätä ennen heille järjestettiin käyttöönsä yksiö rakennuksen toisesta rapusta. Tänä aikana heillä oli myös mahdollisuus siirtää ja säilyttää omaisuuttaan myös remontin alla olevassa asunnossa.

Koska tapahtumat eivät johtuneet vuokranantajan toimenpiteestä, laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, sillä ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta.

RATKAISU

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 20 §:n mukaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu. Sopia voidaan myös siitä, että vuokralainen huolehtii vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapidosta tai kiinteistölle kuuluvista velvoitteista.

Lain 21 §:n 2 momentin mukaan vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää.

Lain 23 §:n mukaisesti vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Vuokralaisella on myös oikeus saada korvaus vuokranantajan edellä tässä luvussa tarkoitetun toimenpiteen tai laiminlyönnin aiheuttamasta haitasta tai vahingosta paitsi, jos vuokranantaja osoittaa, ettei huoneiston käyttöön saamisen viivästyminen tai huoneiston puutteellinen kunto ole aiheutunut vuokranantajan toimenpiteestä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa huoneisto ei ole ollut sopimuksen edellyttämässä kunnossa vuokrasuhteen alkaessa. Asiaa on vuokranantajan toimesta hyvitetty vuokralaisille antamalla heidän käyttöönsä sijaisasunto samasta rakennuksesta sekä hyvittämällä toukokuun vuokrasta puolet.

Lautakunta katsoo, että vuokranantajan asianmukaiseen menettelyyn olisi sinällään kuulunut varmistua siitä, onko huoneistossa teetetty remontti valmistunut ennen vuokrakauden alkua. Samoin vuokranantajan olisi tullut ilmoittaa tosiasiallisesta tilanteesta vuokralaisille. Näin ei ole tapahtunut, vaan tilanne on tullut vuokralaisille yllätyksenä. Kyse on vuokranantajan huolimattomasta menettelystä. Toisaalta vuokranantaja on järjestänyt vuokralaisille remontin loppuajaksi sijaisasunnon kohteen lähituntumasta. Valituksen perusteella ei myöskään ole todettavissa, että tapahtumista olisi aiheutunut vuokralaisille mainittavia taloudellisia menetyksiä tai kustannuksia. Tässä tilanteessa lautakunta katsoo, että perusteita enemmän vahingonkorvauksen maksamiseen ei ole.

Lautakunta ei näin ollen suosita asiassa enempää hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.9.2009