Käytetyn auton kauppa. Jakopään hihnan kiristimen vika. Moottorivaurio.

käytetyn auton kauppa
moottorivaurio

Diaarinumero: 1083/33/08
Antopäivä: 29.06.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 14.7.2007 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) vuonna 2000 käyttöönotetun henkilöauton 9 970 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä

114 000 kilometriä.

Auton jakohihnan kiristin rikkoutui 2.2.2008, kun autolla oli ajettu 122 797 kilometriä. Kiristimen rikkoutumisen seurauksena moottori vaurioitui. Auton korjasi XX Oy, joka veloitti moottorin korjauksesta 2 683,92 euroa. Huolto-ohjelman mukaan jakohihna vaihdetaan 10 vuoden tai 150 000 kilometrin välein.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH hyvittää hänelle 2 683,92 euroa moottorin korjauskustannuksia.

Hihnan ja sen kiristimen tulisi kestää valmistajan antaman vaihtovälin.

Auton jakopään hihna ei ole kestänyt huolto-ohjelman vaihtoväliä. Maahantuoja on ilmoittanut jakopään hihnan vaihtoväliksi 10 vuotta tai 150 000 kilometriä. Myyjä on ilmoittanut, että koska jakopään hihna on rikkoutunut ennen vaihtovälin täyttymistä, eivät korjauskustannukset kuulu sen antaman takuun piiriin, vaan maahantuojan vastuulle. Maahantuoja kiisti vastuunsa auton korjauskustannuksista.

K tiedusteli kaupanteon yhteydessä nimenomaisesti jakopään hihnan vaihtotarvetta. Myyjä kertoi maahantuojan antaman vaihtovälin ja sanoi, ettei hihnanvaihdolle ole tarvetta vielä pitkään aikaan. Auton huoltokirjan mukaan autoa on huollettu säännöllisesti.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset.

Vian laadun vuoksi vian ei voida katsoa olleen autossa kaupantekohetkellä. Autossa oli kaupantekohetkellä mukana huoltokirja, jonka mukaan autossa ei ollut välitöntä huollontarvetta. Auto oli kaupan jälkeen K:n hallussa noin

7 kuukautta ennen vian ilmenemistä. Tuona aikana K:n olisi pitänyt tehdä autolle 120 000 kilometrin huolto. Myyjälle ei ole esitetty selvitystä 120 000 kilometrin määräaikaishuollon tekemisestä. Rikkoutumista edeltää vaihe, jona kiristimestä kuuluu tavallisesta poikkeavaa ääntä. Ääni olisi voitu havaita määräaikaishuollossa. Vaihtoautolle tehtävässä arvioinnissa selvitettiin, ettei jakopään hihnan vaihto ollut ajankohtainen. Hoito-ohjeenmukainen vaihtoväli on 10 vuotta tai 150 000 kilometriä.

Korjauslaskussa on runsaasti varaosia, jotka eivät liity jakopäänhihnan kiristimen rikkoutumisesta aiheutuneen moottorivaurion korjaukseen. Tällaisia varaosia ovat esimerkiksi sytytysjohdot, termostaatti, vesipumppu ja niin edelleen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai muuta samankaltaista varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuluttajan

5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukaan kuitenkin olevan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhettä arvioidaan käytetyn auton kaupassa paitsi auton hinnan, myös erityisesti sillä perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon esimerkiksi sen ikä, ajokilometrit ja huoltohistoria.

Auton moottori vaurioitui jakohihnan kiristimen rikkouduttua. Autolla oli tuolloin ajettu 122 797 kilometriä. Kyseisen automallin jakohihnan vaihtoväli on 10 vuotta tai 150 000 kilometriä. Hihnan kiristimelle ei ole määrätty erillistä vaihto- tai huoltoväliä. Autoa on huoltokirjan mukaan huollettu muutoin säännöllisesti, mutta sille ei huoltokirjan mukaan ole tehty 120 000 kilometrin määräaikaishuoltoa. Asiassa ei kuitenkaan ole osoitettu, että 120 000 kilometrin jälkeen tehtävällä määräaikaishuollolla olisi voinut olla vaikutusta jakohihnan kiristimen kestoikään.

Tämän tyyppisen auton moottorin tulisi kestää enemmän kuin

123 000 kilometriä. Koska asiassa ei ole ilmennyt mitään tukemaan sitä oletusta, että jakohihnan kiristin olisi rikkoutunut käyttövirheen vuoksi tai jostakin ostajan puolelle laskettavasta seikasta, kuluttajariitalautakunta katsoo, että auto on ollut huonomassa kunnossa kuin K:lla on ollut perusteltua aihetta olettaa. Näin ollen autossa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n tarkoittama virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Myyjän vaatimien vähennysten osalta lautakunta toteaa, että jakohihna pyörittää vesipumppua ja termostaatti on sijoitettu sylinterin kanteen. Moottorivaurion korjaamiseksi tarpeellinen sytytystulppien irrottaminen 8 vuotta vanhassa autossa usein vaurioittaa tulppajohtoja. Kuluttajariitalautakunta katsoo edellä mainituilla osilla olevan sellainen yhteys aiheutuneeseen vaurioon, että huolellinen korjaamo vaihtaa edellä mainitut osat aiheutuneenkaltaisen vaurion korjauksen yhteydessä. Näin ollen lautakunta katsoo, että sytytystulpan johtojen, vesipumpun ja termostaatin vaihtaminen on perusteltua jakopään hihnan kiristimen rikkoutumisen aiheuttaman moottorivaurion korjauksen yhteydessä, mutta koska edellä mainitut osat olisi joka tapauksessa jouduttu vaihtamaan 150 000 kilometrin jälkeen jakopään hihnan vaihdon yhteydessä, ei K:lle ole aiheutunut osien vaihdosta korvattavia kustannuksia.

Korvauksen määrää harkitessaan lautakunta on ottanut huomioon auton korjauskulut sekä sen, että auto on korjauksen takia tullut ikäänsä ja ajokilometrimääräänsä parempaan kuntoon. Lautakunta arvioi 1 300 euroa asianmukaiseksi korvaukseksi virheestä.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennuksena 1 300 euroa.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 29.6.2009