Käytetyn henkilöauton kauppa. Moottorivaurio.

käytetyn auton kauppa
virhe
hinnanalennus

Diaarinumero: 1410/33/08
Antopäivä: 29.06.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 16.11.2006 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) käytetyn, 16.12.2002 ensirekisteröidyn henkilöauton 17 480 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupan tekohetkellä 79 000 kilometriä.

Autoon asennettiin alkuperäisen moottorin vaurioitumisen vuoksi käytetty vaihtomoottori maaliskuussa 2008, jolloin auton matkamittarin lukema oli 95 049 kilometriä. Alkuperäisen moottorin rikkoutumisen syynä oli huohotinputken jäätymisestä seurannut öljyn pääseminen imusarjaan. Autoon asennetun vaihtomoottorin vuosimalli oi kuluttajariitalautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan 2004 ja moottorilla oli ajettu

19 700 kilometriä. Korjauskustannukset olivat 3 488 euroa.

VAATIMUKSET

K vaatii 3 448 euron korvausta auton korjauskustannusten perusteella.

K:n mukaan autolla oli rikkoutumishetkellä ajettu alle

100 000 kilometriä. K on ilmoittanut kuluttajariitalautakunnalle 31.3.2009, että autoon asennetun vaihtomoottorin ajomäärä on ollut 19 700 kilometriä.

Auto korjattiin korjaamolla. K on liittänyt valitukseensa kyseisen korjaamon lausunnon. Lausunnon mukaan neljännen sylinterin kiertokanki oli ilmeisesti vääntynyt sen vuoksi, että moottorin imusarjaan on päässyt huohotinputken jäätymisen seurauksena öljyä.

VASTAUS

EH:n mukaan rikkoutumisen syynä on ollut huohotinputken jäätymisestä seurannut öljyn pääsy imusarjaan. Auto toimi kuitenkin moitteettomasti vuoden ja kolmen kuukauden ajan ostohetkestä, joten myyjä ei voi vastata myöhemmin ilmenneestä jäätymisestä. Auton määräaikaiskatsastus on lisäksi hyväksytty marraskuussa 2007, joten auton moottori on tuolloin ollut kunnossa. Muussa tapauksessa auto olisi hylätty katsastuksessa päästömittauksen perusteella. EH ei edellä esitetyn perusteella katso olevansa vastuussa vauriosta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3-kohdan mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta odottaa.

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan paitsi auton hinnan, myös erityisesti sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon auton ikä, ajomäärä ja huoltohistoria.

Asiassa on riidatonta, että K:n EH:lta käytettynä ostaman auton moottori on rikkoutunut huohotinputken jäätymisen seurauksena. Kuluttajariitalautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että auton moottorin tulee kestää ilman huohotinputken jäätymistä Suomen tavanomaiset talviolosuhteet. Jos näin ei ole, autossa virhe. Lautakunta toteaa edellä esitetyn perusteella, että K:n ostamassa autossa on huohotinjärjestelmän puutteellisen pakkaskestävyyden vuoksi ollut myyjn vastuulle kuuluva, kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3-kohdassa tarkoitettu virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Hinnanalennuksen määrän arviointi perustuu auton iän, ajomäärän sekä kauppahinnan lisäksi ilmenneen virheen laatuun ja korjauskustannuksiin. Koska autoon on asennettu vähemmän ajettu ja uudempi vaihtomoottori, auto on lisäksi tullut iältään ja ajomäärältään vastaavia autoja parempaan kuntoon, miltä osin korjauksista on syntynyt ostajalle hyötyä. Korjauslaskuun sisältyviä öljyjä, hihnoja sekä jäähdytinnestettä on puolestaan pidettävä auton tavanomaisesta käyttämisestä ja huoltamisesta aiheutuneina kustannuksia, jotka olisivat joka tapauksessa tulleet ostajan maksettaviksi. Lautakunta arvioi edellä esitetyn perusteella hinnanalennuksen määräksi 2 400 euroa, joka EH:n tulee suorittaa K:lle.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennuksena 2 400 euroa.

 
Julkaistu 29.6.2009