Koiran purulelun kauppa. Tavaran virhe.

Diaarinumero: 1900/36/08
Antopäivä: 11.06.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi 29.4.2008 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) internetin välityksellä ORKA Jack 127 -merkkisen purulelun 25,95 eurolla. K:n koirat ehtivät leikkiä sillä vain muutaman minuutin, kun se hajosi.

K:n mukaan lelu on laadultaan heikko.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua. EH:n tulee palauttaa hänelle tavaran kauppahinta postikuluineen eli 25,95 euroa. Vaihtoehtoisesti

EH voi myös toimittaa korvaavan KONG Original XXL-merkkisen purulelun.

K:n mukaan hänellä on usean vuoden kokemus koirien puruleluista. Kunnolliset purulelut kestävät useita kuukausia, jotkut jopa vuosia. Hänellä on kaksi saksanpaimenkoiraa, jotka ovat saaneet purra leluja rajoituksitta. Hänen mielestään kyseinen ORKA Jack 127-lelu ei sovellu mainonnassa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Mainonnan mukaan lelun pitäisi viihdyttää purijaa pitkään. Hänen koiransa rikkoivat sen viidessä minuutissa. Kyseinen lelu on nimenomaan tarkoitettu suurille koirille. Markkinointimateriaaleissa ei ole myöskään suosituksia koiran koosta/puruvoimasta. Tästä syystä lelu ei ole hänen mielestään vastannut kestävyydeltään, eikä muuten kuluttajan perusteltuja odotuksia. EH:n edustajan mukaan ORKA-tuotteet ovat tunnetusti kestoltaan Kong-tuotteita heikompia. K ei kuitenkaan ole ollut tietoinen tästä.

K:a ihmetyttää myös EH:n edustajan toteamus siitä, että omistajan tulisi valvoa koiran leikkejä, jotta lelun rikkoutuminen voitaisiin estää. K:n mukaan puruleluja ostetaan juuri sen vuoksi, että koira voisi purkaa niihin toimintatarmoaan. Useimmat koirat, kuten NN:n vastauksessa olevasta kiitoskirjeestä ilmenee, pyrkivät rikkomaan lelun.

VASTAUS

EH kiistää K:n väitteet ja vaatimukset. Sen mukaan on mahdotonta valmistaa täysin rikkoutumatonta lelua. Se on saanut kyseisestä ORKA-lelusta paljon myönteistä palautetta, joissa on kehuttu niiden kestävyyttä.

EH:n mukaan asiakas on myöntänyt olevansa tietoinen koiriensa puruvoimasta sekä niiden tavasta rikkoa leluja. Omistajan tulisikin valvoa koiriensa leikkejä etenkin silloin, jos niillä on tällaisia taipumuksia. Sen sijaan Kong-merkkiset lelut ovat kestäneet asiakkaan koirien leikeissä kuukausia, vaikkei niitäkään ole mainostettu rikkoutumattomina.

Koska asiakas on ollut tietoinen koiriensa tavasta rikkoa leluja, EH katsoo, että hän on voinut jo lähtökohtaisesti ottaa huomioon, että lelun kestävyys saattaa joutua koetukselle.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Saadun selvityksen mukaan K:n hankkima purulelu rikkoutui heti käyttöönoton jälkeen koirien leikin aikana. EH ei ole tätä kiistänyt. Sen mukaan syynä rikkoutumiselle on saksanpaimenkoirien huomattava puruvoima ja rikkoutuminen olisi voitu estää valvomalla koirien leikkiä.

Lelujen kestoiät vaihtelevat suuresti riippuen siitä, miten niitä käytetään. Lähtökohtaisesti tavaran tulee kestää käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä. Lelua on markkinoitu erittäin kestävänä puruleluna isoille koirille. K:lla on siten ollut perusteltu syy olettaa, että lelu kestäisi hänenkin koiriensa leikeissä pitkään. Myyjä ei ole myöskään väittänyt, että lelua olisi käytetty käyttötarkoituksensa vastaisella tavalla tai vahingoitettu ostajan toimesta.

Kuluttajariitalautakunnallakaan ei ole aihetta epäillä K:n kertomusta tapahtumien kulusta. Lemmikin omistajalla ei voida myöskään katsoa olevan yleistä velvollisuutta valvoa lemmikin käyttöön tarkoitettujen lelujen tavanomaista käyttöä. Edellä mainituista syistä lautakunta katsoo purulelun olleen kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla virheellinen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.

Kuluttajansuojalain 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua toimiteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Saadun selvityksen mukaan K on tarjonnut EH:lle mahdollisuuden korjata virhe, josta tämä on kieltäytynyt. Koska lelu on rikki ja käyttökelvoton, virhettä ei voi pitää vähäisenä. K:lla on siten oikeus purkaa kauppa.

Kaupan purkaantuessa osapuolten on palautettava toisilleen saamansa suoritukset. Ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle tavaran käytöstä saamansa hyödyn. Toisaalta ostajalla on oikeus saada tuottokorkoa maksamalleen kauppahinnalle. Koska purulelu rikkoutui heti käyttöönoton jälkeen, lautakunta katsoo, että tuottokorko ja käyttöhyöty vastaavat tässä tapauksessa toisiaan. EH:n tulee siten palauttaa K:lle tavaran kauppahinta postikuluineen eli 25,95 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että K:n ja EH:n välinen kauppa puretaan. EH:n tulee palauttaa K:lle tavaran kauppahinta postikuluineen eli yhteensä 25,95 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.6.2009