Astianpesukoneen kauppa. Asennusohjeiden asianmukaisuus. Vesivahinko. Kauppa purettu. Vahingonkorvausvaatimus.

Diaarinumero: 4497/32/08
Antopäivä: 09.06.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 1.10.2008 kodinkoneliikkeestä astianpesukoneen 329 eurolla. Hän asensi koneen paikalleen itse. K valittaa asennusohjeiden puutteellisuudesta.

Asennuksen jälkeen astianpesukoneen täyttöletku oli jäänyt löysäksi koneen puolelta. Ohjekirjassa ei ollut ollut K:n mukaan mainintaa siitä, että se olisi pitänyt kiristää; ohjekirjassa oli kehotettu kiristämään vain letkun yläpää. Löysä letku aiheutti vesivaurion: lattia kostui ja kaapistot vaurioituivat. Ostajan vaatimuksesta myyjäliike purki kaupan ja palautti kauppahinnan.

VAATIMUKSET

K vaatii vahingonkorvausta noin 4 070 euroa.

Korvausvaatimuksesta noin 3 000 euroa koskee kosteusvaurion korjausta, noin 800 euroa kuivauskuluja ja kaapistojen osuus on 270 euroa. K:n kotivakuutus ei ole korvannut kyseistä vahinkoa.

Ensimmäisellä pesukerralla kone vuoti pohjasta vedet lattialle. Kone oli vioittunut niin laaja-alaisesti, ettei sen korjaus ollut enää kannattavaa.

K ilmoittaa asentaneensa hydrauliletkuja vuodesta 1969 asti, joten hänen ammattitaitonsa riittää kahden vesiletkun kiinnittämiseen tiskipöytään. Ohjekirjassa ei ole mainintaa siitä, että ostajan pitäisi tutkia pesukoneen valmistajan asentamia letkuja. Vain vesiliitäntä neuvotaan tekemään tiskipöydän "yläpäähän". Pöydän "alapäästä" ei puhuta mitään, kuten esimerkiksi kiristämisistä ym.

VASTAUS

Astianpesukoneen maahantuoja toteaa, että koneen käyttöohjeessa neuvotaan kuluttajaa asennusvaiheessa tarkistamaan täyttöletkun tiiviys ja kiristämään se tarvittaessa. Maahantuoja on liittänyt vastaukseensa digi-kuvan, joka esittää täyttöletkun liitäntää koneen puolelta. Se ilmoittaa kuvan osoittavan, että liitin on tuotteen ulkopuolella ja että se on kiristettävissä käsin.

Maahantuojan mukaan K:lle aiheutuneet vahingot eivät ole johtuneet materiaali- eivätkä valmistusvirheestä. Vesiliitäntöjen pitävyys on tarkistettava asennuksen yhteydessä.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on virhe myös silloin, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että kyseisen astianpesukoneen asennusohjeissa ei varsinaisesti mainita koneen puoleista painevesiliitosta kuin suuntauksen suhteen vasemmalta tai oikealta. Tästä voidaan kuitenkin tehdä se johtopäätös, että koneen puoleinen liitin on jätetty loppuun kiristämättä asennuksen helpottamiseksi.

Edelleen kuluttajariitalautakunta toteaa, että omatoiminen asennus on lähtökohtaisesti ostajan omalla vastuulla; joissakin tapauksissa se voi olla jopa ohjeiden vastaista. Kaikkien liittimien tarkastus kuuluu huolelliseen asennukseen.

Edellä olevan nojalla lautakunta katsoo vesivahingon aiheutuneen siitä, että ostaja ei ollut noudattanut riittävää huolellisuutta astianpesukoneen asentamisessa. Sen vuoksi lautakunta ei suosita asiassa korvauksia.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.6.2009