Jääkaapin korjaus. Hinta-arvio. Oliko korjaamolla oikeus periä maksu kotikäynnistä?

hinta-arvio

Diaarinumero: 4535/32/08
Antopäivä: 08.06.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) ilmoitti puhelimitse 3.11.2008 elinkeinonharjoittajalle(jäljempänä EH), että hänen vuonna 2003 ostettu jääkaappinsa oli vioittunut. Samalla hän oli kuvannut jääkaapin vikoja. Huoltoliike oli sanonut lähettävänsä asentajan paikalle tarkastamaan jääkaapin.

Tarkastettuaan jääkaapin asentaja oli todennut jääkaapin nostavan lämpötilaa ja yrittävän käynnistyä. Jonkin ajan kuluttua näyttö oli osoittanut lämpötilaksi + 4 astetta. Asentaja oli antanut seuraavasisältöisen hinta-arvion: Säädin 960016-59/0 212,-, työ 59,-, matkat 15,-, tarvikkeet 4,-, yhteensä 290,-. Arvio oli annettu ensin puhelimitse ja myöhemmin kirjallisesti laskun yhteydessä.

Hinta-arvion kuultuaan K oli ilmoittanut asentajalle, ettei hän korjauttaisi jääkaappia. Valitus on aiheutunut siitä, että huoltoliike peri käynnistä 50 euron maksun. K ei katso olevansa velvollinen maksamaan sitä, koska hänelle ei ollut etukäteen ilmoitettu, että tarkastuksesta veloitettaisiin. EH:n mukaan kaikki asiakkaan kotona tapahtuvat käynnit ovat maksullisia.

VAATIMUKSET

K vaatii huoltoliikettä palauttamaan 50 euron tarkastusmaksun, koska hän ei ole tehnyt tilausta maksullisesta hinta-arviosta.

K:n mielestä palvelun tarjoajan tulee ymmärtää se, että hän kertoo asiakkaalle kotikäynnin olevan tarpeellinen hinta-arvion laadinnassa ja että käynti maksaa 50-78 euroa tapauksesta riippuen. Lisäksi palveluntarjoajan tulee ilmoittaa, että kustannusarviomaksu hyvitetään tilatun korjauksen yhteydessä.

VASTAUS

EH toteaa, että vikaa ei yleensä voi todeta puhelimessa, vaan vian selvittäminen vaati tarkastuskäynnin. Jos työn tilaaja ei tilaa laitteen korjausta, arviokäynnistä veloitetaan. Yleensä arvion tekeminen maksaa kaupunkialueella 79 euroa. Tässä tapauksessa asentaja havaitsi vian ilman, että laitetta olisi tarvinnut erityisemmin purkaa. Sen vuoksi tarkastuskäynnistä veloitettiin vain 50 euroa. Koska K ei ollut missään vaiheessa kysynyt käynnin maksullisuudesta, hänen oletettiin ymmärtävän kotikäyntien maksavan. Laskun hyvittämiseen ei ole perustetta.

RATKAISU

Jos elinkeinonharjoittaja on kuluttajan pyynnöstä alustavasti selvittänyt suorituksen sisältöä tai siitä johtuvia kustannuksia, hän voi kuluttajansuojalain 8 luvun 23 §:n

2 momentin mukaan vaatia tällaisista toimenpiteistä maksun, paitsi jos kuluttajalla alalla vallitsevan käytännön perusteella tai muusta syystä oli aihetta olettaa, että toimenpiteestä ei veloiteta.

Huoltoliikkeen on kuluttajansuojalain 8 luvun 25 §:n 2 momentin mukaan tilaajan pyynnöstä annettava tälle kirjallinen erittely, jonka perusteella tilaaja voi arvioida suorituksen sisällön ja sen, miten palveluksen hinta määräytyy.

Kuluttajariitalautakunnan mielestä on ymmärrettävää, ettei huoltoliike ole voinut tällaisessa tapauksessa pelkän puhelinkeskustelun nojalla selvittää, mikä vika jääkaapissa oli ja paljonko sen korjaus tulisi maksamaan. Näin ollen tarkastuskäynti K:n kotiin on ollut aiheellinen.

Lautakunta toteaa, että kuluttajansuojalain 8 luvun 23 §:n

2 momentin mukaan EH:lla on ollut oikeus periä maksu K:n jääkaapin vian selvittämisestä ja hinta-arvion laatimisesta.

EH on vian paikallistettuaan antanut sen korjauksesta asianmukaisen hinta-arvion. Mikäli K olisi korjauttanut jääkaapin, hinta-arviomaksu olisi hyvitetty hänelle.

Koska kysymys on ollut kotiin tilatun korjaajan työsuorituksesta, K:lla ei ole ollut alalla vallitsevan käytännön perusteella eikä muustakaan syystä aihetta olettaa, että toimenpiteestä ei veloitettaisi. Lautakunta katsoo 50 euron tarkastusmaksun myös määrältään kohtuulliseksi.

Edellä olevan vuoksi lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.6.2009