Uuden henkilöauton kauppa. Maalipinnan vauriot.

uuden auton kauppa
virhe
hinnanalennus

Diaarinumero: 1762/33/08
Antopäivä: 25.05.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 9.9.2006 XX Oy:ltä uuden henkilöauton 24 410 eurolla. Auto toimitettiin K:lle 2.1.2007. Auton maalipinnoille myönnettiin kahden vuoden takuu.

Auton maalipinnoissa ilmeni pintaruostetta ja maalin katoamista huhtikuussa 2008. Auto korjattiin XX Oy:n korjaamolla. Korjauskustannukset olivat 456 euroa. Auton matkamittarin lukema oli korjaushetkellä 21 000 kilometriä.

VAATIMUKSET

K:n mukaan auton helmoista ja takakaaren kulmista katosi maali ja kyseisiin paikkoihin ilmestyi pintaruostetta. Autoa on käytetty ohjeiden mukaisesti ja sellaiseen tarkoitukseen, johon se on valmistettu. K:n mukaan maali on kadonnut tasaisesti ja kauttaaltaan, joten kiveniskemät eivät ole aiheuttaneet kyseisiä vaurioita. Lisäksi kiveniskemät ovat ennalta arvattavissa, joten tähän voidaan varautua suojaamalla auto asianmukaisesti. Auton vaurioituminen on K:n mukaan ollut sen ikään ja ajomäärään nähden ennenaikaista.

VASTAUS

Maahantuojan mukaan K:n auton maalipinta on vaurioitunut kiveniskemien seurauksena. Kiveniskemät näkyvät ensin pistemäisinä vaurioina maalipinnassa, mutta ajan myötä ne kuluttavat maalin pois niiltä alueilta, joihin kivet osuvat. Tätä vastaan voi suojautua asentamalla autoon roiskeläpät. Maahantuoja kiistää väitteet auton puutteellisesta suojauksesta. Korjaus ei siten kuulunut takuun piiriin eikä maahantuoja siten ole korvausvelvollinen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n 1 momentin mukaan jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Asiassa on riidatonta, että K:n auton maalipinnat ovat vaurioituneet takuuaikana. Näyttötaakka ulkoisesta vaurioitumissyystä on siten kuluttajansuojalain 5 luvun

15 a §:n 1 momentin perusteella maahantuojalla.

Kuluttajariitalautakunnalle esitetyistä valokuvista ei kuitenkaan tässä tapauksessa selvästi ilmene, että maalin irtoamisen syynä olisi ollut kiveniskemä tai muu vastaava seikka. Asiassa jää siten riittävässä määrin näyttämättä, että valituksen kohteena olevan auton maalipinta olisi vaurioitunut ulkoisen syyn seurauksena. Lautakunta toteaa siten auton iän sekä ajomäärän ja ilmenneiden vaurioiden laadun perusteella, että auton maalipinnoissa on ollut maalipintojen takuun piiriin kuuluva, kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n 1 momentissa tarkoitettu virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Hinnanalennuksen määrän arviointi perustuu takuuaikana virheen korjauskustannuksiin. Lautakunta pitää kuitenkin korjauskustannuksiin sisältyvää roiskeläppäsarjaa auton lisävarusteena, joten tältä osin kustannukset kuuluvat ostajan vastuulle. Hinnanalennuksen määrä on siten korjauskustannuksia vastaava 423,39 euroa, joka maahantuojan tulee suorittaa K:lle.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että maahantuoja maksaa K:lle hinnanalennuksena 423,39 euroa.

 
Julkaistu 25.5.2009