Asuinhuoneiston vuokrasopimus. Sähkövika. Irtaimiston vauriot. Korvausvaatimus.

vuokrasopimus
vahingonkorvaus
vahinko

Diaarinumero: 960/83/08
Antopäivä: 13.05.2009

Vuokralaiset tekivät toukokuussa 2007 vuokrasopimuksen huoneiston omistaneen kiinteistö Oy:n kanssa. Kuukausivuokraksi sovittiin 407,89 euroa, jonka lisäksi asetettiin 336 euron vakuus. Lokakuussa 2007 kohteessa havaittiin sähkövika, joka vaurioitti vuokralaisten irtaimistoa. Vakuutusyhtiö korvasi vahinkotapahtuman perusteella vuokralaisten kotivakuutuksesta yhteensä 230 euroa. Vuokralaisten omavastuuosuus oli 130 euroa.

Tapauksessa on kiistaa vuokranantajan velvollisuudesta korvata vuokralaisten kotivakuutuksen omavastuuosuus.

VAATIMUKSET

Vuokralaiset vaativat kiinteistö Oy:tä korvaamaan 130 euroa lainmukaisine korkoineen elokuusta 2007 lukien.

Taloyhtiössä havaittiin 3.10.2007 sähkökatkos ja jännitteen nousu, joka oli seurausta mittarikeskuksen nollajohtimen löystymisestä. Katkoksesta johtuen vuokralaisten asuinhuoneistossa sijainnut tietokone, videotallenteet, televisio sekä kaksi matkapuhelinlaturia kärsivät vaurioita.

Vuokralaiset hakivat tapahtuneen johdosta korvausta kotivakuutuksensa perusteella. Vakuutusyhtiön 20.11.2007 päivätyn korvauspäätöksen mukaisesti heille korvattiin omavastuu- ja ikävähennyksien jälkeen yhteensä 230 euroa. Kiinteistö Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella vuokralaiset eivät saaneet korvausta.

Vuokralaiset katsovat, että vuokranantaja on velvollinen korvaamaan vakuutusyhtiön korvauspäätöksessään ilmoittaman omavastuuosuuden, 130 euroa lainmukaisine korkoineen elokuusta 2007 lukien.

VASTAUS

Kiinteistö Oy kiistää valittajien vaatimuksen.

Irtaimistoon kuuluvat vahingot ovat kuuluneet kotivakuutuksen piiriin. Omavastuuosuus, jonka suuruus on ollut vakuutusmaksun perusteella vuokralaisten päätettävissä, kuuluu vakuutuksen ottajan vastattavaksi.

Kiinteistö Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella tehdyssä korvauspäätöksessä katsottiin, että vuokranantaja ei ollut aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellisesti. Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan omavastuuosuutta.

RATKAISU

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 2 luvun 20 §:n mukaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu. Sopia voidaan myös siitä, että vuokralainen huolehtii vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapidosta tai kiinteistölle kuuluvista velvoitteista.

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat lain 2 luvun 21 §:n mukaisesti myös sopia huoneistossa suoritettavista korjaus- tai muutostöistä taikka hoitotoimenpiteistä. Vuokralaisella on lain 2 luvun 23 §:n mukainen oikeus saada korvaus vuokranantajan toimenpiteen tai laiminlyönnin aiheuttamasta haitasta tai vahingosta paitsi, jos vuokranantaja osoittaa, ettei huoneiston puutteellinen kunto ole aiheutunut vuokranantajan toimenpiteestä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, taikka jos korjaus- tai muutostyö on suoritettu vuokralaisen vastattavan vahingon johdosta.

Asiassa saadun selvityksen perusteella asuinhuoneiston sähkökatkos ja jännitteen nousu eivät ole aiheutuneet vuokranantajan suorittaman toimenpiteen tai laiminlyönnin seurauksena. Vakuutusyhtiön kotivakuutuksen perusteella antamassa korvauspäätöksessä ilmoittama omavastuuosuus jää vuokralaisten kannettavaksi.

Edellä mainituin syin lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

 
Julkaistu 13.5.2009