Uuden auton kauppa. Jakohihnan irtoaminen. Moottorivika.

uuden auton kauppa

Diaarinumero: 2230/33/07
Antopäivä: 05.05.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 23.7.2003 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) uuden Lada 110 henkilöauton 12 940 euron hinnalla. Auto toimitettiin K:lle 28.8.2003.

Autossa ilmeni moottorivika 18.5.2007. Autolla oli tuolloin ajettu noin 40 000 kilometriä.

Asiassa on riitaa siitä, kuka vastaa auton viasta ja onko K:lla oikeus saada vastaava auto tilalle.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:a vaihtamaan auton vastaavaan käytettyyn ilman, että siitä aiheutuu K:lle kustannuksia. Toissijaisesti K vaatii, että EH maksaa hänelle korvauksena 6 000 euroa.

Auton jakopäänhihna on 18.5.2007 lähtenyt paikaltaan, mistä on aiheutunut moottorivaurio.

Korvausvaatimus, 6 000 euroa, perustuu korjausliikkeen antamaan arvioon auton korjauksen kustannuksista, 5 000 euroa. Lisäksi

K vaatii, että EH korvaa hänelle asiassa aiheutuneen korjaamolaskun, 665,72 euroa, hinauslaskun ja tavarantarkastajan laskun 275 euroa. Lisäksi K on ostanut internet huutokaupasta käyttöönsä sijaisauton 710 euron hintaan.

Koska autossa on valmistevika, ei K ensisijaisesti halua samaa autoa, vaan toisen vastaavanlaisen auton, jolla on ajettu noin 40 000 kilometriä. Autoa on korjattu jatkuvasti luovutuksesta lähtien.

Korjaamolla, jonne auto vaurion jälkeen hinattiin, todettiin, että auton moottori oli tehtaalla asennettu vinoon siten, että ketjun hampaat ovat kuluneet toiselta sivulta. Hihna ei katkennut, vaan luiskahti pois paikaltaan. Hihna ei ollut ennen irtoamistaan löysä, joten vikaa ei ole voitu todeta määräaikaishuollossa.

Autossa on aiemmin ollut vikaa ovissa, sähköikkunoissa, keskuslukituksessa, vikailmoitusvaloissa, tuulilasinpesimen moottorissa, laturissa ja pakoputkessa. Auton pitäisi kestää enemmän kuin takuussa ilmoitettu aika tai kilometrimäärä. Jakopään hihnan olisi pitänyt kestää 60 000-100 000 kilometriä. Hihnaa on jouduttu arvion antaneessa korjaamossa halkaisemaan ja se on katkaistu, jotta on voitu selvittää hihnan materiaali. Halkaisun yhteydessä hihnasta irtosi hampaita. Uudelle Lada 110 autolle on annettu viiden vuoden takuu.

XX Oy on asiantunteva ja ammattitaitoinen autokorjaamo, jota K on käyttänyt aiemmin ja johon hän luottaa.

Sijaisauton ostosta on aiheutunut 710 euron kustannukset. Lisäksi asiassa on aiheutunut K:lle kustannuksia siitä, että hän on joutunut maksamaan ajoneuvoveroa kahdesta ajoneuvosta sekä kahden ajoneuvon vakuutukset.

Auton vaurion tapahtumapaikalta tehty hinaus on korvattu vakuutuksesta, mutta hinausta XX Oy:n korjaamolta ei vakuutus korvaa. Tämä hinaus oli välttämätön sen vuoksi, että auto oli siirrettävä pois, kun EH ei luvannut korvata korjauskustannuksia.

EH ei ole liioin tarkastanut autoa, vaikka auto oli vain

5 minuutin päässä EH:n korjaamolta ja heille annettiin mahdollisuus tutkia auto.

Korjaamo, johon auto hinattiin, vei auton koneistamolle, jossa todettiin, että vaurio on seurausta siitä, että moottori on jo tehtaalla asennettu vinoon.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset.

Autolla on ollut 12 kuukauden takuu, jonka takuuaika on ylittynyt jo lähes kolmella vuodella. EH ei ole vastuussa autolle aiheutuneesta vauriosta.

Auton ostohinta oli 12 940 euroa eikä myyjällä voi olla vastuuta tämän hintaluokan autosta lähes kolme vuotta takuun päättymisen jälkeen.

K:n esittämistä valokuvista voidaan nähdä, että osasta jakohihnaa on hampaita repeytynyt irti. Vaurio on seurausta siitä, että hihna on ollut löysällä ja löysyyden vuoksi päässyt hyppäämään kampiakselilla olevan hammaspyörän hampaiden yli. Hihnan irtoamisen seurauksena jako on siirtynyt, venttiilit osuneet mäntiin ja hihnasta on revennyt hampaita irti. Syy vaurioon on 30 000 kilometrin määräaikaishuollon laiminlyönti. Huollossa on jakopään hihna tarkastettava ja hihnan kireyttä säädettävä tarvittaessa. Huoltoa ei ole suoritettu valtuutetulla korjaamolla.

XX Oy:n korjaamo ei ole valtuutettu Lada-korjaamo, minkä vuoksi sen antamaa korjauskustannusarviota ei ole tehty riittävällä tarkkuudella ja ammattitaidolla, jotta se vastaisi todellisia moottorin korjauskustannuksia.

K:lle ei ole aiheutunut kustannuksia sijaisauton hankinnasta ja auton hinauksesta. Osapuolten välillä ei ole ollut riitaa tapahtuneesta vauriosta. Riita on koskenut kenen vastuulla ovat korjauskustannukset sekä vahingon suuruutta, johon ei tavarantarkastuskertomuksessa ole otettu kantaa. Näin ollen tavarantarkastuskertomus ei ole ollut välttämätön asian selvittämisen kannalta eikä EH ole vastuussa kertomuksen hankintakustannuksista.

MUU SELVITYS

Tavarantarkastajan laskun mukaan auton tarkastamisesta on aiheutunut K:lle 275 euron kustannukset.

Huutonet-sivuston ilmoituksen 24.7.2007 ja rekisteriotteen mukaan K on ostanut itselleen sijaisauton, joka on maksanut

710 euroa.

Auton huoltohistoriaotteen mukaan autossa on ollut eri vikoja ja sitä on korjattu 14 kertaa ajalla 19.5.2004-19.1.2007.

Tavarantarkastuskertomuksen 27.6.2007 mukaan auton moottori on osin purettu ja moottorivaurion syy paikannettu. Kysymyksessä on moottorin jakopään hihnan vaurioituminen, jonka seurauksena jako on mennyt sekaisin ajon aikana. Venttiilikoneisto on vaurioitunut, ja ilmeisesti myöskin männät, ja mahdollisesti kiertokanget ja niiden kampiakselit. Kysymyksessä on selvä moottorin kokonaisvaurio, jonka korjaaminen edellyttää moottorin purkamista ja korjaamista. Korjaustyötä ei ole aloitettu. Autoa on huollettu asianmukaisesti ja se on siisti sisältä ja ulkoa, ja ajokilometrejään vastaavassa kunnossa. Auto on käyttökelvoton tarkastushetkellä. Jakohihnan vaurioituminen on alkanut auton käyttöönotosta alkaen ja vaurio tapahtunut, kun kuluneisuus on saavuttanut tietyn asteen. Auton huoltokirjan mukaan jakohihna tarkastetaan tai vaihdetaan 60 000 kilometrin jälkeen. Autolla on ajettu vähän alle 40 000 kilometriä, joten vikaa ei auton haltija ole pystynyt itse ennakoimaan. Vikaa ei myöskään ole voitu havaita huollossa.

Lada 110 huolto-ohjelman mukaan jakopään hammashihnan kireys tarkistetaan ja säädetään tarvittaessa 30 000 kilometrin huollossa.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Saman pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaan, jos ei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Saman pykälän 4 momentin mukaan tavarassa on virhe, jos se poikkeaa siitä mitä edellä mainituissa momenteissa säädetään.

Auton moottori on vaurioitunut 18.5.2007 jakopään hihnan irtoamisen vuoksi. Auton matkamittarin lukema on tuolloin ollut noin 40 000 kilometriä. Kuluttajariitalautakunta pitää epätodennäköisenä, että jakopään hihna olisi kestänyt

40 000 kilometriä, mikäli moottori olisi ollut K:n kertomalla tavalla vinossa.

Lautakunnalle toimitetun huolto-ohjeen mukaan jakopään hammashihna olisi pitänyt tarkastaa 30 000 kilometrin huollossa. EH katsoo, että K on aiheuttanut vaurion laiminlyömällä

30 000 kilometrin huollon. K kertoo peruuttaneensa jo tilaamansa 30 000 huollon auton tehdyn toisen korjauksen vuoksi.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, ettei autolle ole tehty

30 000 kilometrin määräaikaishuoltoa. Koska hihna olisi kuulunut tarkastaa ja tarvittaessa kiristää edellä mainitussa huollossa, kuluttajariitalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että autossa olisi myyjän vastuulle kuuluva virhe.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Ratkaisu oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.5.2009