Valmismatka. Hotelli.

valmismatka

Diaarinumero: 3239/35/08
Antopäivä: 05.05.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) perheineen oli 5.-19.7.2007 valmismatkalla Turkin Marmariksessa. Matkan hinta oli yhteensä

1 425 euroa. Asiassa on kysymys matkustajien oikeudesta hyvitykseen hotellissa olleiden puutteiden perusteella.

VAATIMUKSET

K vaatii, että matkanjärjestäjä palauttaa matkan hinnasta

600 euroa.

Esitteessä luvataan suomenkielistä ohjelmaa aikuisille ja lapsille. Lapsille ei ollut koko kahden viikon aikana mitään ohjelmaa, vaikka hotellihuoneessa oli kopio lasten ohjelmasta. Hotellin henkilökunta ilmoitti, ettei lapsille ollut järjestetty ohjelmaa vuoteen. Samassa ohjelmapaperissa mainitaan myös lastenhoitopalvelu. Kysyttäessä asiaa hotellista kävi ilmi, ettei lastenhoitopalveluitakaan ollut enää tarjolla.

Hotellin siivous ei toiminut asianmukaisesti. Huone jäi loman aikana viisi kertaa kokonaan siivoamatta. K:n 4-vuotias lapsi nukkui päivittäin noin tunnin päiväunet, joiden ajaksi huoneen oveen laitettiin lappu. Tämä lyhyt aika ei olisi ollut este huoneen siivoamiselle.

Matkanjärjestäjä ei ollut ilmoittanut, että Maxwell-hotelleja on kaksi vierekkäin ja että toinen niistä on täynnä englantilaisia. Esitteessä ei kerrota, että huoneisiin, jotka eivät ole uima-altaalle päin kuuluu Anatolia- ja Metropol-hotellien baareista melua läpi yön.

VASTAUS

Matkanjärjestäjä ilmoittaa, että se on valmis maksamaan jo suoritetun 100 euron hinnanalennuksen lisäksi vielä 43 euroa, jolloin hinnanalennuksen määräksi tulee 143 euroa.

Hotellin ohjelmajärjestelyistä vastannut suomenkielinen henkilö ei enää työskentele hotellissa. Hotellin omistaja on suomenkielentaitoinen, mutta ei järjestä säännönmukaisesti ohjelmaa. Hotellikuvauksen maininta ohjelmasta on K:n reklamaation myötä poistettu.

Lapsenvahtipalvelua hotellissa matkanjärjestäjä ei lupaa missään markkinointikanavassaan. On valitettavaa, että hotellihuoneissa on vielä jaossa hotellin laatimia ohjelmalehtisiä, joissa kerrotaan suomenkielisestä ohjelmasta ja lastenhoitopalvelusta. Matkanjärjestäjä ei vastaa hotellin jakamista vanhentuneista ohjelmalehtisistä. K:n reklamaation myötä hotellia on pyydetty poistamaan vanhentuneet ohjelmalehtiset.

Hotellisopimuksessa Maxwell Anatolian kanssa on sovittu, että huoneissa tehdään kevyt siivous päivittäin. On ikävää, että tässä tapauksessa näin ei ole tapahtunut. Asiassa on mahdollisesti ollut väärinkäsitys, koska K kertoo pitäneensä ajoittain huoneen ovessa ei "saa häiritä"-lappua.

Hotellille kantautuvasta naapurihotellien ja ravintoloiden ajoittaisesta meluhaitasta ei ole mainittu hotelli Maxwell Anatolian hotellikuvauksessa. Hotellin kerrotaan sijaitsevan keskustassa ja hotellikuvauksessa mainitaan myös hotellin oma ravintola ja baari. Hotellin keskeisen sijainnin vuoksi on katsottu olevan ymmärrettävissä ilman erillistä mainintaakin, että hotellille kuuluu ajoittain keskustan ääniä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Valmismatkalain 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon matkanjrjestäjän lehti-ilmoituksissa ja matka-asiakirjoissa sekä matkanjärjestäjän muulla tavoin ilmoittamat tiedot.

Asiassa on riidatonta, että hotellissa ei ole ollut matkanjärjestäjän esitteessä mainittua suomenkielistä ohjelmaa aikuisille ja lapsille. Esitteessä ilmoitettu tieto hotellin järjestämästä ohjelmasta sitoo matkanjärjestäjää, joka ei ole ilmoittanut muutoksesta ennen sopimuksen päättämistä. Koska hotellissa ei ole ollut ohjelmapalveluita, kyse on virheestä. Sen sijaan lastenhoitopalvelujen puuttuminen ei ole virhe, koska tällaista palvelua ei ollut matkanjärjestäjän toimesta luvattu.

Matkanjärjestäjä on myöntänyt, että hotellin siivouksen taso ei ollut asianmukainen. Matkassa on myös tältä osin virhe.

Esitteen mukaan hotelli sijaitsee keskustassa ja siinä on myös oma ravintola ja baari. Matkustajat ovat esitetietojen perusteella voineet kohtuudella varautua siihen, että hotelliin kantautuu yöelämän ääniä, minkä vuoksi lautakunta katsoo, että matkassa ei tältä osin ole virhettä.

Valmismatkalain 20 §:n mukaan jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.

Matkustajilla on oikeus hyvitykseen ohjelmapalveluiden ja siivouksen puutteiden perusteella. Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut hotellissa olevan, valmismatkalain ja yleisten valmismatkaehtojen mukaan virheeksi katsottavan puutteen oikeuttavan pääsääntöisesti kymmenen prosentin hinnanalennukseen matkan hinnasta. Lautakunta katsoo, että matkanjärjestäjän tarjoama kymmenen prosentin hinnanalennus vastaa tässäkin tapauksessa virheen merkitystä.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että matkanjärjestäjä palauttaa K:lle matkan hinnasta vielä 43 euroa, jolloin hinnanalennuksen kokonaismääräksi tulee 143 euroa.

 
Julkaistu 5.5.2009