Käytetyn Nissan Primera henkilöauton kauppa. Auton huoltohistoriasta annetut tiedot.

käytetyn auton kauppa
virheellinen tieto
hinnanalennus

Diaarinumero: 3749/33/07
Antopäivä: 07.04.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 9.8.2007 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) käytetyn, 20.5.2003 ensirekisteröidyn Nissan Primera henkilöauton 11 900 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 115 000 kilometriä.

Auton markkinointitietojen mukaan autossa oli täydellinen huoltokirja. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko autossa ollut sen huoltohistoriasta annettujen tietojen perusteella myyjän vastuulle kuuluva virhe.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH korvaa autolle tehdyn huolto-ohjelman mukaisen huollon kustannukset.

K:n mukaan autossa piti olla täydellinen huoltokirja. Kaupanteon jälkeen kuitenkin ilmeni, että autolla ennen sen luovutusta tehty huolto oli ollut pelkkä öljynvaihto eikä huolto-ohjelman mukainen huolto. Jos auton huoltohistoria olisi ollut myyjä antamien tietojen mukainen, kyseinen huolto olisi tehty ennen auton ostajalle luovuttamista.

VASTAUS

EH:n mukaan auton huoltokirjassa oli merkinnät kaikista huolloista, minkä vuoksi auton hintalapussa oli maininta "täydellinen huoltokirja". EH:n mukaan K on katsonut, ettei jokin huolloista ollut aivan täydellinen, mutta huolto oli kuitenkin tehty. EH pitää jonkin vähäisen inhimillisen virheen hyödyntämistä perusteettomana, koska K oli tutustunut auton huoltokirjaan ennen kaupantekoa. Lisäksi EH huomauttaa, että auton myyntitiedoissa neuvottiin, että tietojen oikeellisuus tulee tarkastaa myyjältä ja huoltokirjan täydellisyys on muutenkin tulkinnanvarainen ilmaisu.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1-kohdan mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan epäselvää sopimusehtoa on tulkittava laatijansa vahingoksi.

Asiassa on riidatonta, että auton markkinointitietojen mukaan autossa piti olla täydellinen huoltokirja. Kuluttajariitalautakunta toteaa, että auton markkinointitiedot ovat olleet myyjän laatimia, joten niissä olevia epäselvyyksiä on yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan tulkittava laatijansa vahingoksi. Lisäksi lautakunta toteaa yleisen kielenkäytön perusteella, että maininta täydellisestä huoltokirjasta on ymmärrettävä siten, että auton huollot on kaikilta osin tehty auton valmistajan määrittelemän huolto-ohjelman mukaisesti ja huoltohistoriaa sekä huoltojen tekijää koskevat tiedot on merkitty asianmukaisesti huoltokirjaan.

Jos näin ei ole ja autoa on markkinoitu täydellisellä huoltokirjalla, autossa on virhe.

Tässä tapauksessa autolle 5.6.2007 kilometrimäärällä 114 132 tehtyä huoltoa koskevien merkintöjen mukaan autoon on vaihdettu moottoriöljy, raitisilmasuodatin, ilmansuodatin sekä sytytystulpat. Huoltokirjan merkinnöissä ei kuitenkaan ole huollon tehneen liikkeen leimaa tai muuta vastaavaa merkintää siitä, kuka merkityt huoltotoimenpiteet on tehnyt. Auton valmistajan määrittelemän huolto-ohjelman mukaan autolle olisi kuitenkin pitänyt tehdä 15 000 kilometrin huolto, johon sisältyy muitakin huolto- ja tarkastuskohteita kuin huoltokirjaan merkityt toimenpiteet. Asiassa jää siten näyttämättä, että huolto olisi tehty auton valmistajan määrittelemän huolto-ohjelman mukaisesti. Autossa on siten ollut huoltohistoriasta annettujen tietojen perusteella kuluttajansuojalain 5 luvun

14 §:n 1-kohdassa tarkoitettu virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Hinnanalennuksen määrän arviointi perustuu valituksen perusteena olevan huollon arvoon. Lautakunnalle esitetyn laskun mukaan määräaikaishuollon osuus kustannuksista on ollut 102,20 euroa. Sen sijaan muut laskuun sisältyvät seikat ovat aiheutuneet itse määräaikaishuoltoon kuulumattomista seikoista. Lautakunta katsoo lisäksi, että huoltohistoriaa koskevalla tiedolla on voinut olla merkitystä sekä auton kauppahinnan että kaupan päättämisen kannalta. Lautakunta arvioi edellä esitetyn perusteella hinnanalennuksen määräksi 302,20 euroa, joka EH:n tulee suorittaa K:lle.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennuksena 302,20 euroa.

 
Julkaistu 7.4.2009