Koiran kauppa. Koiran luonnevika. Koiran lopettaminen. Virheolettaman kumoamiseksi riittävä näyttö.

näyttövelvollisuus

Diaarinumero: 773/36/08
Antopäivä: 06.04.2009

K osti 28.4.2006 tiibetinmastiffin pennun EH:lta 1 000 eurolla. Koira oli syntynyt 3.2.2006. Koira oli käyttäytynyt aggressiivisesti, minkä vuoksi se lopetettiin 1.2.2008. Osapuolet ovat erimielisiä siitä, oliko koira virheellinen kaupantekohetkellä ja onko EH velvollinen korvaamaan koiran kauppahinnan K:lle.

VAATIMUKSET

K vaatii koiran kauppahintaa eli 1 000 euroa.

K:n mukaan EH oli jo ennen ostohetkeä vakuuttanut K:lle puhelimessa, että koiran kanssa ei pitäisi tulla ongelmia vieraiden ihmisten kanssa, koska se on normaali. K oli kertonut EH:lle vievänsä koiraa myös näyttelyihin.

Koira oli pienenä hyvin arka ja kulki tavallisesti häntä alhaalla ja pelkäsi miehiä. Kuuden kuukauden ikäisenä se kävi perheen toisen koiran kimppuun. Loppuvuodesta 2006 se kävi koirahoitolassa jälleen toisen koiran kimppuun.

K kertoi EH:lle tapauksista. EH tiesi, että myös koiran siskolla oli ongelmia. Osapuolet sopivat, että koiran tilannetta seurataan ja että K vie koiran lopetettavaksi, jos jotain tapahtuisi.

Koira kävi 1.2.2008 K:n sisarenpojan kimppuun. Sitä ennen se oli myös vienyt roska-autonkuljettajan hansikkaat sekä käynyt kiinni K:n entiseen työnantajaan. Koira oli myös käynyt K:n tontin aitaan kiinni ja purrut sitä säpäleiksi.

Koiran käytös vaihteli arasta epäluuloiseksi ja edelleen rehentelijäksi eikä käytöstä voinut ennakoida. Oman väen kohdalla koira käyttäytyi hyvin.

K:n mukaan EH lupasi maksaa koiran kauppahinnan takaisin mutta ei tehnyt sitä.

K katsoo, että koira oli viallinen jo ostohetkellä ja että hänelle annettiin harhaanjohtavaa tietoa koirasta. K ruokki ja hoiti koiraa parhaansa mukaan.

K:lla on ollut koiria vuodesta 1985 lähtien ja hän on pärjännyt niiden kanssa ennen tätä koiraa.

VASTAUS

Tiibetinmastiffi on rotuna haastava erityisen luonteensa vuoksi. Rotu on alkukantainen ja sillä on yleensä erittäin vahva vahtivietti. Tiibetinmastiffi on erittäin itsenäinen koira, joka omistautuu perheelleen, mutta on epäluuloinen vieraita kohtaan. Rotu viihtyy ulkona paksun turkkinsa ja itsenäisen luonteensa vuoksi. Tiibetinmastiffeja pidetään yleensä aitauksessa, koska vaeltamishalunsa vuoksi ne eivät pysy pienellä reviirillä. Tiibetinmastiffin luonnetta voidaan kuvailla rodunomaisesti eli antaa ihanne. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki yksilöt olisivat samanlaisia.

Omistajalla on erittäin suuri vaikutusvalta koiran luonteen kehitykseen. Kasvattaja voi ainoastaan yrittää valita mielestään sopivat vanhemmat tuleville pennuille ja hoitaa emää sekä pentuja mahdollisimman hyvin. EH on kunnianhimoinen kasvattaja ja hän on ollut aktiivinen tiibetinmastiffiharrastaja vuodesta 1991 lukien. EH:lla on muun muassa kasvatteja yli kymmenessä maassa. Hän ei ole tavannut ainoatakaan luonnevikaista tiibetinmastiffia, vaikkakin vaikeita luonteita, samoin myös epätyypillisiä.

Rotumääritelmän mukainen ihanneluonne on usein erilainen kuin kasvattajan tai näyttelytuomarin ihanne. Mahdollisimman tyypillinen luonne ei välttämättä ole helppo tai kiva kotona tai näyttelyissä. Koiran ei tarvitse olla luonnevikainen, jollei se pidä muista koirista tai tappelee niiden kanssa. Koira ei välttämättä ole myöskään luonnevikainen, jollei se viihdy näyttelyissä tai pidä siitä, että vieraat ihmiset koskettelevat sitä tai jos se puolustaa itseään ja perhettään.

Omistajan oma valinta on, miten paljon hän haluaa tehdä töitä koiran kanssa ja missä vaiheessa hän antaa periksi. Kasvattaja ei voi kantaa vastuuta siitä, miten omistajat kohtelevat koiriaan ja miten he kouluttavat koiriaan. Epäluuloisen vahtikoiran haltijalla on erityisen suuri vastuu.

K tiesi jo ennen pennun ostamista, mitä hän halusi. Hän oli suhteellisen usein pennun ostamisen jälkeenkin yhteydessä EH:an. K:n ostama pentu oli täysin normaali ja lisäksi erittäin kaunis yksilö. EH oli kertonut, että sosiaalistamiseen kannattaa kiinnittää erityisen paljon huomiota. Asiasta keskusteltiin useita kertoja myös puhelimessa.

RATKAISU

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, tavarassa katsotaan kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan kuitenkin olevan virhe muun muassa, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua aihetta edellyttää.

Lautakunta toteaa, että eläimen kaupassa kaupan kohteena on elävä olento, jonka vioista, puutteista ja terveydentilasta ei voi tyhjentävästi tietää kauppaa tehtäessä. Kuluttajansuojalain virhesäännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon elävien eläinten erityispiirteet.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen se on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa tänä ajankohtana, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

K osti 28.4.2006 EH:lta 3.2.2006 syntyneen tiibetinmastiffin. Koira lopetettiin 1.2.2008. Lautakunnalle esitetyn eläinlääkärin lausunnon 1.2.2008 mukaan koira lopetettiin aggressiivisuuden vuoksi, koska koira oli purrut omistajan sisarenpoikaa.

K on väittänyt, että koira on ollut viallinen jo ostohetkellä. Hän on kertonut, että koira oli kuuden kuukauden ikäisenä käynyt perheen toisen koiran kimppuun ja että koira oli jo pienenä hyvin arka.

Lautakunta pitää asiassa selvitettynä, että koira on käyttäytynyt aggressiivisesti ja että se on tästä syystä jouduttu lopettamaan. Koiralla on saadun selvityksen mukaan todettu aggressiivista käytöstä alle kuuden kuukauden sisällä kaupantekohetkestä.

Eläinlääketieteellisen tietämyksen mukaan koiran luonteen kehittymiseen vaikuttavat perinnölliset syyt, mutta huomattavan suuri merkitys luonteen kehittymiselle on koiran kasvattamisella ja sen kohtelulla. Tämä huomioon ottaen lautakunta pitää tässä tapauksessa riittävästi näytettynä, että vian syy voi olla muu kuin synnynnäinen.

Näin ollen ostajan tulee osoittaa, että virhe on ollut eläimellä vaaranvastuun siirtyessä eli hallinnan luovutuksen hetkellä.

K ei ole tässä tapauksessa esittänyt oman väitteensä lisäksi muuta selvitystä siitä, että koira olisi ollut luonteeltaan aggressiivinen tai muullakaan tavalla virheellinen, kun koira oli luovutettu hänelle.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.4.2009