Käytetyn henkilöauton kauppa. Auton viat. Autosta annetut tiedot. Ajokilometrit. Kaupan purkaminen. Käyttöhyöty.

käytetyn auton kauppa
purku

Diaarinumero: 4276/33/07
Antopäivä: 06.04.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 11.7.2007 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) käytetyn, 4.6.2004 ensirekisteröidyn Volkswagen Passat henkilöauton 19 990 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 198 000 kilometriä.

Osapuolet olivat alun perin eri mieltä siitä, onko autossa ollut vaihdelaatikon toiminnan ja muiden vikojen perusteella kaupan purkamiseen oikeuttava virhe. Sittemmin on ilmennyt, että auton matkamittarin lukema on huomattavasti pienempi kuin auton todellinen ajomäärä. EH on myöntänyt tämän jälkeen K:n esittämän kaupan purkuvaatimuksen oikeaksi. Osapuolet ovat kuitenkin eri mieltä K:n autosta saaman käyttöhyödyn arvioimisesta.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkamista valituksessa yksilöidyllä tavalla. Lisäksi hän vaatii palautettavalle kauppahinnalle tuottokorkoa.

K:n mukaan auton vaihdelaatikossa ilmeni toistuvasti vikaa. Auto on ollut korjaamolla yhteensä yli kolme kuukautta. Myöhemmin ilmeni, ettei auton matkamittarin lukema vastannut auton todellista ajomäärää. K:n mukaan matkamittarin lukema ja auto todellinen ajomäärä ovat poikenneet toisistaan huomattavasti.

K pitää EH:n vaatimaa käyttöhyötyä kohtuuttomana.

VASTAUS

EH hyväksyy kaupan purkamisen, koska auton todellinen ajomäärä on ollut suurempi kuin osapuolet ovat kauppaa tehtäessä olettaneet. EH ei kuitenkaan hyväksy K:n näkemystä käyttöhyödyn määrästä, koska tämän seurauksena K:lle palautettaisiin auton kauppahintaa suurempi rahamäärä. EH katsoo auton käyttömäärän perusteella, että K:n tulee korvata käyttöhyötynä 700 euroa kuukaudelta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että autossa on sen todellisessa ajomäärässä sekä kaupantekohetkellä oletetussa ajomäärässä olleen eron vuoksi ollut kaupan purkamiseen oikeuttava virhe. Sen sijaan osapuolet ovat eri mieltä siitä, miten myyjän hyväksi luettava autosta saatu käyttöhyöty määritellään.

Kuluttajariitalautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan valituksen kohteena oleva auto on ollut K:n käytössä 11.7.2007 lukien. Lautakunta katsoo, että K on saanut auton käytöstä siinä määrin hyötyä, että EH:lla on oikeus vähentää K:n auton käytöstä saama hyöty palautettavasta kauppahinnasta.

Käyttöhyödyn määrä on arvioitava, koska määrän vähentämisestä ei ole sovittu eikä määrän laskemista koskevaa erityistä sääntelyä ole. Arviointiin voivat tapauksesta riippuen vaikuttaa useat seikat. Arvioinnissa lautakunta on tässä tapauksessa ottanut erityisesti huomioon sen, että auto on ikäänsä nähden ollut poikkeuksellisen paljon korjattavana. Lautakunta on myös ottanut huomioon autolla ajetut kilometrit (noin 53 000) ja sen ajan, jonka auto on ollut K:n käytössä. Nämä seikat huomioon ottaen lautakunta pitää kohtuullisena vähennyksenä kauppahinnasta

4 000 euroa. EH:n autoliikkeen on puolestaan maksettava 11.7.2007 alkaen palautettavalle kauppahinnalle korkolain 3 ja 12 §:n nojalla tuottokorkoa, jonka määrä oli 1.7.2007 - 31.12.2008 4,5 prosenttia ja 1.1.2009 alkaen 2,5 prosenttia.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH purkaa K:n kanssa tekemänsä kaupan ja palauttaa auton kauppahinnasta 15 990 euroa edellä mainittuine korkoineen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.4.2009