Omatoimimatka Jamaikalle. Peruutuskulut. Erityisehdot. Epäselvä ehto.

peruutuskulut
epäselvä ehto

Diaarinumero: 4250/35/07
Antopäivä: 01.04.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi 24.7.2007 itselleen ja vaimolleen matkan Jamaikalle ajalle 22.10.-5.11.2007. Matkaan sisältyi välilasku Yhdysvalloissa. K peruutti lokakuun alussa matkan, koska hänen vaimonsa ei saanut viisumia Yhdysvaltoihin. Matkanjärjestäjä vaati peruutuskuluja 555 euroa henkilöltä. Matkan hinta 3 875,68 euroa, josta K maksoi ennakkomaksuna

1 992,68 euroa 26.7.2007 ja loppumaksun 1 883 euroa 20.9.2007.

Matkasuunnitelma-asiakirjassa todetaan, että "reittilentovarauksiin ei voi tehdä nimenmuutoksia…Lipunkirjoituksen jälkeen perimme muutoksista ja peruutuksista esitteessämme mainitut kulut. Pyydämme, että tutustut huolellisesti sekä erityis- että valmismatkaehtoihin, jotka löytyvät esitteemme viimeisiltä sivuilta".

Erityismatkaehdoissa sanotaan: "Yleisistä valmismatkaehdoista poiketen (YVE 4,5 ja 8) noudatamme seuraavia peruutusehtoja:

Peruutustapauksessa reittilennoilla noudatetaan aina lentoyhtiöiden omia takaisinmaksusääntöjä. Useimmissa lentolipputyypeissä takaisinmaksu on hyvin rajoitettu tai se ei ole lainkaan mahdollista riippumatta peruutuksen syystä. Lentolipun kirjoituksen jälkeen perimme aina lentoyhtiöiden matkanjärjestäjältä perimät kulut sekä toimistokuluina Euroopan matkoilla 50 €/hlö ja kaukomatkoilla 75 €/hlö.

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua.

Jos asiakas ei voi osallistua matkalle tarvittavien asiapapereiden kuten esim. passin tai viisumin/transitviisumin puuttumisen takia, ei asiakkaalla ole oikeutta takaisinmaksuun.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus."

VAATIMUKSET

K vaatii 1 110 euron peruutuskulujen kohtuullistamista siten, että matkanjärjestäjä hyvittää 860 euroa.

K meni vaimonsa kanssa 1.10.2007 Yhdysvaltojen konsulaattiin, jossa ilmoitettiin, ettei viisumia voida myöntää, koska vaimo oli asunut liian vähän aikaa Suomessa. Aiemmin puhelimessa oli luvattu, että jos K:n vaimolla on Schengen-viisumi, asia on kunnossa. K:lla ei ollut syytä epäillä tätä ilmoitusta.

Tämän jälkeen K ehdotti matkanjärjestäjälle, että matka vaihdettaisiin johonkin toiseen matkaan tai peruttaisiin kokonaan. Matkanjärjestäjän vastaus oli, että vaihdon ja peruuttamisen kustannukset ovat samat.

Matkanjärjestäjän vahvistuksessa lukee, että lipunkirjoituksen jälkeen peritään muutoksista ja peruutuksista esitteessä mainitut kulut. Ehtojen mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma. Tällöin matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen korvauksen. K katsoo, että kysymyksessä oli tällainen tapahtuma. Yli tuhannen euron korvaus ei ole kohtuullinen.

Perityt peruutuskulut olivat hotellista 324 euroa, lennosta

2 x 318 euroa ja toimistokulut 2 x 75 euroa.

Matkaehtojen mukaan peruutuskustannukset ovat 50 %, jos peruutus tapahtuu 2-17 vuorokautta ennen matkaa. Tämän ylittävältä ajalta ehdoissa on mainittu kaukomatkojen osalta toimistokulut

75 euroa/henkilö sekä kohtuullinen korvaus.

VASTAUS

Matkanjärjestäjä kiistää vaatimukset.

Matkanjärjestäjän esitteen hyvä tietää ennen lomaa -osiossa kerrotaan, että yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkustajien on itse huolehdittava matkalla tarvittavista asiakirjoista. Sen lisäksi esitteessä sanotaan: "Mikäli et ole Suomen kansalainen, sinun tulee itse tarkistaa tarvitsetko ko. lomakohteeseen viisumin tai muun asiakirjan".

Reittilennoilla tehtävissä räätälöidyissä matkoissa noudatetaan erityismatkaehtoja. Erityismatkaehdot ovat luettavissa mm. matkanjärjestäjän internet-sivuilla. Kun matkustaja tekee varausta internet-sivuilla, ei hän pääse vahvistamaan matkaansa ennen kuin on hyväksynyt matkanjärjestäjän matkaehdot.

Erityismatkaehdot oli toimitettu K:lle. Kotiin postitetussa matkasuunnitelmassa on kerrottu, että matkustajan tulee tutustua erityis- ja valmismatkaehtoihin, jotka löytyvät esitteestä ja internet-sivuilta. Samassa kohdassa on kerrottu, että lipunkirjoituksen jälkeen peritään muutoksista ja peruutuksista esitteessä mainitut kulut.

Matkanjärjestäjä katsoo, että perityt kulut, jotka perustuvat hotellin ja lentoyhtiön matkanjärjestäjältä perimiin todellisiin kuluihin, olivat täysin oikeutetut ja ehtojen mukaiset.

RATKAISU

Yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohdan mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ja saada takaisin matkasta maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, että hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee.

Selvityksen mukaan K peruutti matkan koska hänen vaimonsa ei saanut kauttakulkuviisumia Yhdysvaltoihin. Lautakunta toteaa, että ehtojen mukaan matkustaja vastaa itse matkustusasiakirjoistaan, kuten passista ja viisumista.

Viisumin puuttuminen ei ole rinnastettavissa edellä yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohdassa tarkoitettuun matkan peruuttamiseen oikeuttavaan syyhyn. Tässä tilanteessa peruuttamiseen sovelletaan lähtökohtaisesti ehtojen mukaisia peruuttamissääntöjä.

Selvityksen mukaan K on peruuttanut matkan noin 21 päivää ennen matkan alkua. Selvityksestä käy välillisesti ilmi, että lentoliput oli kirjoitettu ennen peruutusta. Yleisten valmismatkaehtojen 4.1.b) kohdan mukaan matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä myöhemmin kuin 28 vuorokautta mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla varausmaksun. Matkanjärjestäjän erityismatkaehtojen mukaan lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään aina toimistokuluina

75 €/hlö ja lentoyhtiön matkanjärjestäjältä perimät kulut. Lisäksi ehtojen mukaan käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua.

Yleisten valmismatkaehtojen 1.3. kohdan mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa valmismatkalain kanssa, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot) tai matkakohteen erityisolojen vuoksi.

Lautakunta katsoo, että yleisiä valmismatkaehtoja ankarampien erityisehtojen käyttö on ollut sinänsä perusteltua, sillä kyse on ollut reittilennosta ja matkustajille erikseen räätälöidystä matkasta.

Toimistokulut ovat olleet matkaa koskeneiden erityisehtojen mukaisesti 75 euroa/henkilö. Erityisehtojen mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä matkan peruuttaneelta matkustajalta lentoyhtiön matkanjärjestäjältä perimät kulut. Lautakunta pitää matkanjärjestäjän ilmoitusta 318 euroa/henkilö uskottavana.

Erityisehtojen mukaan käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Matkanjärjestäjä perustelee tällä erityisehtojen kohdalla 324 euron perimistä peruutetusta majoituksesta.

Erityisehdoista ei ilmene, milloin matkustaja joutuu peruutuksen yhteydessä maksamaan palveluntuottajien matkajärjestäjältä perimät maksut tai mistä käyttämättömistä palveluista näitä maksuja peritään. Matkustaja ei voi ehdon perusteella arvioida etukäteen peruuttamisen seuraamuksia tältä osin.

Lautakunta katsoo, että matkanjärjestäjällä olisi ollut mahdollisuus täsmentää ja selventää ehtoa kertomalla yksityiskohtaisemmin, missä tilanteessa esimerkiksi majoituskuluja tai osaa niistä ei enää palauteta, ja miten kulujen suuruus määräytyy. Vaikka kaikkia mahdollisia tilanteita ei ehdoissa olekaan mahdollista eikä edes järkevää mainita, voi matkanjärjestäjä ehdoissa esittää esimerkein, millaisia kuluja matkustaja voi joutua matkanjärjestäjälle korvaamaan.

Lautakunta pitää ehtoa epäselvänä siltä osin kuin siinä on määrätty maksu käyttämättä jäävistä palveluista perittävistä kuluista. Epäselvää sopimusehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi. Näin ollen lautakunta tulkitsee ehtoa siten, ettei matkanjärjestäjällä ole oikeutta periä K:lta kuluja käyttämättömästä hotellimajoituksesta.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että matkanjärjestäjä hyvittää K:lle peruutetusta majoituksesta veloitetut 324 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 1.4.2009