Junamatka. Junabussi. Linja-autoyhteys. Linja-auton lähtöpaikasta annetut tiedot. Selonottovelvollisuus.

tiedonantovelvollisuus

Diaarinumero: 2828/35/07
Antopäivä: 01.04.2009

Matkustaja (jäljempänä K) osti elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) puhelinpalvelusta lipun välille Kajaani-Kesälahti hintaan 26,30 euroa. Lippuun sisältyi JunaBussi-niminen linja-autoyhteys Kajaanista Joensuuhun ja junayhteys Joensuusta Kesälahdelle 22.6.2007.

K odotti linja-auton lähtöä Kajaanin rautatieasemalla. Hän ei kuitenkaan päässyt mukaan, koska linja-auto lähti Kajaanin linja-autoasemalta. K matkusti taksilla Valtimoon saadakseen linja-auton kiinni. Taksikulut olivat 100 euroa.

Erimielisyys koskee sitä, annettiinko K:lle riittävät tiedot linja-auton lähtöpaikasta.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH korvaa hänelle 100 euron taksikulut.

K toteaa, että bussin lähtöpaikkaa ei ollut ilmoitettu verkkosivujen matkahaussa eikä lippua puhelimitse tilattaessa. Kajaanin rautatieasema oli kiinni, joten sieltä ei saanut neuvontaa eikä taskuaikataulua ollut tarjolla.

K yritti soittaa EH:n puhelinpalveluun mutta joutui jonottamaan 14 minuuttia. Tämän jälkeen hänellä ei ollut enää mahdollisuutta ehtiä linja-auton lähtöpaikalle, vaan linja-auto piti ottaa kiinni taksilla. Vaihtoehto eli paluu kotiin Suomussalmelle olisi aiheuttanut samat taksikustannukset, koska julkista liikennettä ei ollut.

VASTAUS

EH toteaa, että kaukoliikenteen aikataulukirjassa on alaviitteessä mainittu junabussien pysähtyvän linja-autoasemilla ellei erikseen mainita. Kysymyksessä ei ollut jatkoyhteys Kajaaniin saapuvalle junalle vaan Kajaanista Joensuuhun lähtevä linja-auto, jolla oli yhteys Joensuusta lähtevään junaan. Asiakkaalle ei ole lipunmyyntitilanteessa annettu virheellistä tietoa.

Vastauksessaan K:n kirjalliseen korvausvaatimukseen EH on kiistänyt korvausvelvollisuutensa sillä perusteella, että K on itse päätellyt linja-auton lähtevän rautatieasemalta selvittämättä asiaa tarkemmin.

RATKAISUN PERUSTELUT

Riita koskee sitä, onko EH velvollinen korvaamaan K:n taksikulut. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää ensinnäkin, että EH on menetellyt asiassa virheellisesti. Toinen edellytys on, että virheellinen menettely on syy-yhteydessä K:lle aiheutuneeseen vahinkoon.

Saadun selvityksen perusteella K ei ole saanut EH:lta tietoa linja-auton lähtöpaikasta ostaessaan lippua puhelimitse. Asiassa on arvioitava, onko EH:lla ollut velvollisuus kertoa lähtöpaikasta K:lle ilman, että tämä on asiaa erikseen tiedustellut. Toisaalta on arvioitava, mikä merkitys on sillä, että K ei ole itse pyrkinyt selvittämään asiaa etukäteen.

Yleisen elämänkokemuksen perusteella ei ole yksiselitteisesti pääteltävissä, lähteekö rautatieyhtiön JunaBussi-nimellä markkinoima linja-autokuljetus rautatieasemalta vai linja-autoasemalta. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, EH:lla on ollut velvollisuus ilmoittaa asiasta puhelintilauksen yhteydessä tai muulla tehokkaalla tavalla. Toisaalta K:n olisi samasta syystä tullut itse tiedustella asiaa tilausta tehdessään tai muutoin selvittää asia etukäteen.

Tarvittava tieto ei selviä EH:n verkkosivujen matkahausta, joten K:n olisi pitänyt tarkistaa asia ottamalla yhteyttä EH:an esimerkiksi puhelimitse. K ei kuitenkaan ole näin toiminut. Koska sekä EH että K ovat menettelyllään myötävaikuttaneet vahinkoon yhtä lailla, lautakunta katsoo, että EH:n on korvattava puolet K:lle aiheutuneen vahingon määrästä.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 50 euroa vahingonkorvausta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 1.4.2009