Valmismatka Fuerteventuralle. Perhehuoneen määritelmä. Hinnanalennusvaatimus.

valmismatka

Diaarinumero: 1556/35/08
Antopäivä: 01.04.2009

Matkustaja perheineen oli matkalla Fuerteventuralla 15.1.2008-29.1.2008. Matkan hinta kahdelta aikuiselta ja kolmelta lapselta oli yhteensä 3 945 euroa. Matkustaja oli varannut majoitukseksi perhehuoneen, joka vahvistettiin matkalipussa/osanottajatodistuksessa.

Asiassa on kyse siitä, ovatko matkustajat päässeet majoittumaan sellaiseen huoneeseen, jonka he olivat varanneet.

VAATIMUKSET

Matkustaja vaatii, että matkanjärjestäjä maksaa hinnanalennusta 947,50 euroa, joka vastaa 50 prosenttia matkan hotellimajoituksen hinnasta.

Matkustajatt eivät saaneet perhehuonetta, vaan kaksi erillistä kahden hengen huonetta, joita yhdisti väliovi. Hotellin antamien tietojen mukaan hotelli Barcelo Jandia Marissa ei edes ole perhehuoneita.

VASTAUS

Matkanjärjestäjä pitää valitusta aiheettomana. Matkanjärjestäjä on hyvittänyt ensimmäisen yön osalta 50 prosenttia yhden matkavuorokauden hinnasta eli 140 euroa, eikä näe aihetta lisähyvitykselle. Matkanjärjestäjä katsoo, että perhehuoneen tunnusmerkit ovat täyttyneet.

Matkustajat olivat varanneet perhehuoneen, mutta heidät majoitettiin ensimmäiseksi yöksi kahteen vierekkäiseen kahden hengen huoneeseen. He pääsivät muuttamaan tilaamaansa perhehuoneeseen heti seuraavana päivänä. Matkustajat saivat huoneen merinäköalalla ja lisäksi hotelli hyvitti virhettään toimittamalla huoneeseen kuohuviiniä ja hedelmiä.

Hotellin perhehuoneet ovat kaksi kahden hengen huonetta, joita yhdistää väliovi. Kyseisistä huoneista on käytetty hotellisopimuksessa nimitystä perhehuone. Perhehuoneissa on käytössä neljä normaalivuodetta ja mahdollisuus kahteen lisävuoteeseen. Matkanjärjestäjän mukaan huomioon tulee ottaa, että kaikki kolme lasta ovat saaneet samansuuruisen lapsialennuksen, vaikka muuten esitteen mukaan 600 euron lapsialennus edellyttäisi majoittumista lisävuoteeseen. Matkustajat eivät ole maksaneet lisämaksua isommasta huoneistosta.

RATKAISU

Valmismatkalain 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon matkanjärjestäjän lehti-ilmoituksissa ja matka-asiakirjoissa sekä matkanjärjestäjän muulla tavoin ilmoittamat tiedot.

Valmismatkalain 20 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 15.2 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa.

Lautakunta toteaa, että asiassa on riidatonta, että matkustaja oli varannut huonetyypiksi perhehuoneen. Erimielisyys asiassa koskee sitä, täyttääkö huone, johon matkustajat majoitettiin, perhehuoneen tunnusmerkit.

Perhehuoneella ei ole vakiintunutta ja yksiselitteistä määritelmää. Perhehuoneiksi kutsutaan esimerkiksi tavallista isompia huoneita, huoneita, joissa on parvi ja kahta huonetta, joissa on väliovi. Lomamatkojen talven 2007-2008 esitteessä on muutaman hotellin kohdalla maininta, että perhehuoneen saa lisämaksusta. Näitä on esitteessä kuvailtu Seuraavasti: "Tilavampi huone, johon saa kaksi lisävuodetta lapsille tai perhehuone (kaksi erillistä huonetta), johon saa lisävuoteen yhdelle lapselle tai yhdelle aikuiselle." "Tilavampi huone (3 aikuista tai 2 aikuista ja 2 lasta). Perhehuone, jossa pienoiskeittiö (2 aikuista ja 2 lasta)." "Perhehuone (2 aikuista ja 2 lasta)." Matkustajien hotellin kohdalla ei ole mainintaa perhehuoneesta eikä sellaisesta osanottajatodistuksen mukaan ole peritty lisämaksua.

Tässä tapauksessa matkustajat olivat saaneet kaksi kahden hengen huonetta, joita yhdisti väliovi. Majoittuvat henkilöt jakavat käytännössä samat tilat keskenään. Lautakunnan käsityksen mukaan tällaisen järjestelyn voi katsoa täyttävän perhehuoneen tunnusmerkit, kun muustakaan ei ole sovittu. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että kyse ei ole valmismatkan virheestä eikä matkustajilla ole siten oikeutta hinnanalennukseen. Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 1.4.2009