Valmismatka Bangkokiin. Matkamuutos paluulennon osalta. Myöhäisempi saapumisaika.

valmismatka

Diaarinumero: 2715/35/08
Antopäivä: 01.04.2009

Matkustaja osti syys-lokakuussa 2008 matkanjärjestäjältä valmismatkan Bangkokiin. Osanottajatodistuksen mukaan lähtö oli Helsingistä 31.12.2008 klo 20.15 ja paluu 16.1.2008 klo 6.50. Matkan hinta oli 2 070 euroa. Matkustaja maksoi varausmaksun 9.10.2007 ja loppumaksun 7.12.2007. Hän sai viikkoa ennen matkaa tiedon paluulennon aikataulun muutoksesta. Uusi lento saapui Helsinkiin kello 16.1.2007 kello 18.25 eli vajaat 12 tuntia alkuperäistä lentoa myöhemmin.

Asiassa on kyse siitä, onko matkustajalla oikeus vahingonkorvaukseen matkanjärjestäjältä lentoaikataulun muuttumisen vuoksi.

VAATIMUKSET

Matkustaja vaatii, että matkanjärjestäjä korvaa hänelle kahden päivän ansionmenetyksestä 1 220 euroa.

Matkanjärjestäjä ilmoitti muutoksesta vain viikkoa ennen matkaa.

Matkustaja on viitannut matkanjärjestäjän matkaehtoihin reklamaatiossaan matkanjärjestäjälle. Niiden mukaan korvattavaa vahinkoa on mm. kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys.

VASTAUS

Matkanjärjestäjä pitää vaatimusta perusteettomana. Paluulento ei ollut viivästynyt. Matkustajalle oli ilmoitettu kymmenen päivää ennen matkaa uudesta aikataulusta ja lennonnumerosta. Uusi lento saapui Helsinkiin klo 18.25. Lentoyhtiö oli kokonaan poistanut ohjelmastaan aiemmin ilmoitetun lennon. Matkanjärjestäjä viittaa valmismatkaehtojen kohtaan 11.1, jonka mukaan sillä on oikeus tehdä aikataulumuutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Nyt asiakas palasi saman päivän aikana mutta 12 tuntia alun perin suunniteltua myöhemmin. Hänelle ei aiheutunut tilanteesta ylimääräisiä kuluja. Asiakas oli tehnyt liian tiukan aikataulun sovittuaan työpäivän samalle päivälle, kun saapumisen piti olla aikaisin aamulla.

RATKAISU

Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 11.1 mukaan oikeus muuttaa hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 14.1 mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun. Kohdan 14.2 mukaan virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Ehtojen 16.1 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut

Lautakunta toteaa asiasta saamansa selvityksen perusteella, että matkanjärjestäjä oli joutunut siirtämään kotiinpaluun ajankohtaa, koska lentoyhtiö oli muuttanut lento-ohjelmaansa ja jättänyt pois tuotannostaan alun perin suunnitellun ja sovitun paluulennon. Muutoksesta oli ilmoitettu matkustajille ennen matkaa ja pian sen jälkeen, kun lentoyhtiö oli ilmoittanut siitä matkanjärjestäjälle. Paluu oli siirtynyt muutoksen takia vajaalla 12 tunnilla aamusta iltaan. Lautakunta katsoo, että kyse on yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 11.1 tarkoitetusta tilanteesta ja että matkanjärjestäjällä oli oikeus tehdä kyseinen vähäisenä pidettävä muutos, kun matkan kokonaisuus ja kokonaiskesto otetaan huomioon.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 1.4.2009