Videokameran kauppa. Kameran rikkoutuminen. Kestoikä.

kestoikä

Diaarinumero: 812/36/200
Antopäivä: 21.01.2009

O osti 15.12.2002 M Oy:ltä (jäljempänä M) JVC GR-FX12 -merkkisen videokameran 460 eurolla. Kameran maahantuoja on Oy A (jäljempänä A). Kameralle myönnettiin vuoden takuu. Keväällä 2005 O huomasi, ettei kamera toiminut, joten hän vei sen huollettavaksi B Ky:öön. Kamera vikaantui uudelleen joulukuussa 2005. O:n mukaan videokameran pitäisi kestää kauemmin käytössä ilman, että sitä tarvitsee korjata koko ajan.

Vaatimukset

O vaatii, että M tai A korjaa hänen kameransa. Vaihtoehtoisesti hän vaatii kaupan purkua.

Helmikuussa 2005 videokasetti jäi kiinni kasettipesään. O:n mukaan kameralla oli sitä ennen kuvattu vain noin kahdeksan - kymmenen tuntia. Myyjä kehotti häntä kääntymään huoltoliikkeen puoleen.

Huollon jälkeen kamera toimi vain kerran. Joulukuussa 2005 siihen tuli sama vika kuin aikaisemmin. Koska korjauksen takuu ei ollut enää voimassa, kamera päätettiin lähettää maahantuojalle, jonne se lähti tammikuussa 2006. Maaliskuussa 2006 maahantuoja soitti ja totesi, ettei asialle voi tehdä mitään vähäisestä käytöstä huolimatta, koska takuu ei ole enää voimassa.

Vastaukset

1) M kiistää O:n vaatimuksen. Kamera myytiin asiakkaalle 15.12.2002. Kaupantekohetkellä hänelle kerrottiin, että kameralle on myönnetty valmistajan toimesta vuoden takuu. Myyjäliike ei ole tietoinen kameran rikkoutumisen syistä, vaan on tässä suhteessa huollon välikäsi. Asiassa onkin sen mukaan kyse huollon takuusta.

2) A kiistää O:n vaatimuksen. Takuuehtojen mukaan asiakkaan on otettava heti yhteyttä myyjään, jos havaitsee tuotteessa virheen. Laite on ollut useita kertoja asiakkaan toimesta eri huolloissa arvioitavana korjauskulujen osalta. Asiakas ei ole kuitenkaan antanut korjauslupaa. Aikajanan vuoksi maahantuoja katsoo olevansa kolmas osapuoli asiassa, joten valitus ei koske sitä.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava, sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Asiassa saadun selvityksen mukaan O:n videokamera on vioittunut ensimmäisen kerran vähän yli kahden vuoden kuluttua sen ostamisesta. Myyjäliike ja maahantuoja eivät katso olevansa enää vastuussa viasta.

Koska takuuaika on päättynyt, ostajan on kyettävä osoittamaan, että tavara on ollut jo kaupantekohetkellä viallinen voidakseen vedota virheeseen. Kamera on vioittunut ennen sen normaalia kestoikää. Toisaalta kysymys on myös kameran ikään nähden melko tavanomaisesta huoltokorjaustarpeesta. Lautakunta katsoo, ettei kameran ole tässä tapauksessa osoitettu olleen virheellinen. Kameran jälkimmäinen vioittuminen on mahdollisesti johtunut huoltoliikkeestä, jolle O ei ole esittänyt vaatimuksia.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Eriävä mielipide:

Katsomme, että kamera on ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla virheellinen, koska se on rikkoutunut ennen sen oletettua kestoikää. Suositamme, että elinkeinonharjoittajat korjaavat sen kustannuksellaan.

 
Julkaistu 21.1.2009