Kulmasohvan kauppa. Tavaran virhe. Korjauksen viivästyminen. Vähäinen virhe. Hinnanalennus.

Diaarinumero: 1859/32/08
Antopäivä: 21.01.2009

K osti 26.7.2007 M -nimisestä huonekaluliikkeestä Malta-merkkisen kulmasohvan 730 eurolla. Sohvan runko rikkoutui 9.3.2008. K ilmoitti tapahtuneesta seuraavana päivänä myyjäliikkeelle, joka lupasi toimittaa hänelle uuden rungon. Toukokuussa 2008 myyjäliike ilmoitti, ettei uutta runkoa toimiteta ja tarjoutui korjauttamaan sohvan, mutta K ei suostunut tähän, koska hänen mielestään myyjäliike on viivytellyt virheen korjaamisessa kohtuuttoman pitkään.

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua ja 730 euron kauppahinnan sekä 45 euron kotiinkuljetusmaksun palauttamista. Lisäksi hän vaatii korvauksia aiheutuneista matka- ja puhelinkuluista 71,60 euroa ja tavaran käyttöhyödyn olennaisesta menetyksestä 100 euroa. Vaatimus on yhteensä 946,60 euroa.

K joutui tekemään neljä matkaa välillä Kyröskoski - Ylöjärvi - Kyröskoski eli 4*70 km=280 km/22 snt/km eli yhteensä 61,60 euroa. Puhelinkuluvaatimus on 10 euroa. Käyttöhyödyn menetyksen K on laskenut 20 euroksi viikolta. Kun puolet sohvasta on ollut käyttökelpoinen, vaatimus kymmeneltä viikolta on 100 euroa.

K sai myyjäliikkeeltä 17.3.2008 tekstiviestin, jonka mukaan uusi runko olisi tilattu tehtaalta. Hän kävi myyjäliikkeessä viikolla 14, jolloin kävi ilmi, että virheilmoitus oli hävinnyt, minkä vuoksi asian käsittelykään ei ollut edennyt. Huhtikuussa 2008 myyjäliike ilmoitti puhelimitse, että rungon tilaus oli uusittu ja toimitus olisi noin kahden viikon kuluttua. Seuraavan kerran K kävi myyjäliikkeessä 12.5.2008. Myyjäliikkeellä ei ollut tuolloin mitään tietoa rungosta, joten hän antoi sille vielä viikon aikaa korjata virhe. Hänelle ilmoitettiin lopulta 15.5.2008, ettei uutta runkoa toimiteta. Sen sijaan hänelle tarjottiin 50 euroa hyvitykseksi sohvan omatoimisesta korjauttamisesta ja toiset 50 euroa aiheutuneista matka- ja puhelinkuluista eli yhteensä 100 euroa. Hän kuitenkin kieltäytyi tarjouksesta, minkä jälkeen myyjäliike ilmoitti lähettävänsä paikallisen sohvankorjaajan noutamaan sohvaa. Hän ei antanut korjaajan viedä sohvaa, koska sen korjauttaminen tai uuden sohvan toimittamiseen oli jo vienyt kohtuuttoman kauan.

Myyjäliike ei suostunut toimittamaan uutta sohvaa korjauksen ajaksi, koska toinen puoli sohvasta on edelleen ehjä.

VastausM kiistää K:n vaatimuksen kaupan purkamisesta. Se on tarjonnut asiakkaalle sohvan korjausta heti, kun tehtaalta on ilmoitettu, ettei se pysty korjaamaan tuotetta. Ensisijainen vastuu tuotteen korjaamisesta on tehtaalla. Viivästys johtuu siitä, että virheilmoituksen vastaanottanut henkilö vaihtoi työpaikkaa ja tehtaan edustaja oli unohtanut hoitaa asiaa.

Asiakas kävi liikkeessä kahteen otteeseen tiedustelemassa tilannetta. Tehtaan edustaja tavoitettiin vasta 15.5.2008. Ilmeni, ettei runkoa ollut edes valmistettu eikä tehdas pystyisi sitä valmistamaankaan, koska kyseinen malli ei enää kuulunut sen valikoimiin. Koska asiakas ei halunnut korjauttaa sohvaa itse, liike olisi korjauttanut sen, mutta asiakas ei suostunut. Asiakas olisi saanut sohvan takaisin korjattuna seuraavalla viikolla. Perjantaina 16.5.2008 asiakas kävi jälleen liikkeessä ja ilmoitti haluavansa purkaa kaupan, mihin ei suostuttu, koska sohva olisi voitu korjata. Koska asiakas ilmoitti joka tapauksessa tekevänsä valituksen, ei sohvan korjauttaminen olisi ollut enää järkevää lisäkulujen vuoksi.

M on tehnyt kaikkensa, jotta asia olisi saatu kuntoon ja loppuun käsitellyksi. Sillekin on aiheutunut asian käsittelystä paljon vaivaa ja kuluja. Sen mukaan tuntuu kohtuuttomalta ajatukselta purkaa kauppa, joka on tehty jo 26.7.2007. Asiakas on siten ehtinyt käyttää sohvaa kymmenen kuukautta. Lisäksi osa sohvasta on ollut koko ajan asiakkaan käytettävissä, eikä asiakas ei ole esimerkiksi missään vaiheessa pyytänyt toista sohvaa lainaksi.

Ratkaisun perustelut

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että K:n sohvassa on ollut virhe. Erimielisyys koskee sitä, onko K:lla oikeus purkaa kauppa, koska sohva olisi korjattu runsaan kahden kuukauden kuluttua virheilmoituksen tekemisestä.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on tehtävä kohtuullisessa ajassa.

Lautakunta toteaa, että tavallisesti tavaran kohtuullinen korjausaika on 2-4 viikkoa. Tässä tapauksessa erilaisten yhteensattumien vuoksi virhe olisi lopulta korjattu noin kymmenen viikon kuluttua virheilmoituksesta. Lautakunta katsoo, ettei virheen korjaaminen ole tapahtunut laissa tarkoitetussa kohtuullisessa ajassa.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Sohvasta lautakunnalle toimitetuista kuvista ilmenee, että sohva on suhteellisen helposti korjattavissa. Lautakunta katsoo, että virhe on vähäinen. Tästä syystä K:lla ei ole oikeutta kaupan purkuun vaan hinnanalennukseen. Virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi lautakunta arvioi 150 euroa.

K on myös vaatinut korvausta matka- ja puhelinkuluistaan sekä tavaran käyttöhyödyn olennaisesta menetyksestä.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Välillisen vahingon, jollaista käyttöhyödyn olennainen menetys on, myyjä on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, myyjä on erityisesti sitoutunut.

Ostajalla on oikeus saada korvaus asian hoitamisen aiheuttamista kohtuullisista matka- ja puhelinkuluista. Ostajan mukaan hän on joutunut käymään asian vuoksi neljä kertaa myyjäliikkeessä. Lautakunta katsoo, ettei ostajalla ole ollut perusteltua syytä käydä myyjän luona näin monta kertaa, vaan asiaa olisi voitu hoitaa myös muulla tavalla. Lautakunta arvioi tästä syystä matkakulujen määräksi 15 euroa. Lautakunta pitää ilmeisenä, että asian hoitamisesta on aiheutunut ostajalle myös puhelinkuluja. Puhelinkulujen määräksi lautakunta arvioi 10 euroa.

Käyttöhyödyn menetyksen osalta lautakunta toteaa, että osa sohvaa on ollut ostajan käytettävissä. Tämä ja viivästyksen kokonaiskesto huomioon ottaen, lautakunta katsoo, ettei ostajan kärsimää käyttöhyödyn menetystä voida pitää kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla olennaisena.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että M maksaa K:lle hinnanalennuksena 150 euroa ja korvaa hänelle aiheutuneina matka- ja puhelinkuluina 25 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.1.2009