Habbo-pelisetelien kauppa. Alaikäinen. Tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen ostos. Vaatimus kaupan purkamisesta.

alaikäinen

Diaarinumero: 3715/39/07
Antopäivä: 21.01.2009

K:n tuolloin 8-vuotias tytär V osti syyskuussa 2007 Kioskilta Habbo-seteleitä. Habbo-seteli on prepaid-kortti, jonka ostamalla saa käyttöön Habbo-kolikoita, joita käytetään internetissä toimivassa palvelussa, virtuaalisessa hotellissa. Kysymys on siitä, ovatko alaikäisen tekemät kaupat päteviä.

Vaatimukset

K vaatii purkamaan Habbo-seteleistä tehdyt kaupat ja palauttamaan niistä maksetut 65 euroa.

Kyse on alaikäisen lapsen tekemistä ostoista. Setelit ovat arvoltaan 5 ja 10 euron suuruisia ja niitä on ostettu kahdella eri kerralla. Ne eivät ole toimineet eikä lapsi ole osannut käyttää niitä. Vanhemmat saivat tietää ostoista 14.10.2007. Kioski ei suostunut palauttamaan rahoja seteleistä, koska ne oli raaputettu eikä niitä siten olisi voinut myydä edelleen. K ei pyynnöstä huolimatta ole saanut Kioskilta kuitteja lapsen tekemistä ostoista.

Habbo-hotellin ylläpitäjä edellyttää seteleiden ostajilta vähintään 15 vuoden ikää. Kioskin olisi pitänyt ottaa tämä huomioon ja olla myymättä seteleitä 8-vuotiaalle.

K epäilee, että Kioski on mukana kyseenalaisessa rahankeräyksessä. Kyse on rahapelistä virtuaalimaailmassa, missä ei voita mitään.

Ostoista esitetyn selvityksen perusteella K toteaa, että V.n tekemiksi sopivat 26.9.2007 tehty osto (1 kpl 5 euron seteleitä ja 3 kpl 10 euron seteleitä) sekä 30.9.2007 tehty osto (2 kpl 10 euron seteleitä ja 2 kpl 5 euron seteleitä).

Vastaus

Kioski katsoo, että myyjä ei ole menetellyt millään tavoin väärin myydessään Habbo-seteleitä ja kiistää K:n vaatimukset.

Kyseisenä ajankohtana Habbo-seteleitä on ostettu neljä kertaa 10-35 eurolla kerrallaan. Ei ole tiedossa, mitkä ostoksista ovat V:n tekemiä. Vastauksen liitteenä on yksityiskohtainen selvitys Habbo-seteleitä koskevista myyntitapahtumista 24.9.-30.9.2007.

Ratkaisun perustelut

K on vaatinut Habbo-seteleistä tehtyjä kauppoja purettavaksi vedoten siihen, että ostaja oli alaikäinen lapsi, joka on tehnyt ostokset ilman vanhempien lupaa.

Holhoustoimesta annetun lain 24 §:n mukaan vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä.

Saman lain 26 §:n mukaan oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa ole antanut siihen suostumustaan.

Asiassa on arvioitava, ovatko alaikäisen tekemät ostokset tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Arvioinnissa huomioon otettavia tekijöitä ovat ostoksen hinta, lapsen ikä ja ostetun tuotteen laatu.

Kaupan kohteena olivat Habbo-setelit eli prepaid-kortit, joita käytetään internetissä toimivassa virtuaalihotellipalvelussa. Käyttäjät voivat palvelussa luoda oman hahmon, joka voi hankkia oman huoneen ja sisustaa sen erilaisilla huonekaluilla.

Palvelussa voi myös pelata erilaisia pelejä. Palveluun rekisteröityminen on ilmaista, mutta huonekalut ja osa peleistä ovat maksullisia. Prepaid-kortteja käytetään näiden maksujen suorittamiseen.

Lautakunta katsoo asiakirjojen perusteella selvitetyksi, että Habbo-seteliostoksia on saman viikon aikana tehty kaksi kertaa, toisella kertaa 35 eurolla ja toisella kertaa 30 eurolla. Arvioinnissa on ostosten kertasumman lisäksi otettava huomioon, että ne tapahtuivat saman viikon aikana ja että Rautakirja Oy on Habbo-setelien myyjänä tiennyt tai ainakin sen olisi pitänyt tietää Habbo-hotellin ylläpitäjän edellyttävän alle 15-vuotiailta ostajilta vanhempien lupaa.

Lautakunta katsoo edellä esitetyn perusteella, että ostoksia ei voida pitää 8-vuotiaalle tavanomaisina ja merkitykseltään vähäisinä. Koska alaikäisen edunvalvojana toimiva huoltaja ei ole antanut kauppoihin suostumustaan, sopimukset eivät ole tulleet sitoviksi.

Holhoustoimesta annetun lain 28 §:n mukaan jos oikeustoimi, jonka vajaavaltainen on tehnyt ilman tarvittavaa suostumusta, ei tule sitovaksi, on kummankin osapuolen palautettava, mitä hän oikeustoimen perusteella on vastaanottanut tai, jollei tämä ole mahdollista, korvattava sen arvo. Vajaavaltainen ei kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan korvausta yli sen, mitä on käytetty hänen kohtuulliseen elatukseensa tai mikä muutoin on tullut hänen hyödykseen.

Rautakirja Oy on lainkohdan perusteella velvollinen palauttamaan sitomattomien sopimusten perusteella vastaanottamansa kauppahinnan, 65 euroa. Habbo-seteleitä ei ole mahdollista palauttaa eikä niistä voida katsoa tulleen vajaavaltaiselle sellaista hyötyä, minkä korvaaminen voisi tulla kyseeseen.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Kioski Oy maksaa K:lle 65 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.1.2009