Pyykinpesukoneen kauppa. Tavaran virhe. Korjauskulut.

Diaarinumero: 1715/32/08
Antopäivä: 21.01.2009

K osti 20.3.2006 A Oy:stä (jäljempänä A) LG WD16340FD -mallisen pyykinpesukoneen 850 eurolla. Koneelle myönnettiin kahden vuoden takuu. Huhtikuussa 2008 kone piti niin pahaa ääntä linkouksen yhteydessä, että K:n piti kutsua huoltomies paikalle. Huollosta veloitettiin 128,40 euroa. K:n mukaan kone on ollut kestävyydeltään heikko, joten vastuu huoltolaskustakin kuuluu Maahantuojalle M:lle.

Vaatimukset

K vaatii, että M ja A palauttavat yhteisvastuullisesti hänelle korjauskulujen määrän 128,40 euroa.

K:n mukaan hän joutui tilaamaan huollon, koska kone piti linkouksen yhteydessä pahaa ääntä. Hänen mielestään vian korjaamisesta ei pitäisi veloittaa mitään, koska vika on todennäköisesti ollut koneessa jo takuuaikana. Hän ei tiennyt, että kone tarvitsisi huoltoa, minkä vuoksi hän ei kutsunut huoltoa jo aikaisemmin takuun voimassaoloaikana.

Vastaukset

1)M kiistää K:n väitteet ja vaatimukset. Huoltoliikkeen lausunnosta ilmenee, että alaletkussa on ollut vieras esine. Se on voinut jarruttaa veden poistumista koneesta jo pitkän aikaa. Asiakas on myöntänyt huomanneensa vian jo takuuaika, muttei ole tehnyt asialle mitään. Iskunvaimentimet ovat tästä syystä kuluneet loppuun.

M:n mukaan iskunvaimentimien vaihto on erittäin helppo ja nopea toimenpide. Vieraan esineen poistaminen on jopa ajallisesti mitattuna pidempi toimenpide, koska letku ei mene aina helposti takaisin paikalleen. Kaiken kaikkiaan korjauskulut ovat olleet sen mielestä kohtuulliset, eikä se aio tulla niissä vastaan.

2) A yhtyy M:n vastaukseen.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos ei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Koska takuu ei ole enää voimassa, ostajan on kyettävä osoittamaan tavaran virhe. Saadun selvityksen perusteella kuluttajariitalautakunta pitää todennäköisenä, että koneen pohjaletkusta löytynyt vieras esine on vaikeuttanut veden poistumista koneesta ja johtanut iskunvaimentimien tavallista lyhyempään kestoikään. Esineen koosta riippuen vaurion syntyminen on voinut viedä pitkänkin aikaa. On kuitenkin todennäköistä, että esine on joutunut koneeseen käytön yhteydessä, mitä ostaja ei ole myöskään kiistänyt. Koska vikaa voidaan pitää käytön aiheuttamana, kuluttajariitalautakunta katsoo, ettei pesukone ole kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla virheellinen, eikä suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.1.2009