Kylpyhuoneen remonttityö. Sertifikaatin puuttuminen.

annetut tiedot

Diaarinumero: 766/37/08
Antopäivä: 20.01.2009

M Oy suoritti O:n tilaaman kylpyhuoneen remontin 8 155,40 euron hintaan. Työn valmistuttua tilaajille selvisi, ettei remontin suorittaneella märkätila-asentajalla ollut tarjouksessa luvattua henkilösertifikaattia. Lisäksi remonttityö oli viivästynyt noin viikolla.

Asiassa on riitaa palveluksen virheellisyydestä ja toimeksisaajan velvollisuudesta alentaa kauppahintaa sekä korvata virheestä aiheutuneet vahingot.

Vaatimukset

O:t vaativat M Oy:tä hyvittämään maksetusta kauppahinnasta 597 euroa ja maksamaan 10 euroa korvausta virheestä aiheutuneista kuluista.

M Oy:n tarjouksessa ja yhtiön mainonnassa mainittujen tietojen perusteella tilaajilla oli perusteltu aihe olettaa, että märkätila-asennuksen suorittavalla henkilöllä on VTT:n myöntämä henkilösertifikaatti. Tätä oletusta ei oikaistu heille missään vaiheessa remonttityötä. Sertifikaatti oli tärkeä syy toimeksisaajan valintaan.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan remontin olisi tullut olla valmis noin viikko ennen toteutunutta. Kaikilta sovituilta osin työ päättyi O:n mukaan kuitenkin vasta kaksi viikkoa alun perin arvioitua valmistumisajankohtaa myöhemmin. Lisäksi tarjousvaiheessa luvatun asentajan omavalvontapöytäkirjan ja kylpyhuoneen laatumerkin toimittaminen tilaajille viivästyi lähes neljä kuukautta.

O:t katsovat kymmenen prosentin hinnanalennuksen työn arvonlisäverollisesta hinnasta (597 €) riittävänä korvauksena saamatta jääneestä lisäarvosta, jonka VTT:n sertifikaatti olisi tuonut. Yhteydenpidosta seuranneista posti- ja puhelinkuluista tilaajat vaativat 10 euron korvausta.

Vastaus

M Oy kiistää valittajan vaatimukset. Toimeksisaajan mukaan he eivät ole kylpyhuoneremontin toimeksiannon aikaan mainostaneet sertifioiduista asentajistaan. Nämä tiedot lisättiin muun muassa heidän Internet-sivuilleen vasta kaksi kuukautta remontin aloittamisen jälkeen.

M Oy katsoo tilaajien saaneen remonttityöstä luvattua lisäarvoa, kun yhtiö oli toimittanut kylpyhuoneen seinään kiinnitettävän työtä kuvaavan laatumerkin. Omavalvontapöytäkirja puolestaan lähetettiin tilaajille remontin jälkeen kuten yleensä.

M Oy pitää työn valmistumisajankohtaa asianmukaisena. Työn viivästyminen oli toimeksisaajan mukaan pitkälti seurausta asentajan talkootyönä työajallaan suorittamasta keittiökorjauksesta.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain kuluttajapalvelussopimuksia koskevan 8 luvun 13 §:n mukaan palveluksessa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Sama koskee palvelusta suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon.

Mikäli tilaaja on lain 16 §:n mukaisesti ilmoittanut virheestä toimeksisaajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, on hänellä kuluttajansuojalain 8 luvun 19 §:n mukaisesti oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Tilaajalla on lisäksi lain 20 §:n nojalla oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi.

Tapauksessa kiistan kohteena oleva VTT:n sertifiointijärjestelmä on yleisesti käytössä oleva ja hyväksytty toimintamalli, jonka noudattaminen on omiaan vaikuttamaan muun muassa kohteen arvoon. M Oy antoi O:lle osoitetussa tarjouksessaan ymmärtää, että heidän remonttitöissä käyttämänsä märkätila-asentajat ovat VTT:n sertifioimia. Koska tieto ei vastannut palveluksen sisältöä ja tämän annetun tiedon voidaan samalla katsoa vaikuttaneen tilaajien päätöksentekoon, pitää lautakunta toimeksisaajan palvelusta virheellisenä.

Tilaajat ovat reklamoineet toimeksisaajaa palvelun virheellisyydestä kohtuullisessa ajassa. Valittajien vaatimukset ovat oikeutettuja.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että M Oy maksaa O:lle 607 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 20.1.2009