Tulostimen kauppa. Tavaran virhe. Kestoikä.

Diaarinumero: 2242/38/08
Antopäivä: 20.01.2009

K osti 21.4.2004 A Oy -nimisestä ATK-liikkeestä (jäljempänä A) HP OfficeJet -merkkisen tulostimen 175 eurolla. Laitteen maahantuoja B Oy myönsi sille vuoden takuun.

K oli havainnut 10.7.2006 odottaessaan faksia, että tulostimeen ei ollut tullut virtaa, vaikka virtajohto oli ollut asianmukaisesti kytkettynä.

Hän kertoo reklamoineensa virheestä myyjätaholle ensin suullisesti 14.7.2006 ja kirjallisesti 20.7.2006. Myyjätaho ei ollut suostunut korjaamaan tulostinta maksutta, koska kaupanteosta oli kulunut aikaa jo yli kaksi vuotta. K on lähettänyt asiasta valituksen kuluttajariitalautakuntaan 17.6.2008.

K ilmoittaa, että koska kyseinen laite on ollut hänellä käytössä lähes päivittäin, hän on joutunut hankkimaan korvaavan tuotteen heti. K:n mielestä tulostimen kestoiän tulisi olla huomattavasti pitempi kuin hieman yli kaksi vuotta.

Vaatimukset

K vaatii hinnanalennusta 175 euroa, mikä vastaa uuden laitteen hankintakustannusta. Vaihtoehtoisesti hän vaatii kaupan purkua. Lisäksi hän vaatii kulukorvauksia viivästyskorkoineen 10.8.2006 alkaen seuraavasti:

1) puhelinkulut: kaksi puhelua 14.7.2006, 10 minuuttia ja 20 minuuttia, 60 senttiä + 4,66 euroa. 2) kopiointi/faksi/skannaus ja tulostuspalvelusta aiheutuneet C -nimisen yrityksen veloittamat kulut 75 euroa 3) palkkio kuluttajariitalautakunnalle tehdyn valituksen ja reklamaatioiden laatimisesta C:lle 100 e.

K toteaa, että tulostin on suureksi osaksi mekaaninen laite, jonka kestoiän lyhyyttä ei voida perustella elektronisille tuotteille ominaisella, nopeasta kehityksestä johtuvalla käyttöarvon vähenemisellä. Tulostimen ainoat nopeasti kuluvat osat ovat kirjoituspäät, jotka vaihtuvat jokaisen mustepatruunan vaihdon yhteydessä.

Vastaukset

1) A toteaa vastauksessaan K:n tulostimen vioittuneen kahden vuoden ja kolmen kuukauden käytön jälkeen. Koska maahantuoja B on vetäytynyt vastuusta takuuajan umpeen kulumisen vuoksi, myöskään A ei katso olevansa velvollinen enää tässä vaiheessa suorittamaan K:lle hyvitystä asiassa. Laitteeseen tullut vika johtunee normaalista kulumisesta eikä valmistusvirheestä.

K on vaatinut kulukorvauksia 179,66 euroa. Koska kunnalliset kuluttajaneuvojat auttavat kuluttajia veloituksetta reklamaatioiden ja kuluttajariitalautakuntaan tehtävien valitusten tekemisessä, myyjäliike ei ole velvollinen hyvittämään K:lle C:n veloittamia maksuja. Vaatimus viivästyskoroista on kohtuuton. K on vaatinut viivästyskorkoa 10.8.2006 alkaen, vaikka hänen valituksensa on saapunut kuluttajariitalautakuntaan vasta melkein kaksi vuotta myöhemmin eli 16.6.2008.

2) B toteaa vastauksessaan, ettei se ole velvollinen ryhtymään mihinkään toimenpiteisiin, koska laite on ollut hinnaltaan halpa ja koska se oli vioittunut vasta yli kahden vuoden käytön jälkeen.

Ratkaisu

Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään ja kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Koska takuuaika ei ole ollut enää voimassa, ostajalla on lähtökohtainen näyttövelvollisuus siitä, että myydyssä tavarassa on ollut virhe. Kuluttajariitalautakunta on kuitenkin vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että jos tavarassa ilmenee vika tai puute selvästi ennen tavaran normaalin käyttöiän päättymistä, eikä myyjätaho esitä mitään selvitystä sen tueksi, että vika on aiheutunut ostajan puolella olevasta tai muusta myyjätahosta riippumattomasta syystä, tavaran oletetaan olevan virheellinen.

K oli tehnyt tulostinkaupan huhtikuussa 2004. Hän havaitsi sen vioittuneen heinäkuussa 2006 eli noin kaksi vuotta kolme kuukautta kaupanteon jälkeen.

Tulostimen kestoikään vaikuttaa paljolti myös se, miten sitä käytetään ja miten laitetta kohdellaan. Tulostin voidaan kuluttaa loppuun runsaalla käytöllä huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin keskimäärin. Pelkästään tulostimen vioittuminen runsaan kahden vuoden kuluessa ei osoita, että siinä olisi ollut virhe.

Lautakunta toteaa vielä, että ostajan tulee varautua siihen, että vuosien käytön jälkeen tulostimeen voi tulla huoltotarvetta eikä tällaista vikaantumista voida pitää enää sellaisena tavaran virheenä, josta myyjätaho olisi vastuussa ostajalle.

Edellä olevan perusteella kuluttajariitalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että tulostin ei olisi kestoiältään tässä tapauksessa vastannut sitä, mistä ostajalla on ollut perusteltua aihetta olettaa. Koska kaupan kohteessa ei näin ollen ole osoitettu olevan kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaista virhettä, lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 20.1.2009