Sohvakaluston kauppa. Kotimyynti. Kaupan peruuttaminen.

Diaarinumero: 2650/32/08
Antopäivä: 20.01.2009

K osti 22.5.2008 A Oy:stä (jäljempänä A) sohvan ja kaksi nojatuolia käsittävän kaluston 1 800 eurolla. Kauppahinnasta tehtiin Nordea-käyttöluottosopimus. Kauppasopimus on laadittu osamaksusopimuskaavakkeelle, jossa luottokustannuksiksi on merkitty 1 800 euroa. Osamaksusopimus käsittää myös kotimyyntiasiakirjan, jonka mukaan ostajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 päivän kuluessa.

K peruutti kaupan kirjallisesti 24.5.2008 eli kauppasopimuksessa edellytetyssä 14 päivässä. Valitus on aiheutunut siitä, että A ei ole suostunut peruutukseen, koska kalusteissa oli sen mukaan ollut voimakas savun haju. K on kiistänyt myyjän väitteen tavaran huonontumisesta sinä aikana, kun kalusto on ollut hänen hallussaan.

Vaatimukset

K vaatii edelleen kaupan peruuttamista. Myyjäliikkeen tulee luopua perimästä maksamatta olevaa kauppahintaa. K on ilmoittanut kaupan peruuttamisesta myös Nordea Rahoitusyhtiölle.

Kauppaa ei tehty torilla, kuten myyjä on väittänyt. Myyjä oli itse tarjoutunut omasta aloitteestaan tulemaan K:n kotiin katsomaan, voisiko Kn rikkinäiseksi ilmoittamaa nojatuolia korjata. Kaupan kulku ei sinänsä ole oleellinen seikka tässä tapauksessa, koska kaupasta tehty osamaksusopimus sisälsi myös kotimyyntiasiakirjan.

Kaluston piti olla uusi. Kuitenkin monet, jotka ovat nähneet sen, ovat olleet sitä mieltä, että se ei ole uusi.

K on liittänyt valitukseensa yksityishenkilöiden kirjalliset lausunnot, joissa he todistavat, että K:n kalusto ei haise savulta ja että kalusto ei ole ollut K:lla käytössä.

Vastaus

A toteaa vastauksessaan, että liike oli myymässä huonekaluja paikallisella torilla toripäivänä. Siellä oli ollut myös K torikäynnillä. K:n kanssa oli päätetty, että A tulisi näyttämään huonekaluja K:n kotiin toriajan jälkeen. K:n kotona sovittiin, että perheen kesämökille ostettaisiin kalusto. A vei sen samalla käynnillä mökille K kyydissään. Mökissä oli tehty tuli leivinuuniin, jossa näytti olevan huono veto, sillä mökki oli savuinen sisältä. Vanha sohva, joka oli huonokuntoinen, vietiin A:n autoon, jolla se kuljetettiin myöhemmin kaatopaikalle. Uusi kalusto kannettiin sisälle ja kaupasta tehtiin paperit.

Myöhemmin K rupesi väittämään, että myyty kalusto olisi ollut käytetty. Tämä väittämä on väärä. K on saattanut käsitellä kalustoa varomattomasti, mikäli kalustoon on tullut käytön jälkiä, sillä myyntihetkellä niitä ei ollut.

A oli käynyt parin viikon kuluttua kaupanteosta K:n kesämökillä tarkoituksenaan noutaa kalusto pois. Kalustossa oli kuitenkin ollut niin voimakas savun haju, ettei A ollut voinut ottaa sitä takaisin, koska kukaan ei olisi enää ostanut sitä. Jos kalusto olisi kuormattu autoon, savun haju olisi tarttunut muihinkin kalusteisiin.

K oli saanut väärän kappaleen kauppasopimuksesta, koska torilla tehtävä kauppa on liikemyyntiä.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n mukaan kuluttajalla on kotimyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin asiakirja.

Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että K on peruuttanut kaupan 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Kaluston myyjä A on väittänyt, että kysymys ei olisi kotimyynnistä, koska kaupasta olisi sovittu torilla. K on kiistänyt tämän väitteen ja ilmoittanut A:n tulleen paikalle vain katsomaan vioittunutta nojatuolia. Lautakunta toteaa, että K:n kaupan peruutusoikeus ei ole riippuvainen siitä, missä kaupasta on pääasiallisesti sovittu, koska jo kauppasopimusasiakirja antaa tässä tapauksessa ostajalle 14 päivän peruutusoikeuden. Kauppasopimukseen merkitty peruutusoikeus sitoo myyjää.

Koska kauppa on peruutettu määräajassa, A on ollut velvollinen hyväksymään peruutuksen.

Jotta ostaja säilyttäisi oikeuden vaatia kotimyynnissä kaupan peruuttamista, hänen on kuluttajansuojalain 6 luvun 23 §:n mukaan pidettävä kotimyynnissä vastaanottamansa tavara olennaisesti muuttumattomana. Ostaja ei vastaa arvon alentumisesta, joka johtuu pakkauksen purkamisesta, tavaran tutkimisesta tai muusta vastaavasta syystä.

Myyjä on väittänyt kaluston arvon alentuneen savun hajun vuoksi, minkä takia hän ei suostunut kaupan peruuttamiseen. Lautakunta katsoo ostajan esittämän näytön riittäväksi siitä, että kalustossa ei ole ollut savun hajua. Lautakunta toteaa, ettei myyjä ole esittänyt mitään näyttöä väitteensä tueksi. Näin ollen ostaja ei ole menettänyt tälläkään perusteella oikeuttaan kaupan peruuttamiseen.

Peruuttaessaan kaupan kuluttajan on kuluttajansuojalain 6 luvun 11 §:n mukaan pidettävä vastaanotettu tavara elinkeinonharjoittajan saatavissa. Kuluttajan vastuu tavaran säilyttämisestä elinkeinoharjoittajan lukuun lakkaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tavaran vastaanottamisesta. Kuluttaja saa tavaran vastikkeetta, jollei elinkeinonharjoittaja mainitussa ajassa nouda tavaraa ja jollei se ole elinkeinonharjoittajan kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Lautakunta toteaa, että K:lla olisi oikeus edellä mainitun lainkohdan nojalla pitää sohvakalusto vastikkeetta, koska kaupan peruutusilmoitus on lähetetty jo 24.5.2008 eli yli kaksi kuukautta sitten ja koska A ei ole tuossa ajassa noutanut kalustoa. Kaluston hinta huomioon ottaen lautakunta katsoo kuitenkin tämän kohtuuttomaksi seuraamukseksi tässä vaiheessa. Sitä vastoin lautakunta pitää kohtuullisena edellyttää myyjältä, että tämä noutaa kaluston K:lta kahden kuukauden kuluessa saatuaan tästä päätöksestä tiedon. Muutoin ostajalla on oikeus saada kalusto vastikkeetta.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että A Oy peruuttaa K:n kanssa tekemänsä sohvakalustokaupan ja luopuu vaatimasta K:lta sen kauppahintaa. Mikäli A ei nouda kalustoa K:lta kahden kuukauden kuluessa tästä päätöksestä tiedon saatuaan, K saa pitää kaluston vastikkeetta.

A:n katsotaan saaneen tästä päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivän siitä, kun päätös on postitettu kuluttajariitalautakunnasta.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 20.1.2009